021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 17 آذر

قیمت از 14,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 18 آذر

قیمت از 16,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 19 آذر

قیمت از 13,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 24 آذر

قیمت از 14,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 25 آذر

قیمت از 16,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 26 آذر

قیمت از 15,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 18 آذر

قیمت از 12,760,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 25 آذر

قیمت از 13,760,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور قونیه ویژه 19 آذر ویژه بزرگداشت مولانا

قیمت از 18,990,000 تومان

4 شب

پگاسوس

تور قونیه ویژه 24 آذر ویژه بزرگداشت مولانا

قیمت از 20,990,000 تومان

4 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب) آذر 1401

قیمت از 22,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب) دی ماه 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب) آذر 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب) دی ماه 1401

قیمت از 18,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب) آذر 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب) دی ماه 1401

قیمت از 18,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 13 به 21 دی

قیمت از 32,680,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

لحظه آخری
تور دبی آذر 1401 (4 شب)

قیمت از 11,690,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 13 به 21 دی

قیمت از 36,500,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی آذر 1401

قیمت از 10,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی دی ماه 1401

قیمت از 8,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم دی ماه 1401

قیمت از 12,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم آذر 1401

قیمت از 14,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس آذر 1401

قیمت از 14,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس دی ماه 1401

قیمت از 12,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 16 آذر

قیمت از 10,300,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور ازمیر 23 آذر

قیمت از 9,780,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور ازمیر 30 آذر

قیمت از 10,780,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 16 آذر

قیمت از 8,720,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 23 آذر

قیمت از 8,720,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 30 آذر

قیمت از 9,720,000 تومان

6 شب

قشم ایر

لحظه آخری
تور دبی 15 آذر (4 شب)

قیمت از 12,410,000 تومان

4 شب

فلایدبی

تور ترکیبی استانبول آلانیا دی ماه 1401

قیمت از 12,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا آذر 1401

قیمت از 14,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم دی ماه 1401

قیمت از 8,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم آذر 1401

قیمت از 10,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم دی ماه 1401

قیمت از 9,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم آذر 1401

قیمت از 11,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم دی ماه 1401

قیمت از 12,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم آذر 1401

قیمت از 14,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی آذر 1401

قیمت از 10,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی دی ماه 1401

قیمت از 8,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 17 و 24 آذر

قیمت از 24,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 17 و 24 آذر

قیمت از 23,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 1و8 دی جشن کریسمس

قیمت از 28,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 1و8 دی جشن کریسمس

قیمت از 31,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور پوکت 8 دی (کریسمس)

قیمت از 40,250,000 تومان

7 شب

سلام ایر

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب) دی ماه 1401

قیمت از 13,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب) آذر 1401

قیمت از 15,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تور گرجستان (تفلیس 4 شب و 5 روز ) ویژه ژانویه

قیمت از 17,460,000 تومان

4 شب

وارش

تور گرجستان ( باتومی 4 شب و 5 روز )

قیمت از 7,280,000 تومان

4 شب

وارش

تور گرجستان ( باتومی 4 شب و 5 روز )

قیمت از 7,280,000 تومان

4 شب

وارش

8 فستیوال هیجان انگیز در سوئیس برای شادی و نشاط!

گردشگری آژانس مسافرتی مهرپرواز 02 مهر ، 1397 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
کشور زیبای سوئیس به خاطر شکلات های وسوسه انگیزش، ساعت های بسیار شیک و برازنده اش، مناظر زیبای کوه های آلپش و همچنین برای پنیرهای بسیار لذیذش یک بهشت به تمام معناست.

سوئیس که به قلب اروپا مشهور است، نماد زیبایی و شادی نیز هست.کشور زیبای سوئیس به خاطر شکلات های وسوسه انگیزش، ساعت های بسیار شیک و برازنده اش، مناظر زیبای کوه های آلپش و همچنین برای پنیرهای بسیار لذیذش یک بهشت به تمام معناست. این کشور اغواکننده فستیوال های هیجان انگیزی نیز دارد که به همین دلیل بین توریستان سراسر جهان بسیار محبوب شده است. سوئیس مردم بسیار شادی دارد و مردم آن بر این باورند که باید زندگیشان را با رضایت تمام به جشن گرفتن فستیوال های مختلف بگذرانند، پنیر و شکلات خوش طعم بخورند و لذت ببرند. برای سفر به اروپا با تور ارزان اروپا آماده اید؟
8 تا از هیجان انگیزترین و بهترین فستیوال های سوئیس
آماده اید که غرق شکلات های خوش طعم، پنیرهای لذیذ و فستیوال های مفرح شوید؟ مهرپرواز در این مقاله شما را با لیستی از فستیوال ها آشنا می کند که هر شخصی باید آن ها را در طول عمرش تجربه کند.
1.فستیوال بین المللی بالن 
فستیوال بین المللی بالن هر ساله از تاریخ 26 ژانویه تا تاریخ 3 فوریه برگزار می شود. خلبانان از کشورهای مختلف به سوئیس می روند و دراین فستیوال بزرگ و هیجان انگیز شرکت می کنند و آسمان را با بالن هایشان زیبا و رنگارنگ می کنند. اگر قصد سفر به سوئیس را دارید، برنامه سفر خود را طوری برنامه ریزی کنید که مشهورترین فستیوال سوئیسی یعنی فستیوال بالن را از دست ندهید.  

8 فستیوال هیجان انگیز در سوئیس برای شادی و نشاط!

