021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 29 مرداد

قیمت از 20,910,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 3 شهریور

قیمت از 24,540,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 4 شهریور

قیمت از 24,540,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 5 شهریور

قیمت از 31,740,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 10 شهریور

قیمت از 31,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 11 شهریور

قیمت از 30,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 12 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 17 شهریور

قیمت از 30,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 18 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 19 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (8شب) تابستان 1401

قیمت از 31,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب)شهریور 1401

قیمت از 33,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (6شب) تابستان 1401

قیمت از 27,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب)شهریور 1401

قیمت از 29,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (7شب) تابستان 1401

قیمت از 28,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب)شهریور 1401

قیمت از 30,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تور آلانیا تابستان 1401

قیمت از 12,990,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا ویژه تابستان تا پایان شهریور 1401

قیمت از 14,490,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور استانبول (3شب) تابستان 1401

قیمت از 10,550,000 تومان

3 شب

ماهان ایر

تور استانبول (4شب) تابستان 1401

قیمت از 11,850,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور استانبول (5شب) تابستان1401

قیمت از 12,850,000 تومان

5 شب

ماهان ایر

تور استانبول (7شب) تابستان 1401

قیمت از 13,650,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول (6شب) تابستان 1401

قیمت از 13,050,000 تومان

6 شب

ماهان ایر

تور دیدیم تابستان 1401 ( پرواز ایران ایرتور )

قیمت از 21,900,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور

تور ازمیر 29 مرداد

قیمت از 11,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 3 شهریور

قیمت از 14,110,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 5 شهریور

قیمت از 13,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 10 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 12 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 17 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 19 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 29 مرداد

قیمت از 20,060,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 3 شهریور

قیمت از 20,390,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 5 شهریور

قیمت از 19,800,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 10 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 12 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 17 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 19 شهریور

قیمت از 30,160,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی شهریور 1401

قیمت از 19,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم شهریور 1401

قیمت از 23,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 29 مرداد

قیمت از 23,970,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 3 شهریور

قیمت از 25,100,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 5 شهریور

قیمت از 24,390,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 10 شهریور

قیمت از 24,890,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 12 شهریور

قیمت از 24,890,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 17 شهریور

قیمت از 24,660,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 19 شهریور

قیمت از 24,350,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 29 مرداد

قیمت از 14,510,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 3 شهریور

قیمت از 16,190,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 5 شهریور

قیمت از 15,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 10 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 12 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 17 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 19 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور چشمه تابستان 1401

قیمت از 19,695,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا تابستان 1401

قیمت از 17,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا شهریور 1401

قیمت از 23,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم شهریور 1401

قیمت از 19,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم شهریور 1401

قیمت از 20,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم تابستان 1401

قیمت از 17,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم شهریور 1401

قیمت از 23,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی تابستان 1401

قیمت از 17,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی شهریور 1401

قیمت از 19,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (5شب) تابستان 1401

قیمت از 21,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب)شهریور 1401

قیمت از 23,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

اماکن تاریخی ترکیه که شما را به گذشته های ترکیه می برند

گردشگری م.مقیمی 24 دی ، 1398 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
ترکیه کشوری است که کاملا با تاریخ عجین شده است و به هر گوشه اش که نگاه کنید، اثری از تاریخ پر فراز و نشیب ترکیه را در آن می بینید. در هر گوشه ای از ترکیه، اماکن تاریخی متعددی وجود دارد که هر کدامشان از دیگری جالب تر هستند.

اماکن تاریخی ترکیه که شما را به گذشته های ترکیه می برند!

ترکیه کشوری است که کاملا با تاریخ عجین شده است و به هر گوشه اش که نگاه کنید، اثری از تاریخ پر فراز و نشیب ترکیه را در آن می بینید. در هر گوشه ای از ترکیه، اماکن تاریخی متعددی وجود دارد که هر کدامشان از دیگری جالب تر هستند. در ادامه به شما خاص ترین و جالب ترین اماکن تاریخی ترکیه را نشان می دهیم که بازدید از هر کدامشان، سفری در زمان را برای شما تداعی می کند و شما را به گذشته های ترکیه می برد. با ما همراه باشید!

