021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 18 آذر

قیمت از 16,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 19 آذر

قیمت از 13,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 24 آذر

قیمت از 14,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 25 آذر

قیمت از 16,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 26 آذر

قیمت از 15,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 1 دی

قیمت از 17,420,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 2 دی

قیمت از 17,920,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 3 دی

قیمت از 17,420,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 18 آذر

قیمت از 12,760,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 25 آذر

قیمت از 13,760,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 2 دی

قیمت از 16,260,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور قونیه ویژه 19 آذر ویژه بزرگداشت مولانا

قیمت از 18,990,000 تومان

4 شب

پگاسوس

تور قونیه ویژه 24 آذر ویژه بزرگداشت مولانا

قیمت از 20,990,000 تومان

4 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب) آذر 1401

قیمت از 22,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب) دی ماه 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب) آذر 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب) دی ماه 1401

قیمت از 18,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب) آذر 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب) دی ماه 1401

قیمت از 18,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 13 به 21 دی

قیمت از 32,680,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

لحظه آخری
تور دبی آذر 1401 (4 شب)

قیمت از 11,690,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 13 به 21 دی

قیمت از 36,500,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی آذر 1401

قیمت از 10,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی دی ماه 1401

قیمت از 8,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم دی ماه 1401

قیمت از 12,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم آذر 1401

قیمت از 14,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس آذر 1401

قیمت از 14,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس دی ماه 1401

قیمت از 12,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 23 آذر

قیمت از 9,780,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور ازمیر 30 آذر

قیمت از 10,780,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 23 آذر

قیمت از 8,720,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 30 آذر

قیمت از 9,720,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور ترکیبی استانبول آلانیا دی ماه 1401

قیمت از 12,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا آذر 1401

قیمت از 14,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم دی ماه 1401

قیمت از 8,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم آذر 1401

قیمت از 10,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم دی ماه 1401

قیمت از 9,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم آذر 1401

قیمت از 11,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم دی ماه 1401

قیمت از 12,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم آذر 1401

قیمت از 14,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی آذر 1401

قیمت از 10,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی دی ماه 1401

قیمت از 8,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 17 و 24 آذر

قیمت از 24,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 17 و 24 آذر

قیمت از 23,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 1و8 دی جشن کریسمس

قیمت از 28,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 1و8 دی جشن کریسمس

قیمت از 31,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور پوکت 8 دی (کریسمس)

قیمت از 40,250,000 تومان

7 شب

سلام ایر

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب) دی ماه 1401

قیمت از 13,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب) آذر 1401

قیمت از 15,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تور گرجستان (تفلیس 4 شب و 5 روز ) ویژه ژانویه

قیمت از 17,460,000 تومان

4 شب

وارش

تور گرجستان ( باتومی 4 شب و 5 روز )

قیمت از 7,280,000 تومان

4 شب

وارش

تور گرجستان ( باتومی 4 شب و 5 روز )

قیمت از 7,280,000 تومان

4 شب

وارش

7 دلیل برای اینکه چرا زوج های جوان باید به بدروم سفر کنند!

گردشگری آژانس مسافرتی مهرپرواز 04 شهریور ، 1397 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
اگه دنبال یه جای ارزون واسه سفرتون می گردید،مهرپرواز بهتون تور بدروم ترکیه رو پیشنهاد می کنه. ممکنه با خودتون فکر کنید که بدروم جای رومانتیکی برای سفر با یارتون نیست، اما بهتون ثابت می کنیم که اشتباه فکر می کنید!

دلایل سفر جوانان به بدروم ترکیه!
اگه دنبال یه جای ارزون واسه سفرتون می گردید،مهرپرواز بهتون تور بدروم ترکیه رو پیشنهاد می کنه. ممکنه با خودتون فکر کنید که بدروم جای رومانتیکی برای سفر با یارتون نیست، اما بهتون ثابت می کنیم که اشتباه فکر می کنید! جدا از اینکه بدروم یکی از ارزون ترین جاهای اروپاست، خیلی هم امنه و می تونیم بهتون این اطمینان رو بدیم که زوج های جوون عاشق بدروم میشن.

