021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 29 مرداد

قیمت از 20,910,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 3 شهریور

قیمت از 24,540,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 4 شهریور

قیمت از 24,540,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 5 شهریور

قیمت از 31,740,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 10 شهریور

قیمت از 31,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 11 شهریور

قیمت از 30,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 12 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 17 شهریور

قیمت از 30,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 18 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 19 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (8شب) تابستان 1401

قیمت از 31,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب)شهریور 1401

قیمت از 33,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (6شب) تابستان 1401

قیمت از 27,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب)شهریور 1401

قیمت از 29,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (7شب) تابستان 1401

قیمت از 28,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب)شهریور 1401

قیمت از 30,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تور آلانیا تابستان 1401

قیمت از 12,990,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا ویژه تابستان تا پایان شهریور 1401

قیمت از 14,490,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور استانبول (3شب) تابستان 1401

قیمت از 10,550,000 تومان

3 شب

ماهان ایر

تور استانبول (4شب) تابستان 1401

قیمت از 11,850,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور استانبول (5شب) تابستان1401

قیمت از 12,850,000 تومان

5 شب

ماهان ایر

تور استانبول (7شب) تابستان 1401

قیمت از 13,650,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول (6شب) تابستان 1401

قیمت از 13,050,000 تومان

6 شب

ماهان ایر

تور دیدیم تابستان 1401 ( پرواز ایران ایرتور )

قیمت از 21,900,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور

تور ازمیر 29 مرداد

قیمت از 11,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 3 شهریور

قیمت از 14,110,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 5 شهریور

قیمت از 13,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 10 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 12 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 17 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 19 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 29 مرداد

قیمت از 20,060,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 3 شهریور

قیمت از 20,390,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 5 شهریور

قیمت از 19,800,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 10 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 12 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 17 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 19 شهریور

قیمت از 30,160,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی شهریور 1401

قیمت از 19,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم شهریور 1401

قیمت از 23,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 29 مرداد

قیمت از 23,970,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 3 شهریور

قیمت از 25,100,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 5 شهریور

قیمت از 24,390,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 10 شهریور

قیمت از 24,890,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 12 شهریور

قیمت از 24,890,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 17 شهریور

قیمت از 24,660,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 19 شهریور

قیمت از 24,350,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 29 مرداد

قیمت از 14,510,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 3 شهریور

قیمت از 16,190,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 5 شهریور

قیمت از 15,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 10 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 12 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 17 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 19 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور چشمه تابستان 1401

قیمت از 19,695,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا تابستان 1401

قیمت از 17,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا شهریور 1401

قیمت از 23,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم شهریور 1401

قیمت از 19,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم شهریور 1401

قیمت از 20,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم تابستان 1401

قیمت از 17,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم شهریور 1401

قیمت از 23,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی تابستان 1401

قیمت از 17,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی شهریور 1401

قیمت از 19,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (5شب) تابستان 1401

قیمت از 21,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب)شهریور 1401

قیمت از 23,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

جاذبه های گردشگری شهر زیبا و تاریخی قونیه

گردشگری آژانس مسافرتی مهرپرواز 07 آبان ، 1397 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
قونیه یکی از قدیمی ترین شهرهای جهان است. به همین دلیل شما در این شهر زیبا می توانید آثار باستانی متعددی را تماشا کنید که به خوبی در طول سال های متمادی نگهداری شده اند.

قونیه یکی از قدیمی ترین شهرهای جهان است. به همین دلیل شما در این شهر زیبا می توانید آثار باستانی متعددی را تماشا کنید که به خوبی در طول سال های متمادی نگهداری شده اند. همچنین می توانید سری به فروشگاه های شرقی بزنید و یا از معابد زیبا و مسجدهای خیره کننده آن دیدن کنید و لذت ببرید. از زمان های قدیم، مردم قونیه به سنت های پیشینیانشان احترام زیادی می گذاشتند و به همین دلیل مردمی مهربان و صمیمی هستند و احترام زیادی برای مسافران و توریستان قائلند و به گرمی از شما پذیرایی می کنند.اولین کاری که هر توریستی باید در قونیه انجام دهد، این است که از موزه مولانا و مزار مولانای رومی دیدن کند. مولانا افتخار ایرانیان است و اشعار بی نظیر خود را در قرن سیزدهم سروده است و تمامی مردم جهان از اشعار بی نظیر او بهره برده اند. علاوه بر موزه مولانا جاذبه های گردشگری و آثار باستانی متعدد دیگری نیز در قونیه وجود دارد که در این مقاله به آن ها نیز می پردازیم. به هر حال هر شخصی که به تاریخ و آثار تاریخی علاقه مند است، به هیچ عنوان نباید بازدید از این شهر تاریخی ترکیه ای را از دست بدهد و همچنین میتواند با تور لحظه آخری و ارزان قونیه به این شهر زیبا سفر کند.
همانطور که میدانید مراسم بزرگداشت مولانا از ۱۹ الی ۲۷ آذر ۱۳۹۷ در شهر قونیه کشور ترکیه برگزار می گردد.میتوانید با آژانس مسافرتی مهرپرواز تماس بگیرید و تور ارزان قونیه را رزرو کنید.

