021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 17 آذر

قیمت از 14,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 18 آذر

قیمت از 16,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 19 آذر

قیمت از 13,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 24 آذر

قیمت از 14,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 25 آذر

قیمت از 16,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 26 آذر

قیمت از 15,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 1 دی

قیمت از 17,420,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 2 دی

قیمت از 17,920,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 3 دی

قیمت از 17,420,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 18 آذر

قیمت از 12,760,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 25 آذر

قیمت از 13,760,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 2 دی

قیمت از 16,260,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور قونیه ویژه 19 آذر ویژه بزرگداشت مولانا

قیمت از 18,990,000 تومان

4 شب

پگاسوس

تور قونیه ویژه 24 آذر ویژه بزرگداشت مولانا

قیمت از 20,990,000 تومان

4 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب) آذر 1401

قیمت از 22,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب) دی ماه 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب) آذر 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب) دی ماه 1401

قیمت از 18,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب) آذر 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب) دی ماه 1401

قیمت از 18,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 13 به 21 دی

قیمت از 32,680,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

لحظه آخری
تور دبی آذر 1401 (4 شب)

قیمت از 11,690,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 13 به 21 دی

قیمت از 36,500,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی آذر 1401

قیمت از 10,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی دی ماه 1401

قیمت از 8,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم دی ماه 1401

قیمت از 12,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم آذر 1401

قیمت از 14,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس آذر 1401

قیمت از 14,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس دی ماه 1401

قیمت از 12,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 16 آذر

قیمت از 10,300,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور ازمیر 23 آذر

قیمت از 9,780,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور ازمیر 30 آذر

قیمت از 10,780,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 16 آذر

قیمت از 8,720,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 23 آذر

قیمت از 8,720,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 30 آذر

قیمت از 9,720,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور ترکیبی استانبول آلانیا دی ماه 1401

قیمت از 12,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا آذر 1401

قیمت از 14,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم دی ماه 1401

قیمت از 8,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم آذر 1401

قیمت از 10,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم دی ماه 1401

قیمت از 9,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم آذر 1401

قیمت از 11,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم دی ماه 1401

قیمت از 12,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم آذر 1401

قیمت از 14,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی آذر 1401

قیمت از 10,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی دی ماه 1401

قیمت از 8,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 17 و 24 آذر

قیمت از 24,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 17 و 24 آذر

قیمت از 23,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 1و8 دی جشن کریسمس

قیمت از 28,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 1و8 دی جشن کریسمس

قیمت از 31,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور پوکت 8 دی (کریسمس)

قیمت از 40,250,000 تومان

7 شب

سلام ایر

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب) دی ماه 1401

قیمت از 13,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب) آذر 1401

قیمت از 15,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تور گرجستان (تفلیس 4 شب و 5 روز ) ویژه ژانویه

قیمت از 17,460,000 تومان

4 شب

وارش

تور گرجستان ( باتومی 4 شب و 5 روز )

قیمت از 7,280,000 تومان

4 شب

وارش

تور گرجستان ( باتومی 4 شب و 5 روز )

قیمت از 7,280,000 تومان

4 شب

وارش

8 تفریحی که نمی توانید از آن ها در بالی چشم پوشی کنید!

گردشگری آژانس مسافرتی مهرپرواز 09 شهریور ، 1397 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
کسانی که عاشق تفریحات هیجان انگیزند، کسانی که عاشق ساحل و آرامش هستند، کسانی که عاشق زندگی شبانه هستند، همگی میتوانند با تور بالی به این جزیره سفر کنند و شگفت زده شوند.

