021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 5 خرداد

قیمت از 12,960,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 6 خرداد

قیمت از 11,460,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 7 خرداد

قیمت از 11,460,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 12 خرداد

قیمت از 15,650,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 14 خرداد

قیمت از 15,650,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 13 خرداد

قیمت از 15,650,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا ویژه بهار تا پایان خرداد 1401

قیمت از 12,490,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور بلغارستان(وارنا) 26 خرداد

قیمت از 17,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بلغارستان(وارنا) 2تیر

قیمت از 18,495,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی کوالالامپور و لنکاوی

قیمت از 26,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی کوالالامپور و لنکاوی

قیمت از 26,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی کوالالامپور سنگاپور

قیمت از 29,310,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور کوالالامپور

قیمت از 22,120,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 7,550,000 تومان

3 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 8,150,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 9,650,000 تومان

5 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 10,150,000 تومان

6 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 11,150,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بدروم 5 خرداد

قیمت از 9,900,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور

تور دیدیم بهار 1401 ( پرواز ایران ایرتور )

قیمت از 9,900,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور

تور ازمیر 12 خرداد

قیمت از 12,380,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 19 خرداد

قیمت از 10,380,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 26 خرداد

قیمت از 10,880,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی کوش آداسی + ازمیر 5 خرداد

قیمت از 11,295,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 5 خرداد

قیمت از 10,900,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 12 خرداد

قیمت از 12,210,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 12 خرداد

قیمت از 14,080,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 5 خرداد

قیمت از 10,990,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 19 خرداد

قیمت از 12,080,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 26 خرداد

قیمت از 12,580,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور گرجستان(تفلیس 3 شب) بهار1401

قیمت از 7,340,000 تومان

3 شب

قشم ایر

تور گرجستان(تفلیس 4 شب) بهار1401

قیمت از 7,940,000 تومان

4 شب

قشم ایر

تور گرجستان(تفلیس 5 شب) بهار1401

قیمت از 8,540,000 تومان

5 شب

قشم ایر

لحظه آخری
تور مارماریس 6 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 12و13و14 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 12و13و14 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 19و20و21خرداد

قیمت از 17,300,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 19و20و21خرداد

قیمت از 17,300,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 12و13و14 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 19و20و21خرداد

قیمت از 17,300,000 تومان

6 شب

معراج

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ازمیر 12 خرداد

قیمت از 12,830,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور چشمه بهار 1401

قیمت از 12,695,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا بهار 1401

قیمت از 12,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول + کوش آداسی (ترکیش)بهار 1401

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم بهار 1401

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم بهار1401

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم بهار 1401

قیمت از 13,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی بهار 1401

قیمت از 11,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول بدروم بهار 1401

قیمت از 12,750,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 14,600,000 تومان

8 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 12,600,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 13,600,000 تومان

7 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 11,490,000 تومان

5 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر مارماریس بهار 1401

قیمت از 12,790,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 28,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 25,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 25,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 24,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب و 4 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 18,990,000 تومان

3 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب و 4 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 18,990,000 تومان

3 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب و 4 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 17,990,000 تومان

3 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 20,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 20,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 19,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

بهترین فصل سفر به عمان چه زمانی است

گردشگری م.مقیمی 12 خرداد ، 1400 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
بهترین فصل سفر به عمان برای دیدن زیبایی های عمان را می شناسید؟ در عمان می توانید اماکن تاریخی زیبا، طبیعت، سنت های عربی و مدرنیته را در شهرهای زیبایی چون مسقط را نظاره گر شوید.

بهترین فصل سفر به عمان کدام است؟

عمان کشوری است که شما هم می توانید اماکن تاریخی زیبایی را در آن ببینید، هم می توانید طبیعت گردی را به خاص ترین شکل ممکن در آن تجربه کنید، هم می توانید با سنت های عربی در آن آشنا شوید و هم می توانید مدرنیته را درشهرهای زیبایی چون مسقط و صلاله در این کشور نظاره گر شوید. کشوری که قدم به قدم آن زیباست و معمولا همه توریستان را شیفته خودش می کند. اگر شما هم می خواهید بدانید که بهترین فصل سفر به عمان برای دیدن زیبایی های بی نظیر این کشور چه فصلی است، با ما همراه باشید و این مطلب را مطالعه کنید تا ببینید که عمان در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان چه شرایطی دارد و در نتیجه سفر به عمان در چه فصلی بهتر است. اما قبل از آن، باید این را به شما بگوییم که سفر به عمان در هر فصلی مزیت ها و معایب خاص خودش را دارد. ما سعی می کنیم هم مزایا و هم معایب سفر به عمان در فصل های مختلف را در ادامه مطلب به شما بگوییم تا راحت تر بتوانید زمان سفرتان به عمان را انتخاب کنید.

