021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 6 خرداد

قیمت از 11,460,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 7 خرداد

قیمت از 11,460,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 12 خرداد

قیمت از 15,650,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 14 خرداد

قیمت از 15,650,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 13 خرداد

قیمت از 15,650,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا ویژه بهار تا پایان خرداد 1401

قیمت از 12,490,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور بلغارستان(وارنا) 26 خرداد

قیمت از 17,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بلغارستان(وارنا) 2تیر

قیمت از 18,495,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی کوالالامپور و لنکاوی

قیمت از 26,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی کوالالامپور و لنکاوی

قیمت از 26,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی کوالالامپور سنگاپور

قیمت از 29,310,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور کوالالامپور

قیمت از 22,120,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 7,550,000 تومان

3 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 8,150,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 9,650,000 تومان

5 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 10,150,000 تومان

6 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 11,150,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور دیدیم بهار 1401 ( پرواز ایران ایرتور )

قیمت از 9,900,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور

تور ازمیر 12 خرداد

قیمت از 12,380,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 19 خرداد

قیمت از 10,380,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 26 خرداد

قیمت از 10,880,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 12 خرداد

قیمت از 12,210,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 12 خرداد

قیمت از 14,080,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 19 خرداد

قیمت از 12,080,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 26 خرداد

قیمت از 12,580,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور گرجستان(تفلیس 3 شب) بهار1401

قیمت از 7,340,000 تومان

3 شب

قشم ایر

تور گرجستان(تفلیس 4 شب) بهار1401

قیمت از 7,940,000 تومان

4 شب

قشم ایر

تور گرجستان(تفلیس 5 شب) بهار1401

قیمت از 8,540,000 تومان

5 شب

قشم ایر

لحظه آخری
تور مارماریس 6 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 12و13و14 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 12و13و14 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 19و20و21خرداد

قیمت از 17,300,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 19و20و21خرداد

قیمت از 17,300,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 12و13و14 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 19و20و21خرداد

قیمت از 17,300,000 تومان

6 شب

معراج

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ازمیر 12 خرداد

قیمت از 12,830,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور چشمه بهار 1401

قیمت از 12,695,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا بهار 1401

قیمت از 12,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول + کوش آداسی (ترکیش)بهار 1401

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم بهار 1401

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم بهار1401

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم بهار 1401

قیمت از 13,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی بهار 1401

قیمت از 11,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول بدروم بهار 1401

قیمت از 12,750,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 14,600,000 تومان

8 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 12,600,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 13,600,000 تومان

7 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 11,490,000 تومان

5 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر مارماریس بهار 1401

قیمت از 12,790,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 28,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 25,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 25,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 24,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب و 4 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 18,990,000 تومان

3 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب و 4 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 18,990,000 تومان

3 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب و 4 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 17,990,000 تومان

3 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 20,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 20,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 19,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

بهترین مناطق دبی برای گرفتن عکس سلفی!

گردشگری آژانس مسافرتی مهرپرواز 27 شهریور ، 1397 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
از مناظر زیبای دبی لذت ببرید و یادتان نرود که تعدادی عکس یادگاری هم بگیرید! مهرپرواز در این مقاله شما را با بهترین جاذبه های گردشگری دبی که می توانید در آن ها سلفی بگیرید آشنا می کند.

در دبی خوش بگذرانید، از مناظر زیبا لذت ببرید و یادتان نرود که تعدادی عکس یادگاری هم بگیرید! آژانس مسافرتی مهرپرواز در این مقاله شما را با بهترین جاذبه های گردشگری دبی که می توانید در آن ها سلفی بگیرید و در خاطراتتان ثبت کنید، آشنا می کند و همچنین بهترین عکس های گرفته شده در دبی را به شما نشان می دهیم. پس تور ارزان دبی را رزرو کنید و با ما همراه باشید تا به شما ایده هایی عالی برای عکس گرفتن در دبی را معرفی کنیم.

بهترین مناطق دبی برای گرفتن عکس سلفی!

سافاری در صحرا
شما می توانید به صحراهای دبی بروید و جهان طبیعی امارات را از نزدیک لمس کنید و لذت ببرید. شما می توانید یک تور سافاری در صحرا رزرو کنید، شتر سواری کنید، از سافاری لذت ببرید و در نهایت غذاهای محلی دبی را امتحان کنید و از نمایش زیبای رقص مخصوص دبی لذت ببرید و عکس های زیبا و خاص بگیرید.

بهترین مناطق دبی برای گرفتن عکس سلفی!

فروشگاه های محلی دبی
شما می توانید به قسمت دیرا و بور دبی بروید و جهان قدیمی دبی را تجربه کنید. این قسمت ها پر از فروشگاه های سنتی هستند که می توانید از آن ها ادویه، سوغاتی، طلا و ... خریداری کنید و با فروشنده ها و محل های قدیمی شهر عکس بگیرید و تجربه سفرتان به دبی را به وسیله عکس ها ماندگار کنید.

بهترین مناطق دبی برای گرفتن عکس سلفی!

