021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 19 آذر

قیمت از 13,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 24 آذر

قیمت از 14,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 25 آذر

قیمت از 16,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 26 آذر

قیمت از 15,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 1 دی

قیمت از 17,420,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 2 دی

قیمت از 17,920,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 3 دی

قیمت از 17,420,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 25 آذر

قیمت از 13,760,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 2 دی

قیمت از 16,260,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور قونیه ویژه 19 آذر ویژه بزرگداشت مولانا

قیمت از 18,990,000 تومان

4 شب

پگاسوس

تور قونیه ویژه 24 آذر ویژه بزرگداشت مولانا

قیمت از 20,990,000 تومان

4 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب) آذر 1401

قیمت از 22,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب) دی ماه 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب) آذر 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب) دی ماه 1401

قیمت از 18,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب) آذر 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب) دی ماه 1401

قیمت از 18,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 13 به 21 دی

قیمت از 32,680,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

لحظه آخری
تور دبی آذر 1401 (4 شب)

قیمت از 11,690,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 13 به 21 دی

قیمت از 36,500,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی آذر 1401

قیمت از 10,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی دی ماه 1401

قیمت از 8,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم دی ماه 1401

قیمت از 12,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم آذر 1401

قیمت از 14,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس آذر 1401

قیمت از 14,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس دی ماه 1401

قیمت از 12,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 23 آذر

قیمت از 9,780,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور ازمیر 30 آذر

قیمت از 10,780,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 23 آذر

قیمت از 8,720,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 30 آذر

قیمت از 9,720,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور ترکیبی استانبول آلانیا دی ماه 1401

قیمت از 12,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا آذر 1401

قیمت از 14,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم دی ماه 1401

قیمت از 8,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم آذر 1401

قیمت از 10,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم دی ماه 1401

قیمت از 9,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم آذر 1401

قیمت از 11,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم دی ماه 1401

قیمت از 12,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم آذر 1401

قیمت از 14,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی آذر 1401

قیمت از 10,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی دی ماه 1401

قیمت از 8,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 17 و 24 آذر

قیمت از 24,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 17 و 24 آذر

قیمت از 23,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 1و8 دی جشن کریسمس

قیمت از 28,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 1و8 دی جشن کریسمس

قیمت از 31,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور پوکت 8 دی (کریسمس)

قیمت از 40,250,000 تومان

7 شب

سلام ایر

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب) دی ماه 1401

قیمت از 13,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب) آذر 1401

قیمت از 15,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تور گرجستان (تفلیس 4 شب و 5 روز ) ویژه ژانویه

قیمت از 17,460,000 تومان

4 شب

وارش

تور گرجستان ( باتومی 4 شب و 5 روز )

قیمت از 7,280,000 تومان

4 شب

وارش

تور گرجستان ( باتومی 4 شب و 5 روز )

قیمت از 7,280,000 تومان

4 شب

وارش

تپه چاملیجا معروف به بام استانبول را بشناسید

گردشگری م.مقیمی 21 دی ، 1400 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
تپه چاملیجا یا بام استانبول از بهترین مناطق تفریحی استانبول است و بهترین چشم انداز را به استانبول دارد. در این مطلب تپه چاملیجا یا بام استانبول را بررسی می کنیم.

تپه چاملجیا یا بام استانبول کجاست؟

تپه چاملیجا از نظر خود مردم استانبول یکی از بهترین مناطق تفریحی استانبول است. جایی که بهترین چشم انداز را به استانبول دارد و اتفاقا به خاطر منظره ای که دارد، محبوب شده است. تپه چاملیجا که می توان از آن به عنوان بام استانبول یاد می شود، طبیعت بسیار زیبا و شگفت انگیزی دارد و واقعا ارزش بازدید را دارد. با ما همراه باشید تا با هم ببینیم که تپه چاملیجا یا بام استانبول کجاست، چه امکانات و چه چشم اندازی دارد و چگونه می توان به بام استانبول دسترسی پیدا کرد. مطمئن بایشد که اگر شما هم به بام استانبول بروید، شیفته آن می شوید.

تپه چاملجیا یا بام استانبول را می شناسید

منظره بام استانبول

تقریبا هر کسی که به بام استانبول یا تپه چاملیجا می رود، این تپه را برای بازدید انتخاب می کند تا در نهایت بتواند چشم انداز جالب آن به تنگه بسفر را تماشا کند. چراکه تپه چاملیجا استانبول یک چشم انداز پانورامیک به تنگه بسفر دارد که در نوع خودش بی نظیر است. یکی از مواردی که تپه چاملیجا را جذاب تر می کند، این است که این تپه لوکیشن بسیار خوبی برای عکاسی دارد و شما با مراجعه به آن می توانید عکس های یادگاری بسیار جالبی از خودتان بگیرید.