بهترین فصل سفر به عمان

سفر به عمان در فصل پاییز و زمستان

سفر به عمان در فصل پاییز و زمستان از هر فصل دیگری محبوبیت بیشتری دارد و می توان گفت که این کشور در این دو فصل از همیشه شلوغ تر است. دلیل این امر این است که در این دو فصل دمای هوای عمان در طول روز معتدل می شود و توریستان می توانند به دور از گرمای هوا در این شهر تفریح کنند. البته این را هم بگوییم که شب های عمان در فصل زمستان کمی سرد می شود، اما سرمای آن بسیار دلچسب است و معمولا توریستان را اذیت نمی کند. نکته جالب دیگری که درباره پاییزها و زمستان های عمان وجود دارد، این است که در این فصل دو یا خیلی کم باران می بارد یا اصلا بارانی نمی بارد و همین مساله باعث می شود که توریستان عمان در فصل زمستان نگران بارش باران هم نباشند. خوبی سفر به عمان در دو فصل خنک سال به این است که در طول آن ها، همه مناطق عمان آب و هوای خوبی دارند و شما می توانید با سفر به عمان در هر کدام از این دو فصل، از قسمت های مختلف این کشور با خیال راحت بازدید داشته باشید. این را هم بگوییم که فصل زمستان بهترین فصل برای سفر به شهر دیدنی مسقط است. مخصوصا اینکه در حوالی کریسمس، یک سری جشنواره جالب هم در شهر مسقط برگزار می شوند که جذابیت این شهر دوست داشتنی را دوچندان می کنند.

سفر به عمان در فصل پاییز و زمستان

سفر به عمان در فصل بهار


در فصل بهار، هوای عمان به نسبت فصل زمستان کمی گرمتر است. اما با این حال بهار هم فصل بسیار خوبی برای سفر به عمان به حساب می آید. چراکه در این فصل هنوز هوای عمان خیلی گرم نیست و هنوز گشت و گذار در آن دلچسب است. مخصوصا اینکه در فصل بهار مقدار بارش باران در عمان خیلی کم است و گاهی اوقات اصلا بارانی در فصل بهار در عمان نمی بارد و از این نظر می توان گفت که هوای عمان در فصل بهار برای تفریح مناسب است. مزیتی که سفر به عمان در فصل بهار دارد، این است که در این فصل شهرهای توریستی عمان از فصل زمستان خلوت ترند و در نتیجه شما می توانید هتل های بهتری را در فصل بهار با قیمت مناسب تر رزرو کنید. با این اوصاف می توان گفت که فصل بهار یکی از بهترین فصل های سفر به عمان به ویژه برای کسانی است که می خواهند در کنار اقیانوس ریلکس کنند و از آرامش و هوای به نسبت مطبوع عمان در این فصل استفاده کنند. در واقع کسانی از سفر به عمان در فصل بهار احساس رضایت می کنند که خنکی صد در صد هوا برایشان مهم نباشد و در مقابل دوست داشته باشند که از جاذبه های گردشگری عمان در آرامش بیشتری بازدید داشته باشند.

سفر به عمان در فصل بهار

سفر به عمان در فصل تابستان

واقعیت این است که در فصل تابستان هوای عمان بسیار گرم می شود و تحمل آن برای بعضی از توریستان سخت می شود. البته این را هم بگوییم که هوای شهری مثل صلاله در فصل تابستان به نسبت شهرهای دیگر بهتر است و اگر شما این شهر را برای سفر مد نظر داشته باشید، می توانید فصل تابستان را برای سفر به عمان انتخاب کنید. نکته دیگر اینکه مزیتی که سفر به عمان در فصل تباستان دارد، این است که هزینه سفر به عمان در این فصل پایین می آید. پس اگر کسی هزینه های سفر برایش خیلی مهم باشد، می تواند از گرمای هوای تابستانی عمان به نفع خودش استفاده کند و سفر به این کشور دیدنی را با کمترین هزینه تجربه کند.

سفر به عمان در فصل تابستان

سخن پایانی

انتخاب شما برای سفر به عمان کدام فصل است؟ بهار؟ تابستان؟ پاییز یا زمستان؟ شما ترجیح می دهید که در فصل پاییز و زمستان که هوای عمان خنک تر است، به عمان سفر کنید؟ یا اینکه ترجیحتان این است که از خنکی نسبی عمان در فصل بهار و خلوتی بیشتر آن استفاده کنید و در فصل بهار راهی عمان شوید؟ شاید هم ترجیحتان این باشد که ارزانترین فصل سفر به عمان یعنی فصل تابستان را برای سفر به این کشور انتخاب کنید! در هر صورت کافی است که یک تماس با همکاران ما در آژانس مسافرتی مهر پرواز بگیرید تا شما را برای سفر به عمان راهنمایی کنیم و تور ارزان خارجی را برای سفر به عمان به شما آفر دهیم.


درباره عمان بیشتر بخوانید:

عمان مقصد جدیدی برای گردشگران

آیا عمان برای زندگی جای خوبی است؟

بهترین رستوران های مسقط عمان

مقالات پربازدید