021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 6 خرداد

قیمت از 11,460,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 7 خرداد

قیمت از 11,460,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 12 خرداد

قیمت از 15,650,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 14 خرداد

قیمت از 15,650,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 13 خرداد

قیمت از 15,650,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا ویژه بهار تا پایان خرداد 1401

قیمت از 12,490,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور بلغارستان(وارنا) 26 خرداد

قیمت از 17,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بلغارستان(وارنا) 2تیر

قیمت از 18,495,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی کوالالامپور و لنکاوی

قیمت از 26,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی کوالالامپور و لنکاوی

قیمت از 26,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی کوالالامپور سنگاپور

قیمت از 29,310,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور کوالالامپور

قیمت از 22,120,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 7,550,000 تومان

3 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 8,150,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 9,650,000 تومان

5 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 10,150,000 تومان

6 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 11,150,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور دیدیم بهار 1401 ( پرواز ایران ایرتور )

قیمت از 9,900,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور

تور ازمیر 12 خرداد

قیمت از 12,380,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 19 خرداد

قیمت از 10,380,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 26 خرداد

قیمت از 10,880,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 12 خرداد

قیمت از 12,210,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 12 خرداد

قیمت از 14,080,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 19 خرداد

قیمت از 12,080,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 26 خرداد

قیمت از 12,580,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور گرجستان(تفلیس 3 شب) بهار1401

قیمت از 7,340,000 تومان

3 شب

قشم ایر

تور گرجستان(تفلیس 4 شب) بهار1401

قیمت از 7,940,000 تومان

4 شب

قشم ایر

تور گرجستان(تفلیس 5 شب) بهار1401

قیمت از 8,540,000 تومان

5 شب

قشم ایر

لحظه آخری
تور مارماریس 6 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 12و13و14 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 12و13و14 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 19و20و21خرداد

قیمت از 17,300,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 19و20و21خرداد

قیمت از 17,300,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 12و13و14 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 19و20و21خرداد

قیمت از 17,300,000 تومان

6 شب

معراج

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ازمیر 12 خرداد

قیمت از 12,830,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور چشمه بهار 1401

قیمت از 12,695,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا بهار 1401

قیمت از 12,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول + کوش آداسی (ترکیش)بهار 1401

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم بهار 1401

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم بهار1401

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم بهار 1401

قیمت از 13,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی بهار 1401

قیمت از 11,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول بدروم بهار 1401

قیمت از 12,750,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 14,600,000 تومان

8 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 12,600,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 13,600,000 تومان

7 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 11,490,000 تومان

5 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر مارماریس بهار 1401

قیمت از 12,790,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 28,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 25,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 25,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 24,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب و 4 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 18,990,000 تومان

3 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب و 4 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 18,990,000 تومان

3 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب و 4 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 17,990,000 تومان

3 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 20,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 20,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 19,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

مالزی یک مقصد بی نظیر برای سفر زمستانی

گردشگری م.مقیمی 29 آذر ، 1397 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
مالزی یکی از ایده آل ترین مقاصد سفر زمستانی برای فرار از سوز و سرما و برف های زمستانی است. این مقاله را تا پایان بخوانید، چمدان خود را جمع کنید و آماده تجربه یک سفر زمستانی به مقصد مالزی شوید

دلایلی که به شما ثابت می کند که مالزی یک مقصد بی نظیر برای سفر زمستانی است.
مالزی یکی از ایده آل ترین مقاصد سفر زمستانی برای فرار از سوز و سرما و برف های زمستانی است. این مقاله را تا پایان بخوانید، چمدان خود را جمع کنید و آماده تجربه یک سفر زمستانی به مقصد مالزی شوید، چراکه در ادامه به شما با ذکر دلیل ثابت خواهد شد که چرا سفر زمستانی به مالزی بهترین انتخاب است!


مالزی یک مقصد بی نظیر برای سفر زمستانی

مالزی آب و هوای گرمسیری بی نظیری دارد
مالزی مثل کشورهایی مثل ژاپن، کره جنوبی و تایوان 4 فصله نیست و آب و هوای گرمسیری آن در طول سال با آسمان های آفتابی و باران های گرمسیری همراه است.توریستان عاشق گرمای هوای مالزی در فصل زمستان می شوند. جالب است که بدانید های سیزن مالزی بین ماه های دسامبر تا ژانویه است و در فصل زمستان هم توریستان زیادی به مالزی سفر می کنند.