7 دلیل  برای اینکه چرا زوج های جوون باید به بدروم سفر کنند

اگر هنوز باورتون نشده بهتره که این مقاله رو تا آخر بخونید تا ببینید که چرا زوج های جوان حتما باید یه بار به بدروم ترکیه سفر کنند.
1.قلعه های باستانی بدروم شما رو به گذشته ها می بره!
اگه به بدروم سفر کردید، قلعه اش رو از دست ندید. در قلعه بدروم شما می تونید از بازار و مدرسه قدیمی دیدن کنید یا در یک کافی شاپ جذاب و باحال چای بخورید و بعدش از سوغاتی فروشی ها یادگاری های کوچولو و بامزه بخرید تا هروقت دیدینشون لبخند روی لباتون بیاد و یاد شیرینی های سفرتون بیفتید.

7 دلیل  برای اینکه چرا زوج های جوون باید به بدروم سفر کنند

یادتون باشه که قلعه بدروم فقط یه جای توریستی نیست! بلکه یه عالمه داستان های زیبا داره که شنیدنشون حتما براتون جذابه. راستی قلعه بدروم برای گرفتن عکس با عشقتون عالیه.

7 دلیل  برای اینکه چرا زوج های جوون باید به بدروم سفر کنند

فقط قبلش بهتره یه نکات مختصری راجع به قلعه تاریخی بدروم بدونید:
این قلعه به وسیله نایتز آف رودس در قرن 15 ساخته شده و در طول 6 قرن زمانی محل استقرار ارتشی بوده و زمانی یه دهکده کوچک بوده و حتی مدتی این قلعه یه زندان بوده. باورتون میشه پشت یه قلعه این همه داستان بوده باشه؟ الان این قلعه به یکی از مهم ترین و مشهورترین نقاط دیدنی بدروم تبدیل شده و حتی یه موزه زیر آبی هم داره که یادتون باشه حتما از اون هم دیدن کنید. چون دیدنش برای زوج های جوون حتما جالبه.
 حالا که صحبت موزه شد، بذارید یکم مفصل تر راجع بهش صحبت کنیم:
2. موزه زیر آبی باستان شناسی، دزد دریایی درونتون رو آزاد می کنه!
این موزه مشهورترین موزه بدرومه و دلیلش داشتن کلکسیون بزرگی از زمان برنز تا قرون وسطاست.  این موزه در سال 1964 افتتاح شد. جالبه که بدونید این موزه از جایی شروع شد که یه غواص یه مجسمه برنزی از یه خانم رو توی اعماق آب ها پیدا کرد. این اتفاق توی دهه 50 افتاد و بعد از اون موزه گسترده تر و گسترده تر شد.
زوج های جوان عاشق تکه های کشتی های شکسته ای میشن که توی موزه وجود دارند. چون مطمئنا اونا رو یاد داستان عاشقانه تایتانیک میندازه. موزه زیر آبی بدروم فوق العاده خاصه و ما مطمئنیم که هیچ وقت از دیدنش پشیمون نمیشید.

7 دلیل  برای اینکه چرا زوج های جوون باید به بدروم سفر کنند

3. دیدن دهکده سنتی بدروم یه تجربه فوق العاده و فراموش نشدنیه!
ما خودمون به شخصه عاشق اینیم که دهکده های کشورهای مختلف رو از نزدیک ببینم و بالطبع به دهکده سنتی بدروم هم رفتیم. به نظرما با دیدن زندگی محلی ها، خیلی چیزها میشه یاد گرفت. چیزهایی که شاید توی هیچ کتابی نشه پیداشون کرد و توی اینترنت نمیشه راجع بهشون خوند. شما می تونید با فرهنگ هر ملیتی توی دهکده ها آشنا بشید و این مسئله برای ما توی بدروم اتفاق افتاد. گذشته از اینها ، ما تونستیم مهمان نوازیشون رو با تمام وجود درک کنیم و البته که از غذاهای خوشمزشون هم لذت ببریم. هیچ غذایی اصیل تر از غذایی که محلی ها درست می کنند نیست. ما که عاشق غذا هستیم و یه عالمه از خوردن غذاهای خوشمزه دهکده بدروم لذت بردیم.
اگه خوش شانس باشید، می تونید ببینید که فرش های مشهور ترکیه چه جوری به دست زن های روستایی درست میشن. دیدن این دهکده شما رو به زمان های گذشته می بره. وقتایی که همه چیز ساده بود و دل مردم با چیزهای خیلی ساده خوش بود. زوج های جوان باید حتما به این دهکده بروند تا این زندگی ساده و متواضع رو از نزدیک تجربه کنند. زندگیشون خیلی با سبکی که ما بهش عادت کردیم فاصله داره و شما هم حتما از دیدن سادگیشون و خوشی های کوچیکشون حس آرامش پیدا می کنید.

