021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 17 آذر

قیمت از 14,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 18 آذر

قیمت از 16,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 19 آذر

قیمت از 13,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 24 آذر

قیمت از 14,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 25 آذر

قیمت از 16,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 26 آذر

قیمت از 15,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 18 آذر

قیمت از 12,760,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 25 آذر

قیمت از 13,760,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور قونیه ویژه 19 آذر ویژه بزرگداشت مولانا

قیمت از 18,990,000 تومان

4 شب

پگاسوس

تور قونیه ویژه 24 آذر ویژه بزرگداشت مولانا

قیمت از 20,990,000 تومان

4 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب) آذر 1401

قیمت از 22,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب) دی ماه 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب) آذر 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب) دی ماه 1401

قیمت از 18,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب) آذر 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب) دی ماه 1401

قیمت از 18,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 13 به 21 دی

قیمت از 32,680,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

لحظه آخری
تور دبی آذر 1401 (4 شب)

قیمت از 11,690,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 13 به 21 دی

قیمت از 36,500,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی آذر 1401

قیمت از 10,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی دی ماه 1401

قیمت از 8,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم دی ماه 1401

قیمت از 12,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم آذر 1401

قیمت از 14,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس آذر 1401

قیمت از 14,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس دی ماه 1401

قیمت از 12,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 16 آذر

قیمت از 10,300,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور ازمیر 23 آذر

قیمت از 9,780,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور ازمیر 30 آذر

قیمت از 10,780,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 16 آذر

قیمت از 8,720,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 23 آذر

قیمت از 8,720,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 30 آذر

قیمت از 9,720,000 تومان

6 شب

قشم ایر

لحظه آخری
تور دبی 15 آذر (4 شب)

قیمت از 12,410,000 تومان

4 شب

فلایدبی

تور ترکیبی استانبول آلانیا دی ماه 1401

قیمت از 12,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا آذر 1401

قیمت از 14,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم دی ماه 1401

قیمت از 8,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم آذر 1401

قیمت از 10,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم دی ماه 1401

قیمت از 9,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم آذر 1401

قیمت از 11,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم دی ماه 1401

قیمت از 12,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم آذر 1401

قیمت از 14,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی آذر 1401

قیمت از 10,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی دی ماه 1401

قیمت از 8,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 17 و 24 آذر

قیمت از 24,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 17 و 24 آذر

قیمت از 23,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 1و8 دی جشن کریسمس

قیمت از 28,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 1و8 دی جشن کریسمس

قیمت از 31,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور پوکت 8 دی (کریسمس)

قیمت از 40,250,000 تومان

7 شب

سلام ایر

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب) دی ماه 1401

قیمت از 13,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب) آذر 1401

قیمت از 15,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تور گرجستان (تفلیس 4 شب و 5 روز ) ویژه ژانویه

قیمت از 17,460,000 تومان

4 شب

وارش

تور گرجستان ( باتومی 4 شب و 5 روز )

قیمت از 7,280,000 تومان

4 شب

وارش

تور گرجستان ( باتومی 4 شب و 5 روز )

قیمت از 7,280,000 تومان

4 شب

وارش

نکاتی که باید برای سفر به مالدیو بدانید!

راهنمای سفر آژانس مسافرتی مهرپرواز 28 خرداد ، 1397 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
مالدیو مکانی است که باید با مطالعه و دانش به آنجا سفر کنید و به مانند سفر به استانبول یا سفر به تایلند نیست... ما مقاله ای برای شما آماده کردیم تا شما را با نکاتی که در سفر به مالدیو به آنها نیاز دارید آشنا کنیم .

با سلام به شما مهر پروازی های عزیز،سفر به مالدیو برای خیلی از مردم جهان سفری رویایی و هیجان انگیزه،تعطیلات در مالدیو برای زوج های جوان یک رویای رومانتیک است. قدم زدن در ساحل، هتل های لوکس و لاکچری، دریای کریستالی تمیز، ماهی های رنگارنگ و صخره های دریایی شگفت انگیز!
خوب همه این ها درست اما مالدیو مکانی است که باید با مطالعه و دانش به آنجا سفر کنید و به مانند سفر به استانبول یا سفر به تایلند نیست... ما مقاله ای برای شما آماده کردیم تا شما را با نکاتی که در سفر به مالدیو به آنها نیاز دارید آشنا کنیم .
به هر حال خیلی از مردم اشتباهاتی به خاطر عدم آگاهیشان در سفر به مالدیو داشته اند که موجب شده پول بسیار زیادی را خرج کنند و ضرر مالی ببینند.اما خوب مقصر هم نیستید، چون مالدیو با بقیه کشورها متفاوت است. بنابراین این اشتباهات به شکلی هستند که به فکرتان خطور نمیکند و ممکن است تجربه اش را نداشته باشید. ما در این مقاله شما را با تعدادی از این ریزه کاری ها و نکات مهم در سفر به مالدیو که قطعا کمکتان می کند آشنا می کنیم و به شما پیشنهاداتی میدهیم که سرتان کلاه نرود!، همراه ما باشید:

مالدیو

1-روزهای زیادی را در مالدیو نگذرانید
بر خلاف اینکه شما در تفریحات خاصی مثل غواصی و ماهی گیری در عمق دریا هستید که نیاز به زمان دارند، مالدیو برای اقامت کوتاه مدت مناسب تر است.نیازی نیست بیشتر از یک هفته در مالدیو اقامت داشته باشید!4 تا 5 روز معمولا برای ماندن در یک هتل و 7 روز برای اقامت در 2 هتل کافی است. زمانی که در مالدیو هستید، کیفیت را به کمیت ترجیح دهید.نکته: اگر برنامه سفر کوتاه مدت به مالدیو را دارید، در چند هتل مختلف اقامت نکنید. چراکه به این آسانی نیست که یک تاکسی بگیرید و به هتل دیگر بروید. ترانسفر در مالدیو خیلی خسته کننده و گران است و اصلا برایتان به صرفه نیست.

