021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 17 آذر

قیمت از 14,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 18 آذر

قیمت از 16,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 19 آذر

قیمت از 13,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 24 آذر

قیمت از 14,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 25 آذر

قیمت از 16,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 26 آذر

قیمت از 15,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 1 دی

قیمت از 17,420,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 2 دی

قیمت از 17,920,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 3 دی

قیمت از 17,420,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 18 آذر

قیمت از 12,760,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 25 آذر

قیمت از 13,760,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 2 دی

قیمت از 16,260,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور قونیه ویژه 19 آذر ویژه بزرگداشت مولانا

قیمت از 18,990,000 تومان

4 شب

پگاسوس

تور قونیه ویژه 24 آذر ویژه بزرگداشت مولانا

قیمت از 20,990,000 تومان

4 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب) آذر 1401

قیمت از 22,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب) دی ماه 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب) آذر 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب) دی ماه 1401

قیمت از 18,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب) آذر 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب) دی ماه 1401

قیمت از 18,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 13 به 21 دی

قیمت از 32,680,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

لحظه آخری
تور دبی آذر 1401 (4 شب)

قیمت از 11,690,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 13 به 21 دی

قیمت از 36,500,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی آذر 1401

قیمت از 10,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی دی ماه 1401

قیمت از 8,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم دی ماه 1401

قیمت از 12,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم آذر 1401

قیمت از 14,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس آذر 1401

قیمت از 14,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس دی ماه 1401

قیمت از 12,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 16 آذر

قیمت از 10,300,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور ازمیر 23 آذر

قیمت از 9,780,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور ازمیر 30 آذر

قیمت از 10,780,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 16 آذر

قیمت از 8,720,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 23 آذر

قیمت از 8,720,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 30 آذر

قیمت از 9,720,000 تومان

6 شب

قشم ایر

لحظه آخری
تور دبی 15 آذر (4 شب)

قیمت از 12,410,000 تومان

4 شب

فلایدبی

تور ترکیبی استانبول آلانیا دی ماه 1401

قیمت از 12,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا آذر 1401

قیمت از 14,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم دی ماه 1401

قیمت از 8,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم آذر 1401

قیمت از 10,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم دی ماه 1401

قیمت از 9,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم آذر 1401

قیمت از 11,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم دی ماه 1401

قیمت از 12,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم آذر 1401

قیمت از 14,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی آذر 1401

قیمت از 10,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی دی ماه 1401

قیمت از 8,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 17 و 24 آذر

قیمت از 24,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 17 و 24 آذر

قیمت از 23,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 1و8 دی جشن کریسمس

قیمت از 28,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 1و8 دی جشن کریسمس

قیمت از 31,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور پوکت 8 دی (کریسمس)

قیمت از 40,250,000 تومان

7 شب

سلام ایر

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب) دی ماه 1401

قیمت از 13,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب) آذر 1401

قیمت از 15,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تور گرجستان (تفلیس 4 شب و 5 روز ) ویژه ژانویه

قیمت از 17,460,000 تومان

4 شب

وارش

تور گرجستان ( باتومی 4 شب و 5 روز )

قیمت از 7,280,000 تومان

4 شب

وارش

تور گرجستان ( باتومی 4 شب و 5 روز )

قیمت از 7,280,000 تومان

4 شب

وارش

بهترین رستوران های ایروان ارمنستان

گردشگری م.مقیمی 19 مهر ، 1400 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
بهترین رستوران های ایروان ارمنستان و رستوران های خوب ایروان از جمله مواردی است که همواره از سوالات گردشگران در سفر به ارمنستان است که در این مطلب به آن پرداخته ایم.

رستوران های خوب ایروان ارمنستان

از هر کسی که تا به حال به ایروان ارمنستان سفر کرده باشد سوال بپرسید، حتما به شما می گوید که دلتنگ غذاهای ارمنی است. به این دلیل که غذاهای ارمنستان جزء خوشمزه ترین و لذیذترین غذاهای دنیا هستند و در کل دستپخت مردم این کشور به شکل شگفت انگیزی عالی است. اگر می خواهید به بهترین شکل ممکن از طعم غذاهای ارمنی در ایروان ارمنستان لذت ببرید و دوست دارید که بهترین طعم و مزه ها را در سفر به ارمنستان بچشید، به شما توصیه می کنیم که به رستوران های این مطلب برای غذا خوردن مراجعه کنید. در ادامه تک تک بهترین رستوران های ایروان ارمنستان که غذاهایشان لذیذ هستند را به شما معرفی می کنیم.

بهترین رستوران های ایروان ارمنستان کدامند؟

در ادامه لیستی از بهترین رستوران های ایروان ارمنستان را بررسی می کنیم.

