021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 6 خرداد

قیمت از 11,460,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 7 خرداد

قیمت از 11,460,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 12 خرداد

قیمت از 15,650,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 14 خرداد

قیمت از 15,650,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 13 خرداد

قیمت از 15,650,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا ویژه بهار تا پایان خرداد 1401

قیمت از 12,490,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور بلغارستان(وارنا) 26 خرداد

قیمت از 17,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بلغارستان(وارنا) 2تیر

قیمت از 18,495,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی کوالالامپور و لنکاوی

قیمت از 26,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی کوالالامپور و لنکاوی

قیمت از 26,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی کوالالامپور سنگاپور

قیمت از 29,310,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور کوالالامپور

قیمت از 22,120,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 7,550,000 تومان

3 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 8,150,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 9,650,000 تومان

5 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 10,150,000 تومان

6 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 11,150,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور دیدیم بهار 1401 ( پرواز ایران ایرتور )

قیمت از 9,900,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور

تور ازمیر 12 خرداد

قیمت از 12,380,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 19 خرداد

قیمت از 10,380,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 26 خرداد

قیمت از 10,880,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 12 خرداد

قیمت از 12,210,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 12 خرداد

قیمت از 14,080,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 19 خرداد

قیمت از 12,080,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 26 خرداد

قیمت از 12,580,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور گرجستان(تفلیس 3 شب) بهار1401

قیمت از 7,340,000 تومان

3 شب

قشم ایر

تور گرجستان(تفلیس 4 شب) بهار1401

قیمت از 7,940,000 تومان

4 شب

قشم ایر

تور گرجستان(تفلیس 5 شب) بهار1401

قیمت از 8,540,000 تومان

5 شب

قشم ایر

لحظه آخری
تور مارماریس 6 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 12و13و14 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 12و13و14 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 19و20و21خرداد

قیمت از 17,300,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 19و20و21خرداد

قیمت از 17,300,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 12و13و14 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 19و20و21خرداد

قیمت از 17,300,000 تومان

6 شب

معراج

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ازمیر 12 خرداد

قیمت از 12,830,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور چشمه بهار 1401

قیمت از 12,695,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا بهار 1401

قیمت از 12,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول + کوش آداسی (ترکیش)بهار 1401

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم بهار 1401

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم بهار1401

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم بهار 1401

قیمت از 13,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی بهار 1401

قیمت از 11,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول بدروم بهار 1401

قیمت از 12,750,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 14,600,000 تومان

8 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 12,600,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 13,600,000 تومان

7 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 11,490,000 تومان

5 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر مارماریس بهار 1401

قیمت از 12,790,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 28,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 25,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 25,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 24,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب و 4 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 18,990,000 تومان

3 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب و 4 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 18,990,000 تومان

3 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب و 4 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 17,990,000 تومان

3 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 20,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 20,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 19,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

حقایق جالب و عجیب درباره ابوظبی

گردشگری م.مقیمی 03 مهر ، 1400 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
در ادامه از حقایقی درباره ابوظبی مطلع می شوید که تعجب می کنید و حتی شگفت زده می شوید! می پرسید چه حقایقی؟ در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

حقایق جالب و عجیب درباره ابوظبی

با اینکه این روزها بیشتر از ابوظبی، درباره دبی صحبت می شود، اما واقعیت این است که ابوظبی از هیچ نظر از دبی هیچ کم و کاستی ندارد و اتفاقا از بعضی از نظرها بر دبی برتری هم دارد! با خواندن این مطلب می توانید بیشتر با حقایق ابوظبی آشنا شوید. در ادامه از حقایقی درباره ابوظبی مطلع می شوید که تعجب می کنید و حتی شگفت زده می شوید! می پرسید چه حقایقی؟ در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

حقایق جالب و عجیب درباره ابوظبی

در گذشته در ابوظبی مردم بدون تجهیزات غواصی می کرده اند!

قبل از اینکه نفت خیز بودن ابوظبی مشخص شود، مردم این شهر مشغول تجارت مروارید بوده اند. قسمت جالب ماجرا اینجاست که در آن زمان ها مردم ابوظبی بدون داشتن تجهیزات غواصی و بدون دستگاه اکسیژن به اعماق دریا می رفتند و از ظرفیت ریه خودشان برای ماندن زیر آب و پیدا کردن مروارید استفاده می کردند.

ابوظبی یک شهر پیشرفته است و شهری برای آینده به حساب می آید!

