021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 17 آذر

قیمت از 14,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 18 آذر

قیمت از 16,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 19 آذر

قیمت از 13,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 24 آذر

قیمت از 14,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 25 آذر

قیمت از 16,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 26 آذر

قیمت از 15,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 18 آذر

قیمت از 12,760,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 25 آذر

قیمت از 13,760,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور قونیه ویژه 19 آذر ویژه بزرگداشت مولانا

قیمت از 18,990,000 تومان

4 شب

پگاسوس

تور قونیه ویژه 24 آذر ویژه بزرگداشت مولانا

قیمت از 20,990,000 تومان

4 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب) آذر 1401

قیمت از 22,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب) دی ماه 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب) آذر 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب) دی ماه 1401

قیمت از 18,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب) آذر 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب) دی ماه 1401

قیمت از 18,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 13 به 21 دی

قیمت از 32,680,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

لحظه آخری
تور دبی آذر 1401 (4 شب)

قیمت از 11,690,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 13 به 21 دی

قیمت از 36,500,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی آذر 1401

قیمت از 10,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی دی ماه 1401

قیمت از 8,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم دی ماه 1401

قیمت از 12,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم آذر 1401

قیمت از 14,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس آذر 1401

قیمت از 14,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس دی ماه 1401

قیمت از 12,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 16 آذر

قیمت از 10,300,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور ازمیر 23 آذر

قیمت از 9,780,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور ازمیر 30 آذر

قیمت از 10,780,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 16 آذر

قیمت از 8,720,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 23 آذر

قیمت از 8,720,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 30 آذر

قیمت از 9,720,000 تومان

6 شب

قشم ایر

لحظه آخری
تور دبی 15 آذر (4 شب)

قیمت از 12,410,000 تومان

4 شب

فلایدبی

تور ترکیبی استانبول آلانیا دی ماه 1401

قیمت از 12,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا آذر 1401

قیمت از 14,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم دی ماه 1401

قیمت از 8,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم آذر 1401

قیمت از 10,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم دی ماه 1401

قیمت از 9,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم آذر 1401

قیمت از 11,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم دی ماه 1401

قیمت از 12,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم آذر 1401

قیمت از 14,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی آذر 1401

قیمت از 10,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی دی ماه 1401

قیمت از 8,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 17 و 24 آذر

قیمت از 24,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 17 و 24 آذر

قیمت از 23,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 1و8 دی جشن کریسمس

قیمت از 28,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 1و8 دی جشن کریسمس

قیمت از 31,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور پوکت 8 دی (کریسمس)

قیمت از 40,250,000 تومان

7 شب

سلام ایر

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب) دی ماه 1401

قیمت از 13,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب) آذر 1401

قیمت از 15,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تور گرجستان (تفلیس 4 شب و 5 روز ) ویژه ژانویه

قیمت از 17,460,000 تومان

4 شب

وارش

تور گرجستان ( باتومی 4 شب و 5 روز )

قیمت از 7,280,000 تومان

4 شب

وارش

تور گرجستان ( باتومی 4 شب و 5 روز )

قیمت از 7,280,000 تومان

4 شب

وارش

سال نو و کریسمس در ارمنستان

گردشگری م.لشکری 24 آذر ، 1397 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
ارمنستان یکی از کشورهایی است که در آن جشن کریسمس بسیار باشکوه و بی نظیر برگزار می شود و همه جا پر از جشن ها و برنامه های فوق العاده است. با مهرپرواز همراه باشید تا با حال و هوای کریسمس در ارمنستان بیشتر آشنا شوید.

ارمنستان یکی از کشورهایی است که در آن جشن کریسمس بسیار باشکوه و بی نظیر برگزار می شود و همه جا در این مدت پر از جشن ها و برنامه های فوق العاده است ، همه مردم مشغول شادی رقص و پایکوبی هستند و تمامی رستوران ها و اماکن عمومی دارای مراسم های ویژه اند.در این مدت هر روز در ارمنستان جشن های خیابانی برگزار می شود.

سال نو و کریسمس در ارمنستان

هر ساله در آستانه سال نو درخت چهل متری کاج در میدان جمهوری تزیین می شود که یکی از دیدنی های ارمنستان در سال نو میلادی به شمار میرود.مردم ارمنستان درخت کاج را نماد سرسبزی و جاودانگی حیات و تزیین آن را نماد خوشی و سلامتی می دانند.در این مکان کنسرت های بزرگی با حضور خوانندگان مشهور ارمنی برگزار می شود.توریست های زیادی از جمله ایرانیها سعی دارند در تعطیلات کریسمس در ایروان حضور داشته باشند و با مردم ارمنستان به استقبال سال نو میلادی بروند.