رستوران لواش در خیابان تومانیان ایروان

رستوران لواش را می توانید در خیابان تومانیان پیدا کنید. این رستوران انواع غذاهای ملی و سنتی ارمنستان را دارد و بیشتر تمرکزش بر روی سرو صبحانه است. پس بهتر است که برای میل کردن یک صبحانه اصیل ارمنی به این رستوران جذاب در ایروان مراجعه کنید. خوبی این رستوران خوب در ایروان به این است که هم خدمه بسیار صمیمی دارد و همین که سرویس دهی و خدمات آن کیفیت بالایی دارد و همین باعث شده که محیط آن برای توریستان دلپذیر شود. قیمت غذاها در رستوران لواش ایروان از 8 تا 52 دلار متغیر است و شما بسته به سفارشی که دارید، مبلغ متفاوتی را باید برای غذا خوردن در رستوران لواش پرداخت کنید.

رستوران لواش در خیابان تومانیان ایروان

رستوران تومانیان خینکالی در خیابان تومانیان ایروان

با اینکه خینکالی غذای اصیل گرجستان است، اما در ارمنستان نیز محبوبیت ویژه ای دارد و ارمنی ها نیز در طبخ آن مهارت کامل دارند. بهترین رستورانی که شما می توانید در ایروان ارمنستان به آن برای نوش جان کردن خینکالی مراجعه کنید، رستوران تومانیان خینکالی است.

در این رستوران علاوه بر خینکالی های متنوع، غذاهای ارمنستانی و گرجستانی دیگری نیز سرو می شود. علت محبوبیت این رستوران در این است که هم غذاهایش خوشمزه هستند و هم اینکه قیمت های فوق العاده ارزانی دارند. به این صورت که شما می تواید با حدود 3 تا 7 دلار غذاهای بی نظیر این رستوران در ایروان را نوش جان کنید و در عین حال از محیط جالب و موسیقی زنده این رستوران نیز استفاده کنید.

رستوران تومانیان خینکالی در خیابان تومانیان ایروان

رستوران تاورن ایروان در خیابان تریان، امیریان، پارونیان و خورناتسی ایروان

تاورن ایروان نام یک رستوران زنجیره ای است که در ایروان 4 شعبه دارد. این 4 شعبه در خیابان هیا تریان، امیریان، پارونیان و خورناتسی ایروان واقع شده اند و شما می توانید برای خوردن غذاهیا قفقازی و ارمنستانی به هر کدام از آن ها مراجعه کنید. این رستوران علاوه بر اینکه غذاهای بسیار خوشمزه و ارزانی دارد، چند بار در هفته میزبان گروه های رقص و موسیقی نیز می شود و به همه این دلایل به یکی از محبوب ترین رستوران های ایروان در ارمنستان تبدیل شده است. قیمت غذاها در رستوران تاورن ایروان از 10 تا حدود 25 دلار متغیر است و اصولا همه مهمانان این رستوران از کیفیت و قیمت غذاها احساس رضایت می کنند.

رستوران تاورن ایروان در خیابان تریان، امیریان، پارونیان و خورناتسی ایروان

رستوران شرپ در خیابان امیریان ایروان

خوبی رستوران شرپ به این است که سالن آن به آشپزخانه دید دارد و در نتیجه شما می توانید مراحل آماده سازی غذای خود را تماشا کنید. پس اگر حساس هستید و دوست دارید مطمئن شوید که غذای سالمی برایتان سرو می شود، این رستوران می تواند برایتان گزینه مناسبی باشد.

در این رستوران انواع غذاهای ارمنستانی و اروپای سرو می شود و از ویژگی های مثبت آن می توان به بالا بودن کیفیت خدمات، لوکیشن خوب رستوران و نزدیکی آن به میدان جمهوری و همین طور زیاد بودن حجم غذاهای آن اشاره کرد. قیمت غذاهای لذیذ این رستوران از حدود 15 تا 21 دلار است. 

رستوران شرپ در خیابان امیریان ایروان

رستوران وینوگراد در خیابان هانراپتوتیان ایروان

رستوران وینوگراد یکی از بهترین رستوران های ایروان است. در این رستوران هم غذاهای ارمنی، هم غذاهای اروپایی و هم غذاهای اروپای شرقی سرو می شود. اگر به دنبال خوردن یک غذای با کیفیت و تجربه یک شام به یادماندنی در ایروان ارمنستان هستید، ما به شما این رستوران را پیشنهاد می کنیم. در منوی متنوع این رستوران انواع غذاهای گیاهی نیز به چشم می خورد و در نتیجه گیاهخواران نیز می توانند برای خوردن غذاهای لذیذ ارمنی یا اروپایی به آن مراجعه کنند.

برای رزرو تور ارزان ارمنستان می توانید با همکاران ما در آژانس هواپیمایی پرواز خارجی مهرپرواز تماس بگیرید.


درباره ارمنستان بیشتر بخوانید:

هزینه های سفر به ارمنستان

حقایقی جالب درباره فرهنگ مردم ارمنستان

بهترین زمان سفر به ارمنستان

مقالات پربازدید