تفریح در تپه چاملیجا استانبول


قدم زدن در مسیر تپه چاملیجا، عکاسی کردن و تماشای چشم انداز زیبای این تپه، بهترین تفریحاتی هستند که می توانید در این منطقه تفریحی در استانبول تجربه کنید. کافی است که یک جفت کفش راحت پایتان کنید تا بتوانید در گوشه کنار تپه چاملیجا قدم بزنید و از فضای سرسبز و چشم انداز شگفت انگیزش لذت ببرید. البته این امکان هم برایتان وجود دارد که به رستوران بالای تپه چاملیجا بروید و در آنجا خودتان را مهمان یک شام خوشمزه یا یک فنجام قهوه ترک یا چای ترکی خوش عطر و طعم کنید و در حین اینکه غذا یا نوشیدنیتان را نوش جان می کنید، از تماشای چشم انداز تپه چاملیجا به تنگه بسفر نیز لذت ببرید. پس اگر به دنبال خوردن یک شام یا عصرانه به یادماندنی هم هستید، رفتن به تپه چاملیجا می تواند برای شما انتخاب مناسبی باشد.

تفریح در تپه چاملیجا استانبول

بهترین زمان بازدید از تپه چاملیجا استانبول

منظره تنگه بسفر از بالای تپه چاملیجا در زمان غروب آفتاب از همیشه بی نظیرتر است. اگر شما هم به تماشای غروب آفتاب علاقه دارید و یا دلتان می خواهد که عکس های یادگاری خوبی در زمان غروب آفتاب بگیرید، بهتر است که قبل از غروب خودتان را به تپه چاملیجا برسانید. در ضمن شب هم زمان بسیار خوبی برای بازدید از بام استانبول است. چراکه در این زمان چراغ های پل بسفر روشن می شوند و انعکاس بسیار زیبایی بر روی سطح آب از آن ها دیده می شود. پس اگر احیانا برایتان ممکن نبود که قبل از غروب به تپه چاملیجا بروید، می توانید شب هنگام را برای بازدید از تپه چاملیجا انتخاب کنید.

نحوه دسترسی به بام استانبول

ما راه های دسترسی به تپه چاملیجا از معروف ترین مناطق و محله های استانبول را در ادامه برایتان بیان می کنیم تا با توجه به آن ها بتوانید بهترین مسیر را برای خودتان پیدا کنید. شما اگر در محله تکسیم اقامت داشته باشید، می توانید از میدان تکسیم با اتوبوس های شماره 129T به ایستگاه کیشیکلی بروید و بعد از آنجا با تاکسی یا با پای پیاده به بالای تپه بروید. از محله بشیکتاش نیز باید دقیقا سوار همان اتوبوس های تکسیم یعنی اتوبوس های 129T شوید. این اتوبوس ها را می توانید در میدان بشیکتاش پیدا کنید. از منطقه کادیکوی نیز می توانید با اتوبوس های شماره 14F به ایستگاه کورال بروید و بعد بقیه مسیر را تا تپه چاملیجا با پای پیاده طی کنید. لازم به ذکر است که مسیر محله سلطان احمد به تپه چاملیجا کمی پیچیده تر است. برای طی کردن این مسیر شما باید اول با تراموا به ایستگاه سیرکجی بروید و از آنجا خودتان را با مترو به ایستگاه کشیکی برسانید و بعد به بالای تپه چاملیجا بروید.

راستی شما تا به حال از تپه چاملجیا استانبول بازدید کرده اید یا اطلاعات بخصوصی درباره آن دارید؟ خوشحال می شویم که تجربیات و نظرتان ارزشمندتان را با ما و دیگر همراهان وب سایت مهرپرواز در میان بگذارید. برای رزرو تور ارزان استانبول و یا تور استانبول نوروز 1401 می توانید با همکاران ما در آژانس هواپیمایی معتبر در تهران مهرپرواز تماس بگیرید.


درباره استانبول بیشتر بخوانید:

تنگه بسفر استانبول را بشناسید

تفاوت قسمت آسیایی و اروپایی استانبول

چگونه می توان از استانبول به آنتالیا رفت؟

مقالات پربازدید