جاذبه های گردشگری شهر زیبا و تاریخی قونیه

1.موزه مولانا
سمبل شهر قونیه مجموعه صوفی است که در آن مزار رهبر، فیلسوف و شاعر ما مولانا جلال الدین رومی واقع شده است. مولانا آغازگر فرقه های صوفی گری نیز بوده است و به همین دلیل هرساله توریستان زیادی از سراسر دنیا برای دیدن این شخصیت ارجمند به قونیه سفر می کنند. موزه مولانا با باغ های گل رز زیبایی احاطه شده است و وقتی قدم به محوطه موزه می گذارید از عطر و زیبایی این باغ ها شگفت زده خواهید شد.مزار مولانا در قسمت پایانی مجموعه واقع شده است. اطراف مزار او مزار خانواده نزدیک و مریدانش نیز وجود دارد که می توانید از آن ها نیز دیدن کنید. همچنین می توانید در ساختمان موزه مولانا گشتی بزنید و زندگی دراویش را از نزدیک تماشا کنید و اطلاعات بیشتری در مورد دراویش کسب کنید.

جاذبه های گردشگری شهر زیبا و تاریخی قونیه

2.موزه کاشی
در این محل مدرسه الهیاتی در سال 1251 به وسیله امیر سلجوقی تاسیس شده بود. این ساختمان اخیرا بازسازی شده است و کاربری آن به موزه تغییر داده شده است. در این موزه زیبا که در خیابان آنکارای قونیه واقع شده است، آثار کاشی کاری زیبا و جذاب سلجوقی را به نمایش گذاشته شده است.این ساختمان به قدری زیباست که به یکی از اصلی ترین جاذبه های گردشگری قونیه تبدیل شده است و دیدن آن به شدت به شما توصیه می شود.

جاذبه های گردشگری شهر زیبا و تاریخی قونیه

3.موزه حکاکی چوبی و سنگی
این موزه هم حقیقتا در گذشته یک مدرسه بوده است که بعدها به موزه تبدیل شده است. در این موزه کلکسیونی جذاب از آثار مجسمه سازی و حکاکی چوبی و سنگی از دیوارهای شهر قدیمی به معرض نمایش گذاشته شده است که حتما باید از آن ها دیدن کنید. این موزه در بلوار عدلیه در شهر توریستی قونیه واقع شده است.

جاذبه های گردشگری شهر زیبا و تاریخی قونیه

4.تپه علاء الدین
این پارک درست در مرکز شهر واقع شده است و هر شب محلی های قونیه به این پارک می آیند تا پیاده روی کنند و در باغ های آن چای بنوشند. شما در این پارک می توانید زندگی محلی های قونیه را از نزدیک لمس کنید و تجربه سفرتان را کامل تر کنید. از طرفی می توانید از قصر علاء الدین کیقباد و همین طور مسجد علاء الدین نیز دیدن کنید. این مسجد دیدنی سقفی چوبی دارد که 42 ستون آنتیک و زیبا آن را نگه داشته اند و حتما از دیدن معماری زیبا و باشکوه آن لذت خواهید برد.

جاذبه های گردشگری شهر زیبا و تاریخی قونیه

5.موزه باستان شناسی
اکثر موزه های باستانی شناسی ترکیه در دهه های اخیر مدرنیزه شده اند و تغییر یافته اند، اما موزه قونیه به همان شکل قدیم باقی مانده است. اگرچه این موزه قدیمی نور و تابلوهای راهنمای کمی دارد و به خوبی به آن رسیدگی نشده است، اما سعی کنید که بیشتر به جنبه ارزشی آن توجه کنید و شکل و ظاهر آن ناامیدتان نکند. چراکه کلکسیونی که در این موزه نگهداری می شود، به قدری جذاب است که متحیرتان می کند و ارزش این را دارد که زمانی از سفرتان را به دیدن این موزه قدیمی اختصاص دهید. درست پایین خیابان این موزه، موزه قوم شناسی نیز وجود دارد که می توانید از آن هم بازدید کنید. در موزه قوم شناسی قونیه آثار دستی ترکیه، لباس ها، جواهرات، فرش ها و وسایل خانگی زیبایی به نمایش گذاشته شده است، اما متاسفانه این موزه هم کمی قدیمی است و به آن رسیدگی زیادی نشده است.

جاذبه های گردشگری شهر زیبا و تاریخی قونیه

6.مسجد سلیمیه
درست مقابل موزه مولانا در میدان، مسجد سلیمیه با یک گنبد عظیم و باشکوه واقع شده است. این مسجد بین سال های 1566 و 1574 ساخته شده است و اوج شکوه معماری عثمانی را به نمایش می گذارد. بهتر است که در زمان غروب آفتاب به این میدان بروید تا بتوانید عکس هایی زیبا از مسجد سلیمیه و موزه مولانا بگیرید، چراکه نورپردازی آن ها در تاریکی شب دیدنی است. از طرفی خیابان اصلی میدان پر از کافه و رستوران های جذاب است که می توانید در فضای باز آن ها بنشینید و یک چای و یا قهوه خوش طعم بنوشید و از دیدن چشم انداز زیبای گنبدها و مناره ها لذت ببرید و کمی ریلکس کنید.

همانطور که میدانید مراسم بزرگداشت مولانا از ۱۹ الی ۲۷ آذر ۱۳۹۷ در شهر قونیه کشور ترکیه برگزار می گردد.میتوانید با آژانس مسافرتی مهرپرواز تماس بگیرید و تور ارزان قونیه را رزرو کنید.

مقالات پربازدید