کارها و تفریحات هیجان انگیز در بالی
جزیره شگفت انگیز بالی در اندونزی هرساله توریست های بسیار زیادی را به خود جذب می کند. خوب بی دلیل نیست که به آن جزیره خدایان می گویند. جزیره بالی یکی از مقاصد فوق العاده و بی نظیر برای ماه عسل نیز هست. کسانی که عاشق تفریحات هیجان انگیزند، کسانی که عاشق ساحل و آرامش هستند، کسانی که عاشق زندگی شبانه هستند یا حتی عاشقان یوگا همگی میتوانند با تور بالی به جزیره زیبای بالی سفر کنند و شگفت زده شوند. فرهنگ بالی بسیار غنی است و زیبایی طبیعیش خیره کننده است. بهترین مسئله هم این است که بالی کوچک و فشرده است و به همین خاطر شما می توانید همه جایش را به راحتی کشف کنید و لذت ببرید. از بین تفریحات بسیار زیاد این جزیره زیبا، مهرپرواز 8 تا از تفریحاتی که به هیچ عنوان نباید در بالی از دستشان بدهید را برایتان در این مقاله گردآوری کرده است،شما همچنین میتوانید در وب سایت آژانس مسافرتی مهرپرواز به راحتی بلیط ارزان هواپیما را با بهترین قیمت به صورت آنلاین خرید کنید.
خوب به این مقاله مهیج بپردازیم:
1.از یک غروب آفتاب زیبا در اولوواتو لذت ببرید
اولوواتو یک ساحل افسانه ای و زیبا برای موج سواری در قسمت جنوب شرقی بالی واقع شده است. حتی اگر اهل هیجان و موج سواری نباشید، می توانید از ریلکس کردن در این ساحل زیبا و دیدن غروب آفتاب بی نظیر در آن لذت ببرید.  همچنین می توانید از  معبد زیبای این منطقه دیدن کنید. محلی ها معتقدند این معبد بالی را از شر ارواح خبیثه و شیطانی حفظ می کند. راستی از مراسم رقص سنتی بالی به نام ککاک نیز در این ساحل زیبا دیدن کنید. قدمت این رقص که به دور آتش انجام می شود، به سال 1930 برمی گردد و دیدنش به همه مسافران توصیه می شود.

8 کاری که نمی توانید آن ها را در بالی از دست دهید!

2.از تگالالانگ رایس تراس (شالیزارهای تگالالانگ) دیدن کنید
شالیزارهای زیبای تگالالانگ در شمال اوبود مناظری خیره کننده دارد و جالب است که بدانید هنوز هم مانند قرن هشتم با سیستم سنتی بالی آبیاری می شوند. تپه های سرسبز آن زیبایی این منطقه را دو چندان کرده است. کشاورزان در این منطقه همیشه مشغول کارند و تا زانو در آب می روند. انعکاسات شکل گرفته روی آب این شالیزارهای زیبا، منظره ای بی نظیر می سازد که می توانید عکس های زیبا و جذابی را در این منطقه از بالی بگیرید.

8 کاری که نمی توانید آن ها را در بالی از دست دهید!

3.غذاهای محلی بالی را تست کنید
یکی از بهترین قسمت های سفر به بالی خوردن غذاهای خوشمزه آن است. این انتخاب شماست که از دوره گردان خیابانی غذا بخرید یا از رستوران های نقلی و بامزه یا حتی هتل های 5 ستاره. اما در هرکجایی که برای صرف غذایتان انتخاب کردید، حتما غذاهای کلاسیک بالی مثل ناسی گورنگ، ساتای آیوم و گادو گادو را امتحان کنید. غذاهای معروف دیگر بالی بابی گولینگ (خوک خرد شده بوداده)، آیام بتوتو ( مرغ ادویه دار پخته شده در برگ موز) و ساته لیلیت (گوشت کباب شده با سس تند) هستند که باید در سفرتان به بالی امتحانشان کنید. برای دسر، بوبوه اینجین سفارش دهید. این دسر خوشمزه در واقع پوره برنج سیاه است. این دسر خوش طمع را امتحان کنید و از طعم بی نظیرش شگفت زده شوید.

8 کاری که نمی توانید آن ها را در بالی از دست دهید!

4.طلوع زیبای خورشید را در کوه آگونگ ببینید و لذت ببرید
کوه آگونگ بلندترین کوه و همین طور مقدس ترین کوه در بالی است. مردم بالی کوه آگونگ را مقدس می دانند. اما حتی اگر آدم مذهبی نیستید، با دیدن طلوع زیبای خورشید در این منطقه تجربه ای باور نکردنی را به دست می آورید. شما می توانید به بالای کوه بروید و یک دید پانورامیک از بالی و همچنین جزایر زیبای همسایه مثل نوسا پنیدا را ببینید. برای رسیدن به بالای این کوه مقدس در بالی، راه های مختلفی وجود دارد اما بهترینشان یک راه جنگلی 8 تا 12 ساعته است که البته برای چنین صعودی به آمادگی جسمانی، راهنما و همین طور یک روحیه ماجراجویانه نیاز دارید. اما دیدن این همه شگفتی و طلوع زیبای خورشید ارزشش را دارد. پس خود را برای یک تجربه ماجراجویانه و جذاب آماده کنید.