2-اگر می خواهید تعطیلات لاکچری در مالدیو داشته باشید باید پول زیادی خرج کنید
وقتی اسم مالدیو می آید، برای مردم سفری لاکچری و رومانتیک تداعی می شود. با وجود اینکه شما می توانید به مالدیو با بودجه کم سفر کنید. اما به نظر می رسد که با این کا یعنی سفری ارزان مهم ترین قسمت های مالدیو را از دست بدهید. مثل اینکه به پاریس بروید و برج ایفل را نبینید!
ما یک سفر خیلی ارزان ترتیب دادیم و از اعضای گروه نظرشان را پرسیدیم و جواب آن ها تقریبا مشابه بود: (ما دوباره برای یک اقامت لاکچری و نه با بودجه کم به مالدیو بر می گردیم)

3- ترانسفر از فرودگاه ممکن است از بلیط هواپیمایتان به مالدیو گران تر شود!
این مسئله معیار بسیار مهمی است که معمولا مردم به آن برای سفر به مالدیو توجه نمیکنند! خیلی از بازدیدکندگان به ماله پایتخت مالدیو می رسند.ترانسفر فرودگاهی در مالدیو خیلی گران است. بنابراین قبل از سفر، هزینه ترانسفر به هتلتان را چک کنید.اقامت در بیشتر هتل ها شامل هزینه ترانسفر نمی شود.دو راه برای رسیدن به هتلتان وجود دارد: قایق های سرعتی یا هواپیماهای دریایی.
برای رفتن به هتل های نزدیک ماله می توانید از قایق های سرعتی استفاده کنید. بعضی از هتل ها اجبار می کنند که از ترانسفر خودشان استفاده کنید. پس این مسئله را حتما با آژانس مسافرتی که از آنها بلیط گرفتید چک کنید.هتل هایی که از پایتخت دور هستند، نیاز به هواپیماهای دریایی دارند.پس نه تنها باید هتل ها را با هم مقایسه کنید، بلکه باید هزینه ترانسفرتان را نیز چک کنید. چون یکی از دوستانمان برای ترانسفر به هتل 5 برابر اقامت یک شب در هتل را هزینه کرد! نکته: اگر دیر وقت به مالدیو برسید و یا صبح زود از مالدیو پرواز داشته باشید، ممکن است مجبور شوید که یک شب در ماله بمانید، پس این نکته را هم حتما چک کنید.

4- احتمال دارد که شما در یک جزیره فقط در هتلتان اقامت کنید
بیشتر هتل ها در جزیره شخصی خودشان هستند .یکی از دلایلی که موجب می شود اقامت کوتاه برایتان جذاب تر باشد این است. چون ممکن است بعد از 4 یا 5 روز خسته شوید.

5- غذا در مالدیو گران است و گزینه های کمی برای انتخابتان وجود دارد.
از آن جایی که در جزیره تان ممکن است فقط هتلی که در آن اقامت دارید وجود داشته باشد، همه وعده های غذاییتان در همان هتل صرف می شود. وقتی انتخاب ها محدود باشد، غذا خوردن گران می شود.اگر برایتان مقدور است، یک هتل با غذا و نوشیدنی رزرو کنید. برایتان به صرفه تر می شود.

6- بودجه برای تفریحات متفرقه
 نزدیک همه هتل ها دریاچه کم عمق وجود ندارد. پس شاید نیاز باشد که کمی پول برای رفتن به جزیره نزدیک کنار بگذارید.

7- همیشه جزئیات تفریحاتتان را بدانید، مخصوصا این که ترانسفرتان چقدر طول می کشد.
تفریحاتی مثل تماشای وال و کوسه در لوکیشن های خاصی وجود دارند و ممکن است هتلتان این سفرهای تفریحی را به شما آفر دهد. پس شما زمان رسیدن به مکان های آن را محاسبه کنید. محلی ها معمولا از وسایل حمل و نقل دریایی استفاه می کنند اما مسافرها مخصوصا کسانی که دریا زده می شوند نباید 5 ساعت را برای رسیدن به تفریحات در دریا بگذرانند.
امیدواریم که بعد از خواندن این مقاله، برای سفر به مالدیو و اقامت جذاب و پر از تفریحتان آماده تر باشید.
این مقاله را برای دوستان و خانواده تان که برنامه سفر به مالدیو را دارند بفرستید و برنامه سفرتان به مالدیو را از امروز بچینید!
امیدواریم توانسته باشیم به شما که قصد سفر به مالدیو را دارید کمک کرده باشیم.
شما می توانید تور مالدیو را از آژانس مسافرتی مهرپرواز بخواهید ، همچنین این آژانس برگزار کننده و مجری مستقیم تور بالی نیز می باشد.

مقالات پربازدید