021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 6 خرداد

قیمت از 11,460,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 7 خرداد

قیمت از 11,460,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 12 خرداد

قیمت از 15,650,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 14 خرداد

قیمت از 15,650,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 13 خرداد

قیمت از 15,650,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا ویژه بهار تا پایان خرداد 1401

قیمت از 12,490,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور بلغارستان(وارنا) 26 خرداد

قیمت از 17,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بلغارستان(وارنا) 2تیر

قیمت از 18,495,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی کوالالامپور و لنکاوی

قیمت از 26,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی کوالالامپور و لنکاوی

قیمت از 26,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی کوالالامپور سنگاپور

قیمت از 29,310,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور کوالالامپور

قیمت از 22,120,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 7,550,000 تومان

3 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 8,150,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 9,650,000 تومان

5 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 10,150,000 تومان

6 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 11,150,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور دیدیم بهار 1401 ( پرواز ایران ایرتور )

قیمت از 9,900,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور

تور ازمیر 12 خرداد

قیمت از 12,380,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 19 خرداد

قیمت از 10,380,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 26 خرداد

قیمت از 10,880,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 12 خرداد

قیمت از 12,210,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 12 خرداد

قیمت از 14,080,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 19 خرداد

قیمت از 12,080,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 26 خرداد

قیمت از 12,580,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور گرجستان(تفلیس 3 شب) بهار1401

قیمت از 7,340,000 تومان

3 شب

قشم ایر

تور گرجستان(تفلیس 4 شب) بهار1401

قیمت از 7,940,000 تومان

4 شب

قشم ایر

تور گرجستان(تفلیس 5 شب) بهار1401

قیمت از 8,540,000 تومان

5 شب

قشم ایر

لحظه آخری
تور مارماریس 6 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 12و13و14 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 12و13و14 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 19و20و21خرداد

قیمت از 17,300,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 19و20و21خرداد

قیمت از 17,300,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 12و13و14 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 19و20و21خرداد

قیمت از 17,300,000 تومان

6 شب

معراج

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ازمیر 12 خرداد

قیمت از 12,830,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور چشمه بهار 1401

قیمت از 12,695,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا بهار 1401

قیمت از 12,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول + کوش آداسی (ترکیش)بهار 1401

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم بهار 1401

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم بهار1401

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم بهار 1401

قیمت از 13,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی بهار 1401

قیمت از 11,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول بدروم بهار 1401

قیمت از 12,750,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 14,600,000 تومان

8 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 12,600,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 13,600,000 تومان

7 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 11,490,000 تومان

5 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر مارماریس بهار 1401

قیمت از 12,790,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 28,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 25,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 25,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 24,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب و 4 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 18,990,000 تومان

3 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب و 4 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 18,990,000 تومان

3 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب و 4 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 17,990,000 تومان

3 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 20,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 20,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 19,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

عجیب ترین جاذبه های گردشگری چین که ساخته بشر هستند

گردشگری م.مقیمی 16 شهریور ، 1400 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
عجیب ترین جاذبه های گردشگری چین که توسط بشر ساخته شده اند، به همراه اماکن تاریخی، مراکز خرید و ساختمان های مدرن چین که باعث خاص شدن آن می شود را در این مطلب برررسی کرده ایم.

معرفی عجیب ترین جاذبه های گردشگری چین که رکورد جهانی دارند

خیلی ها به خاطر بازدید از اماکن تاریخی یا گشت و گذار در مراکز خرید مدرن چین راهی این کشور می شوند. اما واقعیت این است که کشور چین به جز اماکن تاریخی جذاب، مراکز خرید بزرگ و ساختمان های مدرن، جاذبه های گردشگری دیگری هم دارد که اتفاقا بعضی هایشان بسیار عجیب، خارق العاده و همین طور شگفت انگیز هستند. با ما همراه باشید تا شما را با چند تا از عجیب ترین جاذبه های گردشگری چین که توسط بشر ساخته شده اند، آشنا کنیم.

مرتفع ترین و طولانی ترین پل کف شیشه ای دنیا در چین

شاید بتوان گفت که یکی از خاص ترین و البته ترسناک ترین جاهای دیدنی چین، یک پل کف شیشه ای در پارک جنگلی ژانگ جیاجی است که 430 متر طول دارد و پهنایش به 6 متر می رسد. جذابیت این پل به این است که اولا کف آن شیشه ای است و دوما اینکه در حدود ارتفاع 260 متری زمین و به صورت معلق ساخته شده است. این پلی که در موردش صحبت می کنیم، دو صخره را به هم متصل می کند و برای ساخت آن حدود 3.4 میلیون دلار هزینه شده است. اگر شما هم فکر می کنید که می توانید با ترس از ارتفاع کنار بیایید و بر روی یک پل کف شیشه ای قدم بزنید، بهتر است که برای بازدید از این پل هم که شده، راهی چین شوید.

