021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 29 مرداد

قیمت از 20,910,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 3 شهریور

قیمت از 24,540,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 4 شهریور

قیمت از 24,540,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 5 شهریور

قیمت از 31,740,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 10 شهریور

قیمت از 31,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 11 شهریور

قیمت از 30,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 12 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 17 شهریور

قیمت از 30,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 18 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 19 شهریور

قیمت از 29,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (8شب) تابستان 1401

قیمت از 31,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب)شهریور 1401

قیمت از 33,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (6شب) تابستان 1401

قیمت از 27,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب)شهریور 1401

قیمت از 29,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (7شب) تابستان 1401

قیمت از 28,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب)شهریور 1401

قیمت از 30,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تور آلانیا تابستان 1401

قیمت از 12,990,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا ویژه تابستان تا پایان شهریور 1401

قیمت از 14,490,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور استانبول (3شب) تابستان 1401

قیمت از 10,550,000 تومان

3 شب

ماهان ایر

تور استانبول (4شب) تابستان 1401

قیمت از 11,850,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور استانبول (5شب) تابستان1401

قیمت از 12,850,000 تومان

5 شب

ماهان ایر

تور استانبول (7شب) تابستان 1401

قیمت از 13,650,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول (6شب) تابستان 1401

قیمت از 13,050,000 تومان

6 شب

ماهان ایر

تور دیدیم تابستان 1401 ( پرواز ایران ایرتور )

قیمت از 21,900,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور

تور ازمیر 29 مرداد

قیمت از 11,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 3 شهریور

قیمت از 14,110,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 5 شهریور

قیمت از 13,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 10 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 12 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 17 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 19 شهریور

قیمت از 14,610,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 29 مرداد

قیمت از 20,060,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 3 شهریور

قیمت از 20,390,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 5 شهریور

قیمت از 19,800,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 10 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 12 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 17 شهریور

قیمت از 20,830,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

لحظه آخری
تور مارماریس 19 شهریور

قیمت از 30,160,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی شهریور 1401

قیمت از 19,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم شهریور 1401

قیمت از 23,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 29 مرداد

قیمت از 23,970,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 3 شهریور

قیمت از 25,100,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 5 شهریور

قیمت از 24,390,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 10 شهریور

قیمت از 24,890,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 12 شهریور

قیمت از 24,890,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 17 شهریور

قیمت از 24,660,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 19 شهریور

قیمت از 24,350,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 29 مرداد

قیمت از 14,510,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 3 شهریور

قیمت از 16,190,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 5 شهریور

قیمت از 15,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 10 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 12 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 17 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 19 شهریور

قیمت از 16,690,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور چشمه تابستان 1401

قیمت از 19,695,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا تابستان 1401

قیمت از 17,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا شهریور 1401

قیمت از 23,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم شهریور 1401

قیمت از 19,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم تابستان 1401

قیمت از 17,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم شهریور 1401

قیمت از 20,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم تابستان 1401

قیمت از 17,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم شهریور 1401

قیمت از 23,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی تابستان 1401

قیمت از 17,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی شهریور 1401

قیمت از 19,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا (5شب) تابستان 1401

قیمت از 21,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب)شهریور 1401

قیمت از 23,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

جاذبه های و میراث فرهنگی در ترکیه که به ثبت جهانی رسیده اند

گردشگری ش.مافی 19 مرداد ، 1398 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
ترکیه یکی از دیدنی ترین و جذاب ترین کشور ها با تاریخ غنی می باشد. میراث به جا مانده از امپراطوری ها، آثار به جا مانده از تمدن ها باعث شده است که برخی از این آثار توسط سازمان میراث جهانی یونسکو به ثبت برسد.

جاذبه های و میراث فرهنگی در ترکیه که به ثبت جهانی رسیده اند

ترکیه یکی از دیدنی ترین و جذاب ترین کشور ها با تاریخ غنی می باشد. این کشور با داشتن جزایر بی نظیر و شهر های زیبا به یکی از بهترین مقاصد تفریحی و توریستی تبدیل شده است. تاریخ غنی، میراث به جا مانده از امپراطوری ها و تمدن ها همه و همه باعث شده است که برخی از این آثار توسط سازمان میراث جهانی یونسکو به ثبت برسد. با هم برخی از این میراث را بررسی می کنیم.