کریسمس در ارمنستان
در ارمنستان ابتدا سال نو میلادی جشن گرفته میشود و بعد در ششم ژانویه کریسمس را جشن میگیرند. از 31 دسامبر همه  برای جشن های ارمنی کریسمس که حداقل تا 6 ژانویه طول میکشد آماده میشوند. در طول این تعطیلات همه ی کسب و کارها تعطیل میشوند و همه فقط به جشن و خوش گذرانی میپردازند. با مهرپرواز همراه باشید تا با حال و هوای کریسمس در ارمنستان بیشتر آشنا شوید:

کریسمس در ارمنستان

1) میز هایی با غذاهای مخصوص و خوشمزه

مقدمات چیدمان این میزها چند روز قبل از 31 دسامبر آغاز می شود. همه ی خانواده ها تا جایی که در توان دارند بهترین مواد اولیه و مخلفات را برای تهیه غذاهای مخصوص شب کریسمس خریداری میکنند.خانه های مردم ارمنی در طول این مدت پر از غذاهای خوشمزه و رنگین از جمله گوشت های متنوع که با روش های پیچیده درست شده اند،سالاد، سبزیجات، پیلاف (نوعی غذای محلی)، شیرینی های تازه و انواع آجیل و میوه های خشک است.جالب است ارمنی ها مثل ایرانی ها ذوق بسیاری در زمینه خوراک دارند و اگر در این روزها در این کشور شاد باشید ظرف های رنگارنگی از از تنقلات و غذا به شما تعارف می شود. یکی از شیرینی های مخصوص سال نو شیرینی “دارین” است که در آن یک سکه پنهان می کنند و هر فرد از خانواده که شیرینی حاوی سکه را پیدا کند، برای خانواده در آن سال شانس خواهد آورد و خوش یمن خواهد بود همچنین یکی دیگر از خوراکی های معروف ارمنستان “کاتا” نامیده می شود که از دانه های گل، آرد، کره شیر و شکر تشکیل شده است. این غذاها و شیرینی ها در روز سال نو در ارمنستان سرو می شوند.

کریسمس در ارمنستان
2) مراسم ویژه سال نو  و نوشیدن نوشیدنی های مرسوم

در این مراسم همه با نوشیدن نوشیدنی های مرسوم برای هم آرزوی خوشبختی و موفقیت میکنند.همچنین برای سلامتی همه ی افراد خانواده، صلح و آرامش درکشور، عمر با عزت و طولانی برای سالمندان و ازدواج مجردین و پیدا کردن عشقشان در سال آینده و تشکیل خانواده دعا می کنند. این محیط زیباترین و دوست داشتنی ترین فضایی است که مردم در آن قرار می گیرند.

کریسمس در ارمنستان


کریسمس در ارمنستان

3) برف بازی در شب کریسمس

یکی از اتفاق های جالب که هر سال در این روز در ارمنستان انجام میشود این است که زمانی که ساعت 12 می شود و زنگ مخصوص برای اعلام سال نو به صدا در می آید اصولاٌ همه جا در بیرون پوشیده از یک برف صاف و دست نخورده است. در این لحظه مردم به خیابان ها می ریزند و شروع به برف بازی و شادی می کنند. همه در این زمان به یک کودک تبدیل می شوند و فقط و فقط از لحظه ی سال نو لذت می برند.

کریسمس در ارمنستان
کریسمس در ارمنستان

4) برگزاری فستیوال های مخصوص کریسمس در تمام طول شب

بعد از تحویل سال نو و انجام رسم و رسومات، بزرگتر ها دیگر مشغول تماشای تلویزیون در خانه می شوند و جوانان برای جشن گرفتن با دوستان خود به خیابان ها می روند. همه ی خیابان ها با ریسه های چراغنی سال نو روشن شده و چهره ی شهر را زیبا و دیدنی کرده. همه ی رستوران ها، کافه ها و کلاب های شهر پر می شوند و همه ی مردم در حال جشن و سرور شادی اند.

کریسمس در ارمنستان
4) رفتن به پیست اسکی

یکی از بهترین پیست های اسکی ارمنستان پیست اسکی Tsakhkadzor است که تنها یک ساعت با ایروان فاصله دارد و مردم زیادی در این ایام برای خوش گذرانی به این پیست می روند. مردم می توانند علاوه بر اسکی و برف بازی از هتل ها، رستوران ها و محیط های بینظیر این پیست لذت ببرند.

کریسمس در ارمنستان
کریسمس در ارمنستان

6) جشن تولد مسیح و غسل تعمید در ششم ژانویه

در روز ششم ژانویه جشنی به مناسبت غسل مسیح گرفته می شود. در گذشته همه ی اهل مسیحیت روز تولد و غسل تعمید حضرت مسیح را روز ششم ژانویه می دانستند ولی در قرن چهارم میلادی پاپ کلیسای روم تصمیم می گیرد ۲۵ دسامبر را روز تولد مسیح بنامد و جشن غسل تعمید را در ۶ ژانویه برگزار کند. اما مردم ارمنستان کماکان مانند قدیم روز ششم ژانویه را روز تولد و غسل تعمید مسیح می دانند. در این روز در کلیساها مراسم های خاصی برگزار می شود که از مراسم دیدنی ارمنستان است و ارامنه پس از این مراسم با شمع روشنی در دست به خانه های خود می روند و به همراه اعضای خانواده بدور میز شام مخصوص جمع می شوند.

کریسمس در ارمنستان
توریست های زیادی از جمله ایرانیها سعی دارند در تعطیلات کریسمس در ایروان حضور داشته باشند و با مردم ارمنستان به استقبال سال نو میلادی بروند. اگر شما ها علاقه مند به حضور در ارمنستان در این ایام هستید می توانید برای رزرو تور ارزان قیمت ارمنستان و همچنین خرید بلیط ایروان با همکاران ما در آژانس مسافرتی مهرپرواز تماس بگیرید. 

مقالات پربازدید