صومعه سوملا در ترابزون ترکیه

صومعه سوملا یکی از جذاب ترین اماکن تاریخی ترکیه است. این صومعه در لبه یک صخره در نزدیکی ترابزون ساخته شده است و یکی از قدیمی ترین صومعه جهان مسیحیت به حساب می آید. جالب است که بدانید قدمت صومعه سوملا به بیش از 1000 سال پیش می رسد و به خاطر اینکه در لبه صخره ساخته شده است، با نام کلیسای صخره ای نیز شناخته می شود. این کلیسا تاریخچه جالبی دارد و داستان جذابی در مورد ساخت آن وجود دارد. این طور می گویند که سازنده این کلیسا که راهبی به نام بارناباس بوده است، برای این سر به کوه و صخره می گذارد تا تابلوی چوبی نقاشی شده از مریم مقدس را در دل صخره ها پیدا کند! به خاطر همین روز و شب را به پیدا کردن این تابلو اختصاص می دهد و در سال 385 میلادی آن را پیدا می کند و دو اتاق را در دل صخره حفاری می کند تا این تابلو را در آن ها قرار دهد و بدین شکل از آن نگهداری کند. بعد از آن هم کم کم صومعه در طول حکومت امپراتوری های مختلف گسترش پیدا می کند و کار به جایی می رسد که 72 اتاق در این صومعه ساخته می شود. در نهایت هم این صومعه در سال 1923 میلادی به کل متروکه می شود و این داستان تاریخی جالب در دل صخره ها مدفون می ماند! 

صومعه سوملا در ترابزون ترکیه

شهر تاریخی مودورنو

شهر مودورنو یک شهر کوهستانی است که درست بین استانبول و آنکارا واقع شده است و در گذشته به خاطر اینکه در میان راه جاده ابریشم بوده است، از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. جالب است که بدانید حال و هوای سنتی این شهر به خوبی حفظ شده است و عمارت های چوبی تاریخی زیادی را در خود جای داده است که قدمتشان به قرن 19 میلادی می رسد و دیوارهای سفید رنگ زیبایی دارند و همگیشان در مرکز شهر مودورنو واقع شده اند. در مرکز شهر مودورنو و درست کنار رودخانه، یک سری محل های خاص نیز برای لباسشویی سنتی وجود دارد که هنوز که هنوزه اهالی مودورنو از آن ها استفاده می کنند و در این محل ها، لباس هایشان را می شویند. از این گذشته، یک بازار تاریخی هم در مودورنو وجود دارد که هنوز که هنوزه، کرکره های مغازه هایش به همان حالت قدیمی باقی مانده اند و حال و هوای سنتی خودشان را حفظ کرده اند. با این حساب، می توانیم بگوییم که بازدید از شهر تاریخی مودورنو برای توریستانی جالب است که از قرار گرفتن در شهرهای تاریخی و سنتی خوششان می آید و حال و هوای شهرهای نوستالژیک را دوست دارند.

شهر تاریخی مودورنو

پل سنگی دره فیرتینا

دره سرسبز فیرتینا یکی از جالب ترین جاذبه های گردشگری ترکیه است. دلیلش هم این است که در این دره، پل های تاریخی زیادی وجود دارد که قدمتشان به دوران عثمانیان می رسد و از گذشته های دور، از آن ها برای گذشتن از روی رودخانه فیرتینا استفاده می شده است. جالب است که بدانید دره فیرتینا برای تولیدات چای، عسل و فندق مشهور شده است می گویند که در گذشته به قدری سنگ در این دره بوده است که خیلی از 20 پلی که در این دره وجود دارد را در قرن 18 و 19 میلادی، با آن ها ساخته اند. نکته جالب دیگر اینکه این پل ها را با قوس زیاد ساخته اند تا از سیلاب های شدید آن زمان ها در امان بمانند.

پل سنگی دره فیرتینا

مقابر صخره ای آماسیه

مقابر صخره ای پادشاهان پونتیک (پادشاهان دریای سیاه) در شهر آماسیه، از جذاب ترین اماکن تاریخی ترکیه هستند. این مقابر در کوهستان های بالای ساحل دریای سیاه قرار گرفته اند و در لبه صخره ها ساخته شده اند. جالب است که بدانید امپراتوری پونتیک یک پادشاهی یونانی/ایرانی بوده است که قدمتش هم به 3 قرن قبل از میلاد مسیح می رسد. اگر به شهر آماسیه بروید و از مقابر صخره ای آماسیه بالا بروید، می توانید چشم انداز بی نظیری را از دره پایین و شهر آماسیه ببینید. شهر آماسیه پر از حمام های تاریخی، مدرسه های مذهبی و بازارهایی هستند که هر کدامشان جذابیت خاص خودشان را دارند. از این گذشته، یک موزه نیز در آماسیه وجود دارد که در آن تعدادی مومیایی نگهداری می شود که متعلق به دوره ای هستند که پادشاهان مغول بر این سرزمین حکومت می کرده اند.برای رزرو تور ارزان ترکیه می توانید با همکاران ما در آژانس مسافرتی مهر پرواز تماس بگیرید.

مقابر صخره ای آماسیه

مقالات پربازدید