نمای کوچک شده از جاذبه های دیدنی ترکیه

مرکز میراث جهانی یونسکو

بشیریت به مکان هایی که در آن زندگی کرده است ارزش افزوده و شاهکار هایی از فرهنگ و تمدن خود را به نسل های بعدی منتقل می کند. یونسکو برای تایید این ارزش های پذیرفته شده به عنوان میراث مشترک کل بشریت و ترویج و انتقال آن ها به نسل های آینده و تشکیل یک کنواسیون مربوط به حمایت به میراث فرهنگی و طبیعی جهان است تشکیل شده است.
سفر به ترکیه این کشور زیبا و دیدنی را با تورهای ترکیه مهرپرواز تجربه کنید. مهرپرواز با ارائه بهترین خدمات توریستی و گردشگری در خدمت شما همراهان گرامی می باشد.

شگفت انگیز ترین میراث فرهنگی در ترکیه 

ترکیه در مجموع 18 مکان فرهنگی و طبیعی در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسانده است. داستان های شگفت انگیزی در مورد این 18 مورد وجود دارد که باعث جذب سازمان میراث جهانی به آن ها شده است. ترکیه دارای 18 سایت فرهنگی می باشد که برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از:

•مناطق تاریخی استانبول
•کوه نمرود در آدیامان
•شهر سافرانبلو، کارابوک
•مسجد سلیمانیه
•شهر باستانی تروی 
•تولد امپراطوری عثمانی و...

مکان های فرهنگی و تاریخی به ثبت رسیده در یونسکو

• شهر افسس ازمیر 
• مناظر فرهنگی باغ های قلعه و باغ های دیاربکر
• شهر باستانی آنی
• ویرانه های به جامانده Afrodisias شهر آیدین

نمای کوچک شده از جاذبه های ترکیه

شهر های ثبت شده در یونسکو 

چهار شهر ترکیه در یونسکو به ثبت رسیده اند که این چهار شهر عضو شهر های خلاق در یونسکو می باشند. شهر غازی عینتاب ترکیه و شهر هاتای برای غذا، استانبول در زمینه طراحی، شهر کوتاهیه در زمینه فرهنگی و صنایع به ثبت جهانی رسیده اند.
شهر غازی عینتاب و شهر هاتای به دلیل غذا های خود به شهرت جهانی رسیده اند و یکی از خوشمزه ترین و غنی ترین غذاها را به نام خود به ثبت رسانده اند. شهر کوتاهیه به دلیل صنایع دستی و ظروف چینی به ثبت جهانی رسیده است. استانبول بزرگترین شهر و عروس ترکیه به دلیل خلاقیت خود در طراحی در یونسکو به ثبت رسیده است. 

فرهنگ و آداب رسوم ترکیه که در یونسکو ثبت شده است

ترکیه با 17 عنصر در فهرست میراث فرهنگی ناملموس در یونسکو به ثبت رسیده است. این میراث شامل میراث فرهنگی نامشهود در بشیریت، برای حفظ آداب و رسوم در سراسر جهان و حفظ تنوع فرهنگی می باشد.

عناصر موجود در لیست نماینده میراث فرهنگی نامشهود:

• مراسم جشن مولوی سما 
• هنرهای مداح، داستان نویسان عمومی 
• تئاتر سایه قاراگوز و سیوان
• سنت Asiklik (Minstrelsy) 
• جلسات مکالمه سنتی 
• سنت تشریفات Keskek 
• جشنواره خمیر مسیر 
• فرهنگ و سنت قهوه ترکیه 
• ابرو، هنر ترکی ماربلینگ 
• جشنواره بهار نوروز 
• فرهنگ سازی و اشتراک گذاری Flatbread 
• کاردستی سنتی ساخت سینی 
• جشن بهاری Hidirellez 
• زبان سوت (پرنده) 
• میراث دده کورکت، فرهنگ حماسه، داستان های عامیانه و موسیقی
• تیراندازی با کمان سنتی ترکیه

و... می توان اشاره کرد.

نمای کوچک شده از جاذبه های توریستی ترکیه

با مهرپرواز یک سفر راحت و دلنشین را در ترکیه تجربه کنید. مهرپرواز با ارائه بهترین خدمات مسافرتی و گردشگری مثل رزرو بلیط هواپیما، رزرو هتل های، ارائه تورهای ارزان در سراسر ترکیه در خدمت شما مسافران عزیز می باشد.

مقالات پربازدید