در دنیای امروز که در هر شهری در جهان از انرژی های غیر تجدید پذیر استفاده می شود، شهر ابوظبی راه متفاوتی را پیش گرفته است. در این شهر تمام تلاش های لازم به کار گرفته شده است تا با کمک پنل های خورشیدی با انواع مختلف از آفتاب شدید امارات برای تولید انرژی تجدید پذیر استفاده شود. جالب است بدانید که در ابوظبی حدودا 22 هکتار پنل خورشیدی وجود دارد که می توانند 17000 مگاوات ساعت انرژی تولید کنند که می تواند به تنهایی برای تامین انرژی شهری به بزرگی ابوظبی کافی است.

ابوظبی یک شهر پیشرفته است و شهری برای آینده به حساب می آید

ابوظبی امن ترین شهر دنیاست و در آن هر کسی احساس آرامش می کند!

با توجه به فاکتورهای مختلفی که برای تعیین میزان امنیت یک شهر وجود دارد، ابوظبی به عنوان امن ترین شهر دنیا شناخته می شود. این شهر برای چند سال توانسته گوی رقابت را از 338 شهر دیگر بدزدد و به عنوان امن ترین شهر دنیا معرفی شود.

پلیس ابوظبی لوکس ترین و لاکچری ترین ماشین های دنیا را دارد!

برای اینکه پلیس ابوظبی بتوانند سریع تر عمل کند و در مواقع مورد نیاز تعقیب و گریزهای سریعی داشته باشد، بهترین و لوکس ترین ماشین های اسپرت روز دنیا در اختیار نیروهای پلیس این شهر گذاشته شده اند. ماشین هایی مثل فراری، لامبورگینی و رولز رویس ماشین پلیس های ابوظبی را تشکیل داده اند و این یکی از حقایقی است که معمولا همه توریستان را در طول سفر به ابوظبی شگفت زده می کند.

پلیس ابوظبی لوکس ترین و لاکچری ترین ماشین های دنیا را دارد

ابوظبی به زودی به قطب گردشگری پزشکی دنیا تبدیل می شود!

ابوظبی در تلاش است که با استخدام بهترین پزشکان جهان، توسعه و بهبود وضعیت بیمارستان های ابوظبی و ساخت بیمارستان های بسیار پیشرفته جدید به قطب گردشگری پزشکی دنیا تبدیل شود. حتی در حال حاضر هم بیماران زیادی از سراسر دنیا برای انجام جراحی های خاص یا دریافت درمان های ویژه به ابوظبی سفر می کنند. اما به نظر می رسد که ابوظبی در آینده ای نه چندان دور میزبان بیماران بسیار زیادتری خواهد بود و به قطب گردشگری پزشکی دنیا تبدیل خواهد شد.

در ابوظبی دستگاه های خودپرداز برای خریدن طلا وجود دارد!

شاید باورش برای شما هم سخت باشد، اما واقعیت این است که مردم در ابوظبی می توانند با مراجعه به دستگاه های خود پرداز طلا خریداری کنند. روند کار به این شکل است که فردی که متقاضی خرید طلاست، به این دستگاه های خود پرداز مراجعه می کند، از منوی آن زیورآلات مورد نظرش را انتخاب می کند، به مقدار کافی درهم وارد دستگاه می کند و در نهایت طلای مورد نظرش را به همراه فاکتور دریافت می کند.

گرانترین پلاک ماشین دنیا متعلق به یک فرد ثروتمند اماراتی است!

سعید عبدالغفور خوری فرد ثروتمندی در ابوظبی است که علاقه بسیار زیادی به داشتن پلاک های ماشین خاص و نادر دارد. این علاقه به قدری در وی شدید است که با پرداخت 14.3 میلیون دلار پلاکی را برای یکی از ماشین هایش خرید که فقط عدد 1 روی آن درج شده است. پلاکی که خودش به تنهایی می تواند موقعیت اجتماعی و میزان ثروت سعید عبدالغفور خوری را نشان دهد و هر کسی که آن را روی ماشین او می بیند، متعجب می شود و یک لحظه به چشمانش شک می کند که چنین پلاک ماشینی را دیده است!

برای رزرو تور دبی و تور ارزان امارات می توانید با همکاران ما در آژانس گردشگری مهرپرواز تماس بگیرید. راستی اگر شما هم حقیقت جالب دیگری را درباره ابوظبی یا در کل کشور امارات می دانید، خوشحال می شویم که نظرات ارزشمندتان را با ما و دیگر همراهان وب سایت مهرپرواز در میان بگذارید.


درباره امارات بیشتر بخوانید:

چگونه می توان از دبی به شهربازی فراری ورلد ابوظبی رفت؟

تم پارک برادران وارنر در کنار فراری ورلد و پارک آبی یاس در ابوظبی!

بهترین کشورهای خاورمیانه برای مهاجرت را بشناسید

مقالات پربازدید