021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 19 آذر

قیمت از 13,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 24 آذر

قیمت از 14,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 25 آذر

قیمت از 16,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 26 آذر

قیمت از 15,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 1 دی

قیمت از 17,420,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 2 دی

قیمت از 17,920,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 3 دی

قیمت از 17,420,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 25 آذر

قیمت از 13,760,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 2 دی

قیمت از 16,260,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور قونیه ویژه 19 آذر ویژه بزرگداشت مولانا

قیمت از 18,990,000 تومان

4 شب

پگاسوس

تور قونیه ویژه 24 آذر ویژه بزرگداشت مولانا

قیمت از 20,990,000 تومان

4 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب) آذر 1401

قیمت از 22,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب) دی ماه 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب) آذر 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب) دی ماه 1401

قیمت از 18,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب) آذر 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب) دی ماه 1401

قیمت از 18,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 13 به 21 دی

قیمت از 32,680,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

لحظه آخری
تور دبی آذر 1401 (4 شب)

قیمت از 11,690,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 13 به 21 دی

قیمت از 36,500,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی آذر 1401

قیمت از 10,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی دی ماه 1401

قیمت از 8,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم دی ماه 1401

قیمت از 12,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم آذر 1401

قیمت از 14,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس آذر 1401

قیمت از 14,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس دی ماه 1401

قیمت از 12,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 23 آذر

قیمت از 9,780,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور ازمیر 30 آذر

قیمت از 10,780,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 23 آذر

قیمت از 8,720,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 30 آذر

قیمت از 9,720,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور ترکیبی استانبول آلانیا دی ماه 1401

قیمت از 12,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا آذر 1401

قیمت از 14,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم دی ماه 1401

قیمت از 8,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم آذر 1401

قیمت از 10,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم دی ماه 1401

قیمت از 9,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم آذر 1401

قیمت از 11,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم دی ماه 1401

قیمت از 12,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم آذر 1401

قیمت از 14,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی آذر 1401

قیمت از 10,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی دی ماه 1401

قیمت از 8,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 17 و 24 آذر

قیمت از 24,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 17 و 24 آذر

قیمت از 23,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 1و8 دی جشن کریسمس

قیمت از 28,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 1و8 دی جشن کریسمس

قیمت از 31,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور پوکت 8 دی (کریسمس)

قیمت از 40,250,000 تومان

7 شب

سلام ایر

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب) دی ماه 1401

قیمت از 13,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب) آذر 1401

قیمت از 15,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تور گرجستان (تفلیس 4 شب و 5 روز ) ویژه ژانویه

قیمت از 17,460,000 تومان

4 شب

وارش

تور گرجستان ( باتومی 4 شب و 5 روز )

قیمت از 7,280,000 تومان

4 شب

وارش

تور گرجستان ( باتومی 4 شب و 5 روز )

قیمت از 7,280,000 تومان

4 شب

وارش

10حقیقت جالب راجع به مالدیو که شما را شگفت زده خواهد کرد!

گردشگری آژانس مسافرتی مهرپرواز 21 مرداد ، 1397 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
همه ما می دانیم که جزایر مالدیو یکی از بهترین مقاصد دنیا برای گذراندن تعطیلات هستند. جزایری زیبا که تا چشم کار می کند در آب های بی کران آبی رنگ و شفاف زیبا گسترده شده اند.

مالدیو و حقیقت های جالب این جزایر زیبا!
همه ما می دانیم که جزایر مالدیو یکی از بهترین مقاصد دنیا برای گذراندن تعطیلات هستند. جزایری زیبا که تا چشم کار می کند در آب های بی کران آبی رنگ و شفاف زیبا گسترده شده اند. ساحل های اختصاصی با شن های سفید  رنگ و صخره های مرجانی زیبا، فضایی فوق العاده برای گذراندن تعطیلات فراهم کرده اند که شما می توانید بهترین سفر عمرتان را در آن ها تجربه کنید.با آژانس مسافرتی مهرپرواز تماس بگیرید و تور مالدیو را رزرو کنید.
یک سری حقیقت جالب راجع به این جزایر گرمسیری در اقیانوس هند وجود دارد که باید از آن ها اطلاع داشته باشید
1.اولین نشست در زیر آب در مالدیو برگزار شد
برای آگاهی از تغییرات آب و هوایی، مالدیو در سال 2009 نشستی زیر آب برگزار کرد که برای اولین بار در جهان اتفاق افتاده بود.

