021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 18 آذر

قیمت از 16,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 19 آذر

قیمت از 13,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 24 آذر

قیمت از 14,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 25 آذر

قیمت از 16,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 26 آذر

قیمت از 15,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 1 دی

قیمت از 17,420,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 2 دی

قیمت از 17,920,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 3 دی

قیمت از 17,420,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 18 آذر

قیمت از 12,760,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 25 آذر

قیمت از 13,760,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 2 دی

قیمت از 16,260,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور قونیه ویژه 19 آذر ویژه بزرگداشت مولانا

قیمت از 18,990,000 تومان

4 شب

پگاسوس

تور قونیه ویژه 24 آذر ویژه بزرگداشت مولانا

قیمت از 20,990,000 تومان

4 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب) آذر 1401

قیمت از 22,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب) دی ماه 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب) آذر 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب) دی ماه 1401

قیمت از 18,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب) آذر 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب) دی ماه 1401

قیمت از 18,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 13 به 21 دی

قیمت از 32,680,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

لحظه آخری
تور دبی آذر 1401 (4 شب)

قیمت از 11,690,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 13 به 21 دی

قیمت از 36,500,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی آذر 1401

قیمت از 10,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی دی ماه 1401

قیمت از 8,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم دی ماه 1401

قیمت از 12,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم آذر 1401

قیمت از 14,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس آذر 1401

قیمت از 14,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس دی ماه 1401

قیمت از 12,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 23 آذر

قیمت از 9,780,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور ازمیر 30 آذر

قیمت از 10,780,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 23 آذر

قیمت از 8,720,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 30 آذر

قیمت از 9,720,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور ترکیبی استانبول آلانیا دی ماه 1401

قیمت از 12,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا آذر 1401

قیمت از 14,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم دی ماه 1401

قیمت از 8,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم آذر 1401

قیمت از 10,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم دی ماه 1401

قیمت از 9,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم آذر 1401

قیمت از 11,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم دی ماه 1401

قیمت از 12,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم آذر 1401

قیمت از 14,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی آذر 1401

قیمت از 10,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی دی ماه 1401

قیمت از 8,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 17 و 24 آذر

قیمت از 24,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 17 و 24 آذر

قیمت از 23,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 1و8 دی جشن کریسمس

قیمت از 28,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 1و8 دی جشن کریسمس

قیمت از 31,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور پوکت 8 دی (کریسمس)

قیمت از 40,250,000 تومان

7 شب

سلام ایر

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب) دی ماه 1401

قیمت از 13,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب) آذر 1401

قیمت از 15,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تور گرجستان (تفلیس 4 شب و 5 روز ) ویژه ژانویه

قیمت از 17,460,000 تومان

4 شب

وارش

تور گرجستان ( باتومی 4 شب و 5 روز )

قیمت از 7,280,000 تومان

4 شب

وارش

تور گرجستان ( باتومی 4 شب و 5 روز )

قیمت از 7,280,000 تومان

4 شب

وارش

قلعه پرتغالی ها از جاذبه های گردشگری قشم

گردشگری م.مقیمی 03 شهریور ، 1400 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
قلعه پرتغالی ها در جزیره قشم یکی از زیباترین و دیدنی ترین جاذبه های گردشگری قشم است. در این مطلب قلعه پرتغالی های قشم را به شما معرفی کنیم. با ما همراه باشید.

قلعه پرتغالی های قشم را می شناسید؟

جنوب ایران یکی از استراتژیک ترین مناطق کشورمان است. اگر تاریخ ایران را مطالعه کنید، می بینید که از گذشته های دور کشورهای متعددی سعیشان را کرده اند که این قسمت از کشورمان را از ما بگیرند. یکی از این کشورها، پرتغال بوده است. جالب است بدانید که یک دریانورد پرتغالی به نام آلبوکرکه جزایر خلیج فارس را اشغال کرده بوده است و پرتغالی ها حدودا 110 سال به بعضی از مناطق جنوبی کشورمان سلطه داشته اند. اتفاقا از آن دوران یک سری قلعه به نام قلعه پرتغالی ها در جزایر قشم، هرمز و لارک به یادگار باقی مانده است. در میان این قلعه ها، قلعه پرتغالی های قشم زیباتر، بزرگتر و دیدنی تر است. ما امروز می خواهیم به شما قلعه پرتغالی های قشم را معرفی کنیم. با ما همراه باشید.