7 دلیل  برای اینکه چرا زوج های جوون باید به بدروم سفر کنند

4. شما عاشق غذاهای ترکیه میشید!
غذاهای ترکی رو هر کسی باید امتحان کنه، چون طعمشون فوق العاده لذیذه. باید امتحانشون کنید تا حرفمون رو باور کنید. چیزی که باعث میشه عاشق غذاهای ترکی بشید، مواد اولیه ساده اما بی نظیریه که برای غذا درست کردنشون استفاده می کنند. زمانی که ما به بدروم سفر کردیم به رستوران های مختلفی رفتیم و غذاهای مختلفی رو امتحان کردیم. آرزو می کردیم که کاش بتونیم جلوی خودمون رو بگیریم و این همه غذا نخوریم! اما همه غذاها وسوسه کننده بود و دلمون می خواست از همشون امتحان کنیم. مطمئنم که شما هم اگه به بدروم سفر کنید، با این چالش رو به رو میشید، اما میدونیم که شما هم نمیتونید از خوردن این همه غذای لذیذ صرف نظر کنید.

7 دلیل  برای اینکه چرا زوج های جوون باید به بدروم سفر کنند

5. بدروم جاهای فوق العاده رومانتیکی داره و براتون خاطره های بی نظیری می سازه!
کیه که دلش نخواد با یارش یه شام رومانتیک رو در یه فضای زیبا بخوره؟ بدروم یه عالمه جاهای زیبا داره که می تونید در اون ها ریلکس کنید و تجربه خوردن یه شام لذیذ و رومانتیک رو داشته باشید. ما بهتون پیشنهاد می کنیم که توی یه کشتی تفریحی شامتون رو میل کنید. یه نوشیدنی بگیرید و بهترین لحظات مسافرتتون رو رقم بزنید. ما مطمئنیم که این لحظات فوق العاده رو هیچ کدومتون فراموش نخواهید کرد.

7 دلیل  برای اینکه چرا زوج های جوون باید به بدروم سفر کنند

6. از غارها دیدن کنید و توی آب های تازه شنا کنید و یه کم هیجان رو تجربه کنید
زوج هایی که با هم کارهای ماجراجویانه انجام میدند رابطه نزدیک تری با هم دارند. به نظرم برای هر زوجی سفر کردن خوبه. سفر زوج ها رو به هم نزدیک تر میکنه و بدروم یه جای فوق العاده برای داشتن ماجراجویی و اوقات هیجان انگیز با یارتونه. بدروم غارهای زیبایی داره و علاوه بر این می تونید توی آب های تمیز و زلالش شنا کنید و لذت ببرید. پس به نظرم خوبه که این رو هم توی برنامه سفرتون به بدروم لحاظ کنید و ازش لذت ببرید.

7 دلیل  برای اینکه چرا زوج های جوون باید به بدروم سفر کنند

7. حمام های سنتی ترکی
وقتی  از جاذبه های گردشگری بدروم دیدن کردید، وقتشه که با همراهتون سری به حمام های ترکی بزنید. تصور کنید که به یک حمام می رفتید و گرفتن یه ماساژ توی این حمام های سنتی بهتون آرامش محض میده، انقدری که دلتون میخواد بخوابید.بعد از حمام دوباره سرحال میشید و برای ادامه سفرتون و رفتن به جاهای دیگه دیدنی بدروم آماده میشید.

7 دلیل  برای اینکه چرا زوج های جوون باید به بدروم سفر کنند

مقالات پربازدید