مالزی یک مقصد بی نظیر برای سفر زمستانی

در سفر به مالزی نیاز نیست که لباس های سنگین و گرم همراه خود داشته باشید
در فصل زمستان در مالزی لازم نیست که چند لایه لباس ضخیم و گرم به تن کنید.آب و هوای مالزی گرم و مرطوب است و در روزهای زمستانی کافی است چند دست لباس نازک و راحت همراه خود داشته باشید و با عینک آفتابی در کنار سواحل زیبای آن استراحت کنید. شب ها هم نیازی به پوشیدن ژاکت و لباس گرم ندارید و می توانید از گرمای لذت بخش هوا استفاده کنید.
در فصل زمستان می توانید در جزیره های مالزی ریلکس کنید و آرامش بگیرید
با سفر به مالزی می توانید از آب و هوای سرد شهر خود فرار کنید و از آسمان های آفتابی، سواحل شنی و نسیم فرحبخش دریا در مالزی استفاده کنید. جزایر مالزی با دریاهای آرام احاطه شده اند و می توانید روزهای خود را با دیدن یک غروب زیبای رویایی پایان دهید و از تفریحات ساحلی آن درست در چله زمستان لذت ببرید! 
در فصل زمستان می توانید از غواصی در کنار صخره های مرجانی مالزی لذت ببرید
در مالزی نیازی نیست که نگران کم بودن دمای آب برای غواصی باشید و به راحتی می توانید به اعماق آب بروید و از دیدن مرجان های رنگارنگ و موجودات جذاب دریایی شگفت زده شوید. ما به شما غواصی در جزیره پانگکور، جزایر پرهنتیان و جزیره سیپادان را توصیه می کنیم. اگر هم علاقه زیادی به غواصی دارید، می توانید دوره آموزشی آن را در مالزی بگذرانید و با یک مدرک غواصی و یک عالمه خاطره هیجان انگیز به خانه برگردید.

مالزی یک مقصد بی نظیر برای سفر زمستانی

می توانید در جنگل های سرسبز مالزی گشت و گذار کنید
گشت و گذار در جنگل های سرسبز یکی از بهترین تفریحاتی است که می توانید در مالزی تجربه کنید  این جنگل ها از اماکن توریستی مالزی محسوب میشوند  و میتوانید از طبیعت بی نظیر آن استفاده کنید. حتی می توانید در محل هایی مثل تامان نگارا در زیر آسمان زیبای شب کمپ کنید. همچنین می توانید از اکوپارک جنگلی کوالالامپور (کنار برج کوالالامپور) بازدید کنید.

مالزی یک مقصد بی نظیر برای سفر زمستانی

می توانید در فصل زمستان در کنار آبشارهای شگفت انگیز مالزی آب بازی کنید!
بهترین راه برای خنک شدن در گرمای هوا این است که به کنار آبشارهای مالزی بروید و از استخرهای طبیعی آن ها دیدن کنید، به ارتفاعات مالزی بروید و از بالای آبشارها چشم انداز بی نظیر پانورامیک جنگل های سرسبز مالزی را تماشا کنید. همچنین می توانید در صورت دلخواه یک شب به یادماندنی را در کنار آبشارهای جذاب و دیدنی مالزی بگذرانید و کمپ کنید. 

آبشارهای مالزی

کریسمس و سال نو را با روشی متفاوت در مالزی جشن بگیرید
کریسمس را می توانید با سبک و سیاق مالزیایی در آب و هوای گرمسیری آن جشن بگیرید. در مراکز خرید مالزی می توانید یک خرید لذتبخش انجام دهید و از دکوراسیون کریسمسی زیبای آن ها عکس بگیرید و درختان رنگارنگ کریسمسیشان را تماشا کنید. همچنین می توانید در برنامه های اجرای زنده شرکت کنید و بعد یک غذای کریسمسی میل کنید. جشن سال نو در مالزی شبیه به جشن های اروپایی و آمریکایی است، اما مزیتش این است که می توانید بدون نگرانی از سرما در شهر گشت و گذار کنید و آتش بازی های زیبای شهر را تماشا کنید.
اگر شما هم قصد تجربه یک سفر متفاوت زمستانی به مالزی را دارید، با همکاران ما در آژانس مسافرتی مهرپرواز تماس بگیرید تا بهترین تور لحظه آخری مالزی را با آفرهای جذاب به شما معرفی کنیم.

کریسمس در مالزی

مقالات پربازدید