2.فستیوال موتور ژنو
این فستیوال که به بهترین نمایش ماشین ها مشهور است، هر ساله در اواسط ماه مارچ برگزار می شود. خیلی از کمپانی های مشهور دنیا برای اولین بار از ماشین های خود در این نمایشگاه رونمایی می کنند. اگر شما هم عاشق دنیای ماشین ها هستید، شک نکنید و بلیط این فستیوال را تهیه کنید. فستیوال موتور 2019 از هفتم تا هفدهم مارچ در شهر زیبای ژنو در سوئیس برگزار می شود.

8 فستیوال هیجان انگیز در سوئیس برای شادی و نشاط!

3.فستیوال پالئو  
این فستیوال اولین بار در سال 1976 در نیون برگزار شد، فستیوال پالئو یکی از محبوب ترین و پر بازدیدترین فستیوال های سوئیس است. 250 کنسرت مختلف در طول این فستیوال 6 روزه برگزار می شود و مردم از کشورهای مختلف دنیا به شهر نیون سوئیس می روند تا از صدای موزیک و نور این فستیوال لذت ببرند. پس اگر شما هم عاشق موزیک و هیجان و شادی هستید، برنامه سفر خود به سوئیس را با این فستیوال هماهنگ کنید. این فستیوال در سال 2019 از تاریخ 23 تا 28 جولای برگزار می شود و سوئیس را سرشار از شور و نشاط می کند.

8 فستیوال هیجان انگیز در سوئیس برای شادی و نشاط!

4.فستیوال باسلر فسناخت
این فستیوال یکی از 50 فستیوال برتر محلی اروپا و بزرگترین کارناوال سوئیس است که در آن می توانید جشن های محلی و سنت های سوئیسی را از نزدیک تجربه کنید و لذت ببرید. این فستیوال در شهر بازل برگزار می شود و مردم محلی ماسک به صورت می زنند و جشن می گیرند. اگر در زمان فستیوال یعنی از 11 تا 14 مارچ 2019 در سوئیس بودید، صبح زود بیدار شوید و به فستیوال بپیوندید تا بتوانید همه اتفاقات مهم فستیوال را ببینید و لذت ببرید.

8 فستیوال هیجان انگیز در سوئیس برای شادی و نشاط!

5.فستیوال جاز مونترو
امروزه جاز از محبوب ترین و جذاب ترین انواع موسیقی در جهان است و طرفداران زیادی دارد. اگر شما هم با شنیدن موزیک جاز هیجان زده می شوید، این فستیوال برای شماست! فستیوال جاز مونترو یک فستیوال بزرگ است که هر ساله در مونترو در ماه جولای برگزار می شود. خیلی از هنرمندان مشهور جهان در این فستیوال اجرا می کنند. با شرکت در این فستیوال هیجان انگیز، یکی از بزرگترین خاطره های جذاب زندگیتان را رقم خواهید زد. سال دیگر این فستیوال از تاریخ 29 تا 30 ژوئن برگزار خواهد شد. دو روز از بهترین روزهای عمرتان منتظر شماست، پس برنامه سفر خود را از الان هماهنگ کنید.

8 فستیوال هیجان انگیز در سوئیس برای شادی و نشاط!

6.جشن لیسکلاد 
این فستیوال برای جشن گرفتن یادبود دفاع سوئیس در برابر فرانسه هر ساله در شهر ژنو سوئیس برگزار می شود. اگر شما هم می خواهید بیشتر با فرهنگ و سنت سوئیسی ها آشنا شوید، باید در این فستیوال شرکت کنید. این فستیوال سال بعد از تاریخ 7 تا 9 دسامبر برگزار می شود.

8 فستیوال هیجان انگیز در سوئیس برای شادی و نشاط!

7.فستیوال شکلات 
شرکت در فستیوال خوشمزه شکلات سوئیس سعادتیست که هر کسی می تواند آن را تجربه کند. شرکت در این فستیوال و خوردن شکلات های رایگان هیجان زده تان می کند. اگر بخواهیم هیجان انگیز ترین و جذاب ترین فستیوال سوئیس را به شما معرفی کنیم، قطعا فستیوال شکلات یا فستی شوک در شهر ورسوآ خواهد بود. اگر شما هم عاشق طعم شکلات هستید، بدون شک این فستیوال بهترین انتخاب در کل زندگیتان خواهد بود. پس برای تاریخ 6 تا 7 آپریل 2019 خود را آماده کنید تا در دنیای شکلات غرق شوید، مجسمه های شکلاتی را ببینید و لذت ببرید.

8 فستیوال هیجان انگیز در سوئیس برای شادی و نشاط!

8.جشن ملی سوئیس
بدون شک مهمترین جشنواره هر کشوری جشن ملی آن کشور است و این موضوع برای سوئیس نیز صدق می کند. اگر شما هم مشتاق این هستید که بدانید سوئیسی ها چگونه روز ملی خود را جشن می گیرند، باید در این فستیوال شرکت کنید. پس برنامه سفر خود را به سوئیس برای تاریخ یک آگوست سال آینده هماهنگ کنید و به آبشار راین بروید و شکوه این فستیوال را از نزدیک ببینید و لذت ببرید.

8 فستیوال هیجان انگیز در سوئیس برای شادی و نشاط!

جهت دریافت اطلاعات بیشتر از قیمت تورها و بلیط ها می توانید به وبسایت آژانس هواپیمایی مهرپرواز مراجعه نمایید.

مقالات پربازدید