021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 18 آذر

قیمت از 16,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 19 آذر

قیمت از 13,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 24 آذر

قیمت از 14,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 25 آذر

قیمت از 16,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 26 آذر

قیمت از 15,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 1 دی

قیمت از 17,420,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 2 دی

قیمت از 17,920,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 3 دی

قیمت از 17,420,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 18 آذر

قیمت از 12,760,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 25 آذر

قیمت از 13,760,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 2 دی

قیمت از 16,260,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور قونیه ویژه 19 آذر ویژه بزرگداشت مولانا

قیمت از 18,990,000 تومان

4 شب

پگاسوس

تور قونیه ویژه 24 آذر ویژه بزرگداشت مولانا

قیمت از 20,990,000 تومان

4 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب) آذر 1401

قیمت از 22,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب) دی ماه 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب) آذر 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب) دی ماه 1401

قیمت از 18,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب) آذر 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب) دی ماه 1401

قیمت از 18,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 13 به 21 دی

قیمت از 32,680,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

لحظه آخری
تور دبی آذر 1401 (4 شب)

قیمت از 11,690,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 13 به 21 دی

قیمت از 36,500,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی آذر 1401

قیمت از 10,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی دی ماه 1401

قیمت از 8,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم دی ماه 1401

قیمت از 12,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم آذر 1401

قیمت از 14,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس آذر 1401

قیمت از 14,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس دی ماه 1401

قیمت از 12,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 23 آذر

قیمت از 9,780,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور ازمیر 30 آذر

قیمت از 10,780,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 23 آذر

قیمت از 8,720,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 30 آذر

قیمت از 9,720,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور ترکیبی استانبول آلانیا دی ماه 1401

قیمت از 12,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا آذر 1401

قیمت از 14,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم دی ماه 1401

قیمت از 8,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم آذر 1401

قیمت از 10,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم دی ماه 1401

قیمت از 9,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم آذر 1401

قیمت از 11,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم دی ماه 1401

قیمت از 12,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم آذر 1401

قیمت از 14,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی آذر 1401

قیمت از 10,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی دی ماه 1401

قیمت از 8,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 17 و 24 آذر

قیمت از 24,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 17 و 24 آذر

قیمت از 23,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 1و8 دی جشن کریسمس

قیمت از 28,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 1و8 دی جشن کریسمس

قیمت از 31,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور پوکت 8 دی (کریسمس)

قیمت از 40,250,000 تومان

7 شب

سلام ایر

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب) دی ماه 1401

قیمت از 13,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب) آذر 1401

قیمت از 15,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تور گرجستان (تفلیس 4 شب و 5 روز ) ویژه ژانویه

قیمت از 17,460,000 تومان

4 شب

وارش

تور گرجستان ( باتومی 4 شب و 5 روز )

قیمت از 7,280,000 تومان

4 شب

وارش

تور گرجستان ( باتومی 4 شب و 5 روز )

قیمت از 7,280,000 تومان

4 شب

وارش

واکسن کرونا در سفر به ارمنستان برای ایرانیان

گردشگری م.مقیمی 08 تیر ، 1400 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
تزریق واکسن کرونا در ارمنستان برای ایرانیان به تازگی مورد توجه افراد زیادی قرار گرفته است و برخی افراد نیز، تور واکسن کرونا ارمنستان را ثبت نام کرده اند که در این مطلب بررسی کرده ایم.

واکسن کرونا در ارمنستان برای توریست ها

احتمالا شما هم این را شنیده اید که ایرانیان و مردم کشورهای دیگر می توانند به عنوان توریست وارد ارمنستان شوند و تزریق واکسن کرونا در ارمنستان را انجام دهند. در این صورت احتمالا برایتان سوال پیش آمده باشد که در ارمنستان واکسن کرونا را با چه هزینه ای برای توریستان تزریق می کنند؟ چگونه می توان به عنوان توریست در تور واکسن کرونا ارمنستان، واکسن را دریافت کرد؟ اصلا چه واکسنی را به توریستان در ارمنستان تزریق می کنند؟ یا شاید هم سوال های دیگری در این زمینه داشته باشید و بخواهید بدانید که آیا واقعا این موضوع حقیقت دارد و همه توریستان شانس تزریق واکسن کرونا در ارمنستان را دارند یا خیر. اگر چنین سوالاتی در ذهن شما هم وجود دارد، بهتر است که این مطلب را با دقت بخوانید تا به تک تک سوالاتتان درباره دریافت واکسن کرونا در ارمنستان به عنوان توریست پاسخ داده شود.

واکسن کرونا در ارمنستان برای توریستان

تزریق واکسن کرونا در ارمنستان برای توریستان رایگان است

اول از همه برای اینکه خیالتان را راحت کنیم، باید به شما بگوییم که تزریق واکسن کرونا در ارمنستان برای توریستان به صورت کاملا رایگان انجام می شود. این یعنی هزینه های شما برای سفر به ارمنستان برای دریافت واکسن کرونا مشابه سفر به ارمنستان در زمان های دیگر است و نیازی نیست که شما بودجه مجزایی را برای تزریق واکسن کرونا در ارمنستان کنار بگذارید.