قلعه پرتغالی های قشم را می شناسید

درباره قلعه پرتغالی ها در قشم

قلعه پرتغالی ها در قشم یک قلعه سرخ رنگ و زیباست که اتفاقا یکی از معدود بناهایی است که از دوران سلطه پرتغالی ها بر خلیج فارس به یادگار باقی مانده است. این قلعه پرتغالی ها که در موردش صحبت می کنیم، در سال 1507 ساخته شده است و دلیل ساختن آن، این بوده که پرتغالی ها می خواستند محلی برای کنترل شورش های پیشبینی نشده مردم محلی داشته باشند و ضمنا مهمات خود را در آن انبار کنند. این بنای زیبا عمدتا با سنگ قرمز، سنگ آهک، گچ و سیمان ساخته شده است و بیش از 2000 متر مربع وسعت دارد. گفتنی است که قلعه پرتغالی ها در قشم از قسمت های مختلفی تشکیل شده است و فضاهایی برای اقامت سربازان، زندانی کردن شورشگران، کلیسا و فضایی برای حکمرانی داشته است.

لوکیشن قلعه پرتغالی ها در قشم

قلعه پرتغالی های قشم در قلب بخش مسکونی جزیره قشم واقع شده است. این بدین معنی است که دسترسی به قلعه پرتغالی ها در قشم برای مسافران این جزیره اصلا کار سختی نیست و به راحتی می توان از هر کدام از هتل های قشم با یک تاکسی به آن دسترسی پیدا کرد.

نحوه دسترسی به قلعه پرتغالی ها در قشم

شما برای دسترسی به قلعه پرتغالی ها در قشم باید به خیابان باهنر قشم بروید، از آنجا به سمت شرق و به طرف میدان ولایت بروید و بدین شکل خودتان را به قلعه پرتغالی ها در قشم برسانید. به شما توصیه می کنیم که اگر می خواهید با ماشین شخصی به قلعه پرتغالی ها در قشم بروید، حتما مسیر هتلتان تا این جاذبه گردشگری در قشم را از طریق اپلیکیشن های مسیریابی مورد بررسی قرار دهید تا بهترین مسیر را به قلعه پرتغالی ها پیدا کنید. شما می توانید با خرید تور قشم نیز از این جاذبه گردشگری زیبا دیدن کنید.

رستوران های نزدیک به قلعه پرتغالی ها در قشم

اگر بعد از بازدید از قلعه پرتغالی ها گرسنه بودید و می خواستید که سریعا به یک رستوران در نزدیکی قلعه پرتغالی ها مراجعه کنید، ما به شما توصیه می کنیم که رستوران سنتی خاله، رستوران عرفان یا رستوران نون و نمک را برای غذا خوردن انتخاب کنید.

هتل های نزدیک به قلعه پرتغالی ها در قشم

از آنجایی که قلعه پرتغالی ها در مرکز شهر قشم قرار گرفته است، هتل های متعددی در اطراف آن وجود دارد. از جمله بهترین هتل های ارزان نزدیک به قلعه پرتغالی ها در قشم می توان به هتل آسماری قشم، هتل المپیک قشم و هتل مروارید قشم اشاره کرد. لازم به ذکر است که اگر کسی بخواهد در یک هتل لوکس در قشم اقامت کند که اتفاقا نزدیک به قلعه پرتغالی ها در قشم باشد، انتخاب های متعددی از جمله هتل بوتیک ایرمان قشم، هتل بوتیک فولتون قشم و هتل ارم قشم دارد.

بهترین زمان بازدید از قلعه پرتغالی ها در قشم

همان طورکه می دانید قشم در فصل زمستان آب و هوای مطبوعی را تجربه می کند و معمولا در فصل های دیگر سال هوایش گرم است. به همین خاطر توصیه ما به شما این است که تا جای ممکن در نیمه دوم فصل پاییز، در فصل زمستان یا در ماه اول فروردین راهی قشم شوید تا بتوانید هوای بهتری را در این جزیره زیبا تجربه کنید و بازدید بهتری از اماکن دیدنی قشم از جمله قلعه پرتغالی ها در قشم داشته باشید.

اگر احیانا تا به حال به جزیره قشم رفته اید و از قلعه پرتغالی ها در قشم دیدن کرده اید و یا اطلاعات جالبی در این زمینه دارید، خوشحال می شویم که تجربیات و نظرات ارزشمندتان را با ما و دیگر همراهان آژانس هواپیمایی مهرپرواز در میان بگذارید.


درباره قشم بیشتر بخوانید:

جزایر ناز قشم تجربه قدم زدن روی دریا

غار نمکی قشم کجاست؟

قشم کجا بریم خرید

مقالات پربازدید