نهر دبی
نهر دبی مرکز تاریخی شهر است و دو منطقه اصلی شهر دبی را به هم پیوند می دهد. شما می توانید از خوردن یک شام خوشمزه روی قایق های کروز لذت ببرید و عکس های یادگاری بگیرید.
منطقه دیزاین دبی
به منطقه دیزاین دبی مشهور به D3 بروید و یک روز متفاوت را در آن سپری کنید و از دیدن سازه های خلاقانه و رویدادهای مهم هنری و فشن لذت ببرید و عکس های مهیج بگیرید.
برج خلیفه
با آسانسور به بالای بزرگترین ساختمان جهان یعنی برج خلیفه دبی بروید و از دیدن منظره زیبای شهر با آسمان خراش های متعدد آن لذت ببرید و عکس های منحصر به فردی را از سفرتان به دبی ثبت کنید. بهترین زمان برای رفتن به بالای برج خلیفه و دیدن زیبایی های شهر شب هنگام است.

فواره دبی
هر شب از ساعت 6 بعد از ظهر تا ساعت 11 شب نمایش رقصان و موزیکال فواره ها آغاز می شود، پس بعد از صرف شام به این محل بروید و از دیدن بزرگترین فواره رقصان جهان لذت ببرید و عکس های زیبا خلق کنید.
اپرای دبی
بهترین لباس هایتان را به تن کنید، به اپرای دبی بروید و از دیدن یک اجرای زنده لذت ببرید. راستی عکس یادگاری فراموش نشود.
آکواریوم دبی
وقتی برای خرید به دبی مال می روید، یادتان باشد که از آکواریوم معروف آن دیدن کنید. این آکواریوم 10 میلیون لیتری خانه 140 گونه متفاوت از آبزیان و همچنین 300 کوسه است. پس فرصتی عالی برای ثبت خاطره زیبای حضورتان در دبی می باشد.
زمین اسکی روی یخ دبی
زمین اسکی روی یخ دبی هم در دبی مال واقع شده است. پس اسکیت اجاره کنید و از پاتیناژ مهیج لذت ببرید، یا یک فنجان هات چاکلت بگیرید و از دیدن بازی بقیه لذت ببرید و عکس بگیرید.

بهترین مناطق دبی برای گرفتن عکس سلفی!

کانال آب دبی
زمانی از سفرتان را به قدم زدن در اطراف کانال آب مصنوعی دبی اختصاص دهید و از آرامش آن لذت ببرید. یادتان باشد که حتما در کنار آبشارهای مکانیکی آن توقف کنید و عکس های یادگاری بگیرید.
خیابان آلسرکال
خیابان آلسرکال دبی یک مرکز هنری است که در منطقه صنعتی القوز واقع شده است. شما می توانید از 20 گالری هنری و متفاوت این خیابان دیدن کنید و یا در رویدادهای هنری متفاوت شرکت کنید و عکس های هنری بگیرید. 
برج العرب
گشتی در اطراف ساحل کایت بزنید، یک بستنی بخورید، شنا کنید و بعد در ساحل بایستید و عکسی به یادماندنی با یکی از خاص ترین هتل های جهان یعنی برج العرب بگیرید.

بهترین مناطق دبی برای گرفتن عکس سلفی!

مدینه جمیرا
مدینه جمیرا یک مرکز تفریحی است که می توانید در آن از فروشگاه های بسیار لوکس خرید کنید، در یک رستوران زیبا شام بخورید، در یک مرکز ماساژ ریلکس کنید و از گذراندن وقت در این استراحتگاه لوکس و زیبا لذت ببرید و عکس های زیبا بگیرید.
اسکی دبی
از این تفریح زمستانی در شهر صحرایی دبی لذت ببرید، اسکی کنید و با پنگوئن های پارک بازی کنید و عکس بگیرید.
باغ میراکل دبی
به باغ میراکل بروید و از دیدن گل ها و طبیعت زیبای آن لذت ببرید. گشتی در باغ بزنید، با گل ها عکس بگیرید و از دیدن پروانه های رنگارنگ آن لذت ببرید.
پیست اتومبیل رانی اتودروم دبی
شما می توانید مهارت های رانندگی خود را در پیست اتومبیل رانی اتودروم دبی امتحان کنید و با دوستانتان مسابقه دهید و لذت ببرید و در پیست مسابقه عکس های یادگاری بگیرید.
تفرجگاه ساحل دبی مارینا
در یکی از بزرگترین تفرجگاه های ساحلی دنیا گشتی بزنید و یک قهوه عربی خوش طعم را امتحان کنید. همچنین می توانید از صرف یک شام خوشمزه در آسمان لذت ببرید و علاوه بر این از آن ارتفاع عکس های بسیار خاص و زیبا بگیرید. 

بهترین مناطق دبی برای گرفتن عکس سلفی!

در منطقه ساحلی جمیرا قدم بزنید
منطقه ساحلی جمیرا انتخابی عالی برای گذراندن یک روز عالی و بی استرس زیر نور آفتاب است. علاوه بر این می توانید از رستوران های متعدد و سینماهای آن لذت ببرید و سپس با شترهای بامزه این محل عکس بگیرید.
گرفتن مهمانی در قایق بادبانی
یک قایق بادبانی اجاره کنید و مثل یک میلیاردر خوش بگذرانید و لذت ببرید و از دیدن چشم انداز زیبای دبی مارینا و پالم جمیرا لذت ببرید و عکس های زیبا با این چشم انداز شگفت انگیز بگیرید.
هلکوپتر سواری
سوار هلکوپتر شوید و از آسمان منظره زیبای دبی را تماشا کنید و یک بار در زندگیتان هیجان پرواز بر فراز دبی را تجربه کنید و لذت ببرید. راستی عکس هم فراموش نشود!

مقالات پربازدید