مرتفع ترین و طولانی ترین پل کف شیشه ای دنیا در چین

بزرگترین خط ریلی سریع السیر جهان در چین

چین یک خط ریلی سریع السیر بسیار وسیع دارد که در حال حاضر 20 هزار کیلومتر وسعت دارداین خط ریلی که با نام HSR شناخته می شود، از 29 تا از 33 استان چین عبور می کند و هنوز هم در حال تکمیل شدن است. قرار است که تا سال 2025 وسعت این خط ریلی به 38000 کیلومتر برسد. واقعیت این است که کشور چین از هر نظر در دنیا پیشرو است و این کشور را از هر منظری که مورد بررسی قرار دهیم، می بینیم که کشور چین حرفی برای گفتن دارد.

بزرگترین خط ریلی سریع السیر جهان در چین

بلندترین آبشار مصنوعی جهان در چین

یک آبشار مصنوعی در استان گوئیژو چین ساخته شده است که در حال حاضر عنوان بلندترین آبشار مصنوعی دنیا را به خود اختصاص داده است. این آبشار که بخشی از ساختمان بین المللی لیبیان به حساب می آید و در قسمت نمای این ساختمان قرار گرفته است، 121 متر ارتفاع دارد. این آبشار شگفت انگیز به عنوان یکی از خاص ترین و عجیب ترین جاهای دیدنی چین شناخته می شود و می توان از آن به عنوان یکی از شاهکارهای معماری جهان یاد کرد.

بزرگترین شهر یخی جهان در چین

هر سال یک فستیوال یخی بسیار جذاب در شهر هاربین چین برگزار می شود که به آن فستیوال مجسمه های یخی گفته می شود. در طی این فستیوال یک شهر بزرگ یخی در هاربین چین شکل می گیرد که بزرگترین شهر یخی جهان محسوب می شود. علت اینکه هاربین را برای برگزاری این فستیوال انتخاب کرده اند، این است که این شهر در شمال شرق چین واقع شده است و به خاطر نزدیکی به سیری زمستان های بسیار سردی دارد.

گفتنی است که این شهر یخی در چین توسط 10 هزار کارگر در یک فضای 800 هزار متر مربعی ساخته می شود. البته همان طور که می توانید حدسش را بزنید عمر این شهر کوتاه است و وقتی که فصل عوض شود و سرمای زمستان از بین برود، این شهر نیز اب می شود و تا سال بعد اثری از آن در چین باقی نمی ماند. اگر شما هم دوست دارید که یک بار در این فستیوال یخی در چین شرکت کنید، باید به شما بگوییم که چین هر ساله از 5 ژانویه به مدت 1 ماه میزبان این فستیوال هیجان انگیز است و هر ساله بیش از 2 میلیون نفر را از نقاط مختلف دنیا جذب خودش می کند.

بزرگترین شهر یخی جهان در چین

مرتفع ترین پل جهان در چین

یک پل بر فراز رودخانه بیبان در مرز استان های یون‌نان و گوئیژو ساخته شده است که 565 متر ارتفاع دارد. این پل که ساخت آن در سال 2011 آغاز شده و در سال 2016 تکمیل شده است، به عنوان بلندترین پل دنیا شناخته می شود. این پلی که در موردش صحبت می کنیم، 1.34 کیلومتر طول دارد و دو استان یون‌نان و گوئیژو را به هم متصل می کند. جالب است بدانید که این پل عظیم با هزینه 138 میلیون یورو ساخته شده است و به جرئت می توان گفت که یکی از شگفت انگیزترین جاذبه های گردشگری ساخت بشر در چین است.

مرتفع ترین پل جهان در چین

همانطور که دیدید، جذابیت های کشور چین کم نیست. اگر شما هم می خواهید به کشور چین سفر کنید، می توانید برای رزرو تور ارزان چین با همکاران ما در آژانس مسافرتی مهرپرواز تماس بگیرید.


درباره چین بیشتر بخوانید:

راهنمای سفر به چین

چقدر پول با خودمان به چین ببریم؟

چه زمانی برای سفر به چین بهتر است؟

مقالات پربازدید