8 تفریحی که نمی توانید از آن ها در بالی چشم پوشی کنید!

5.رفتینگ (قایق سواری) را در آب های خروشان تجربه کنید
تجربه بی نظیر قایق سواری در آب های خروشان را از دست ندهید و خودتان را مهمان یک عالمه انرژی مثبت کنید و به رودخانه تلگا واجا بروید و لذت ببرید. در طی این برنامه قایق سواری شما از روی آب های خروشان رودخانه و آبشارهای زیبای آن می گذرید و آدرنالین زیادی را در خونتان ترشح می شود. اگر عاشق هیجان هستید، رفتینگ بهترین گزینه برای داشتن یک روز فوق العاده خاص است. 

8 کاری که نمی توانید آن ها را در بالی از دست دهید!

6.موج سواری با کایت را یاد بگیرید
اگر به فکر یک سرگرمی جدید هستید، پیشنهاد ما به شما موج سواری با کایت است. پس اگر به بالی سفر کردید، حتما این تفریح را در برنامه سفر خود قرار دهید. شرایط آب و هوایی جزیره بالی برای این نوع ورزش های آبی بی نظیر است. ساحل سانور در بالی یکی از بهترین مدرسه های موج سواری دنیا را دارد. پس حتما به آن جا سر بزنید و یک روز متفاوت و البته هیجان انگیز را برای خود رقم بزنید. این مدرسه موج سواری را از مبتدی تا پیشرفته آموزش می دهد. 

8 کاری که نمی توانید آن ها را در بالی از دست دهید!

7.از معبد مادر بالی (معبد بساکیه) دیدن کنید
معبد بساکیه که به نام معبد مادر نیز شناخته می شود، بزرگترین و مقدس ترین معبد هندوها در جزیره بالی است. درواقع این مجموعه 23 معبد مختلف دارد و بر فراز کوه آگونگ واقع شده است. در اویل دهه 1960 آتشفشان فعال این کوه حدود 1700 نفر را کشت، اما گدازه های آن به معبد نرسید و خوشبختانه معبد سالم باقی ماند. مردم بالی معتقدند که این معجزه ای از طرف خدایان بوده است و قدرت خدایانشان را نشان می دهد. 

8 کاری که نمی توانید آن ها را در بالی از دست دهید!

8.شگفتی های اوبود را کشف کنید
هرکسی که به بالی سفر می کند، باید به اوبود هم سر بزند. اوبود قلب کشور است و دیدن آن به شدت به شما عزیزان توصیه می شود. این منطقه ، تاریخ، فرهنگ و هنری غنی دارد. در اوبود می توانید رقص های سنتی را تماشا کنید و یا در فستیوال های بی نظیرش شرکت کنید. بعضی از این فستیوال ها برای توریستان ترتیب داده می شود، ولی بعضی از آن ها جشن های سنتی قومی است که شرکت در آن ها هم خالی از لطف نیست. اگر عاشق خرید هستید، به بازار صنایع دستی اوبود سر بزنید و سپس از غذاهای ارگانیک اوبود تست کنید و لذت ببرید. راستی از جنگل مقدس میمون و غارهای فیل نیز دیدن کنید. همچنین شما می توانید در کلاس های هنری که در اوبود برگزار می شوند، شرکت کنید و یا به یک مرکز ماساژ بروید و کمی ریلکس کنید. همچنین می توانید تپه نوردی کنید و از طبیعت اوبود لذت ببرید. اوبود برای همه توریستان با هر سبک و سلیقه ای برنامه ای مفرح ترتیب داده است، پس در سفرتان به بالی، اوبود را فراموش نکنید.

8 کاری که نمی توانید آن ها را در بالی از دست دهید!

مقالات پربازدید