10حقیقت جالب راجع به مالدیو که شما را شگفت زده خواهد کرد

2.مالدیو به وسیله یک شاهزاده هندی تاسیس شد
اولین کسانی که به طور رسمی جزیره های مالدیو را استعمار کردند، هندی ها بودند. تاریخ واقعی مشخص نیست، اما به نظر می رسد که زمان آن به 270 سال قبل از میلاد برگردد. گفته می شود که اولین پادشاهی در این قسمت به وسیله پسر شاه کالینگا در هند برپا شد. شاه از پسرش راضی نبود و او را به مالدیو فرستاد.

10حقیقت جالب راجع به مالدیو که شما را شگفت زده خواهد کرد

3.مالدیو بیشتر از 1190 جزیره مرجانی دارد که در 26 گروه عمده طبقه بندی شده اند
1190 جزیره مرجانی در مالدیو وجود دارد که 200 جزیره آن مسکونی است و 80 تای آن ها اقامتگاه توریستی دارند. این جزایر در اقیانوس هند واقع شده اند و 99 درصد مالدیو را آب تشکیل داده است.

10حقیقت جالب راجع به مالدیو که شما را شگفت زده خواهد کرد

4.مالدیو هموارترین کشور دنیا است و کم ترین سطح از دریا را دارد
سطح زمین جزایر مالدیو به طور میانگین 1.5 متر از دریا فاصله دارند و بلندترین نقطه آن که در جزیره ویلینگیلی واقع شده است، 2.3 متر از سطح دریا ارتفاع دارد و به همین دلیل مالدیو کم ترین سطح از دریا را در کل کره زمین دارد و به همین دلیل مردم مالدیو نگران این هستند که محل سکونتشان به زیر آب برود و امروزه به دلیل تغییرات جوی این ترس بین مردم بیشتر هم شده است.

10حقیقت جالب راجع به مالدیو که شما را شگفت زده خواهد کرد

5.نوشیدن مشروبات الکلی در همه جا به جز هتل های اقامتی ممنوع است
مالدیو یک سرزمین مسلمان نشین است و به همین دلیل نوشیدن مشروبات الکلی در آن ممنوع شده است.
مالدیو به خاطر منعطف نبودن از لحاظ مذهبی مشهور است. قانون اساسی مالدیو در سال 1997 نوشته شده است و بر اساس آن مردم مالدیو باید مسلمان باشند و پیروی از هر دین دیگری ممنوع است.

10حقیقت جالب راجع به مالدیو که شما را شگفت زده خواهد کرد

6.هر عنصری در پرچم مالدیو سمبلیک است
ماه هلال آن نماد اسلام است، قسمت سبز پرچم سمبل درخت های نخل است و زمینه قرمز رنگ آن نماد خونی است که به وسیله قهرمانان مالدیو ریخته شده است.

10حقیقت جالب راجع به مالدیو که شما را شگفت زده خواهد کرد

7.مالدیو یکی از امن ترین مقاصد روی سیاره زمین برای مسافرت می باشد
مالدیو یکی از امن ترین مقاصد دنیا برای مسافرت است. مخصوصا اقامتگاه های جزیره چرا که همه آن ها به صورت گسترده ایزوله شده اند.

10حقیقت جالب راجع به مالدیو که شما را شگفت زده خواهد کرد

8.بر خلاف کشورهای دیگر، تعطیلات مالدیو روزهای جمعه و شنبه است
در حالی که کشورهای متعددی در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستند، مالدیو مثل دیگر کشورهای مسلمان در روزهای جمعه و شنبه تعطیل می باشد.

10حقیقت جالب راجع به مالدیو که شما را شگفت زده خواهد کرد

98%.9 مالدیوی ها با سواد هستند
98 درصد بزرگسالان در مالدیو سواد دارند. تمام کودکان مالدیوی نیز به مدرسه می روند و 99 درصد آن ها با گرید 5 فارغ التحصیل می شوند.

10حقیقت جالب راجع به مالدیو که شما را شگفت زده خواهد کرد

10.مالدیو خانه کوسه هاست
بزرگترین ماهی دنیا یعنی وال ها و (کوسه) ها در مالدیو زندگی می کنند. مالدیو یکی از چند کشور در دنیا است که می توانید در آن ، این مخلوقات شگفت انگیز را در کل سال ببینید. توریست های ماجراجو می توانند با مربیان ماهر به زیر آب بروند و در کنار نهنگ ها و کوسه ها شنا کنند.

10حقیقت جالب راجع به مالدیو که شما را شگفت زده خواهد کرد

مقالات پربازدید