تضمینی نیست که به شما در ارمنستان واکسن بزنند

هیچ تضمینی وجود ندارد که شما بتوانید در این کشور در کل واکسن کرونا را دریافت کنید. هر چند بر طبق صحبت های افرادی که قبل از شما به ارمنستان برای تزریق واکسن مراجعه کرده اند، می توانیم بگوییم که محدودیتی از نظر تزریق واکسن به توریستان وجود ندارد و به احتمال زیاد شما هم می توانید در ارمنستان واکسینه شوید. اما همیشه ممکن است که موقعیت و شرایط تغییر کنند و اوضاع شکل دیگری پیدا کند.

واکسن های چینی، روسیه ای و انگلیسی در ارمنستان به توریستان تزریق می شود

در ارمنستان واکسن های چینی، واکسن های اسپوتینک و همین طور واکسن های استرازنکا به توریستان تزریق می شود. اگر یکی از این واکسن ها را معتبرتر از دیگری می دانید یا به هر دلیلی میل به این دارید که فقط یکی از آن ها را دریافت کنید، باید به شما بگوییم که هیچ تضمینی در این باره وجود ندارد. این مورد را باید در نظر داشته باشید که هیچ تضمینی وجود ندارد که به شما در ارمنستان واکسن مورد نظرتان از برندی که می خواهید، تزریق کنند.

شما باید دو بار و برای دریافت دو دوز واکسن به ارمنستان سفر کنید

اگر تصمیمتان برای سفر به ارمنستان برای تزریق واکسن کرونا جدی است، باید به این مورد نیز فکر کنید که شما دو بار باید واکسن کرونا را دریافت کنید و در نتیجه شما باید دو بار راهی ارمنستان شوید. پس اگر می توانید از نظر هزینه ای و مالی با دو بار سفر به ارمنستان کنار بیایید، اقدام به سفر به ارمنستان برای تزریق واکسن کرونا کنید. مورد دیگر اینکه همان طور که می دانید، فاصله دریافت دوز اول و دوز دوم واکسن کرونا بستگی به برند و کشور تولید کننده آن واکسن دارد و  بنا بر نوع واکسنی که برای دوز اول دریافت می کنید، زمان تزریق دوز دوم برایتان مشخص می شود.

بیمه های ایران عواقب تزریق واکسن کرونا در ارمنستان را پوشش نمی دهند

نکته دیگری که باید درباره تزریق واکسن کرونا در ارمنستان بدانید، این است که شما نمی توانید برای تزریق واکسن کرونا در ارمنستان روی بیمه های ایران حساب باز کنید. به این معنی که اگر خدای نکرده در ارمنستان واکسن کرونا را دریافت کردید و آن واکسن برایتان عواقبی داشت و هزینه ای در پی داشت، نمی توانید آن هزینه را از بیمه های ایران پس بگیرید.

واکسن کرونا در ارمنستان به توریستان در غرفه های سیار تزریق می شود

اگر به ارمنستان سفر کنید، این را می بینید که یک سری غرفه تزریق واکسن رایگان به صورت سیار وجود دارد که شما باید به آن ها برای تزریق واکسن مراجعه کنید. لازم به ذکر است که بهداشت در این غرفه ها رعایت می شود و واکسن های معتبر در آن ها به توریستان تزریق می شود.

دریافت واکسن کرونا در ارمنستان نیاز به ثبت نام و هماهنگی قبلی ندارد

در آخر اینکه شما نیازی به این ندارید که از قبل ثبت نام خاصی را برای تزریق واکسن کرونا در ارمنستان انجام دهید. بلکه زمانی که پایتان به ارمنستان رسید، می توانید خیلی راحت به یکی از غرفه های تزریق واکسن کرونا مراجعه کنید و از متصدیان آن غرفه ها بخواهید که دوز اول واکسن کرونا را به شما تزریق کنند. البته این مورد بر اساس شرایط فعلی گفته شده است و ممکن است که در آینده که متقاضیان بیشتر شوند، نیاز به ثبت نام قبلی برای دریافت واکسن کرونا در ارمنستان احساس شود.

برای رزرو تور ارزان ارمنستان و رزرو انواع تورهای ارزان و تور لحظه آخری دیگر به مقاصد گردشگری مختلف دنیا می توانید با همکاران ما در آژانس هواپیمایی پرواز خارجی مهرپرواز تماس بگیرید.


درباره ارمنستان و سفر در دوران کرونا بیشتر بخوانید:

بایدها و نبایدهای سفر در دوران کرونا

حقایقی جالب درباره فرهنگ مردم ارمنستان

هزینه های سفر به ارمنستان

مقالات پربازدید