021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 19 آذر

قیمت از 13,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 24 آذر

قیمت از 14,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 25 آذر

قیمت از 16,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 26 آذر

قیمت از 15,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 1 دی

قیمت از 17,420,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 2 دی

قیمت از 17,920,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 3 دی

قیمت از 17,420,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 25 آذر

قیمت از 13,760,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 2 دی

قیمت از 16,260,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور قونیه ویژه 19 آذر ویژه بزرگداشت مولانا

قیمت از 18,990,000 تومان

4 شب

پگاسوس

تور قونیه ویژه 24 آذر ویژه بزرگداشت مولانا

قیمت از 20,990,000 تومان

4 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب) آذر 1401

قیمت از 22,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب) دی ماه 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب) آذر 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب) دی ماه 1401

قیمت از 18,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب) آذر 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب) دی ماه 1401

قیمت از 18,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 13 به 21 دی

قیمت از 32,680,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

لحظه آخری
تور دبی آذر 1401 (4 شب)

قیمت از 11,690,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 13 به 21 دی

قیمت از 36,500,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی آذر 1401

قیمت از 10,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی دی ماه 1401

قیمت از 8,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم دی ماه 1401

قیمت از 12,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم آذر 1401

قیمت از 14,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس آذر 1401

قیمت از 14,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس دی ماه 1401

قیمت از 12,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 23 آذر

قیمت از 9,780,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور ازمیر 30 آذر

قیمت از 10,780,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 23 آذر

قیمت از 8,720,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 30 آذر

قیمت از 9,720,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور ترکیبی استانبول آلانیا دی ماه 1401

قیمت از 12,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا آذر 1401

قیمت از 14,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم دی ماه 1401

قیمت از 8,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم آذر 1401

قیمت از 10,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم دی ماه 1401

قیمت از 9,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم آذر 1401

قیمت از 11,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم دی ماه 1401

قیمت از 12,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم آذر 1401

قیمت از 14,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی آذر 1401

قیمت از 10,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی دی ماه 1401

قیمت از 8,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 17 و 24 آذر

قیمت از 24,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 17 و 24 آذر

قیمت از 23,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 1و8 دی جشن کریسمس

قیمت از 28,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 1و8 دی جشن کریسمس

قیمت از 31,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور پوکت 8 دی (کریسمس)

قیمت از 40,250,000 تومان

7 شب

سلام ایر

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب) دی ماه 1401

قیمت از 13,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب) آذر 1401

قیمت از 15,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تور گرجستان (تفلیس 4 شب و 5 روز ) ویژه ژانویه

قیمت از 17,460,000 تومان

4 شب

وارش

تور گرجستان ( باتومی 4 شب و 5 روز )

قیمت از 7,280,000 تومان

4 شب

وارش

تور گرجستان ( باتومی 4 شب و 5 روز )

قیمت از 7,280,000 تومان

4 شب

وارش

زیباترین خیابان های دبی

گردشگری م.مقیمی 12 بهمن ، 1400 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
دبی شهر جذاب و پیشرفته ای است و خیابان های زیبای متعددی دارد. در این مطلب شما را با زیباترین و دیدنی ترین خیابان های دبی آشنا می کنیم و آن ها را بررسی می کنیم.

زیباترین خیابان های دبی کدامند؟

دبی شهر جذاب و پیشرفته ای است و خیابان های زیبایی متعددی دارد. ما امروز می خواهیم شما را با چندتا از دیدنی ترین و زیباترین خیابان های دبی آشنا کنیم و به شما بگوییم که هر کدام از این خیابان ها چه ویژگی های جالبی دارند و به چه دلیلی در لیست جالب ترین و خاص ترین خیابان های دبی جای گرفته اند. با ما همراه باشید.

خیابان بلوار دبی

خیابان بلوار که درست در حوالی بازار البهار، فواره دبیو برج خلیفه قرار گرفته است، یکی از دیدنی ترین خیابان های دبی محسوب می شود. این خیابان پر از رستوران ها، هتل ها و کافه های متنوع است و درست در قلب دبی واقع شده است. بلوار یکی از محبوب ترین و تویستی ترین خیابان های دبی است و شما می توانید تفریحات بسیار جالبی همچون دوچرخه سواری را تجربه کنید. 

خیابان بلوار دبی

خیابان شیخ زاید دبی

شیخ زاید نام یک بزرگراه است که به عنوان بزرگترین خیابان امارات نیز شناخته می شود. این بزرگراه از ابوظبی شروع می شود و از شهر دبی نیز عبور می کند و در نهایت در راس الخیمه به پایان می رسد. این بزرگراه پر از اماکن تفریحی، مراکز خرید و رستوران های جذاب است و بهترین های دبی را در خود جای داده است. با این حساب مشخص است که در تور دبی باید برای تفریح و گشت و گذار در خیابان شیخ زاید دبی وقت بگذارید.

خیابان شیخ زاید دبی

خیابان جی پی آر دبی

خیابان جی بی آر که نام کامل آن خیابان جمیرا بیچ رزیدنس است، یکی از پر زرق و برق ترین، لوکس ترین و زیباترین خیابان های دبی است. این خیابان با بازراها، رستوران ها و کافه هایی که دارد، قلب توریستان را تسخیر کرده است. مخصوصا اینکه چشم انداز خوبی به دریا دارد و گذشته از این ها، اماکن تفریحی جذابی را در خود جای داده است. با این حساب اگر به دنبال یک خیابان خوب در دبی برای تفریح هستید، می توانید به خیابان جی بی آر بروید.

خیابان الرقه دبی

خیابان الرقه در منطقه معروف و محبوب دیره قرار گرفته است و به عنوان یکی از معروف ترین، محبوب ترین و هیجان انگیزترین خیابان های دبی شناخته می شود. چراکه شمار زیادی از رستوران ها و فروشگاه های خوب دبی در این خیابان زیبا قرار گرفته اند. با این حساب می توانیم بگوییم که خیابان الرقه یکی از مهمترین و توریستی ترین خیابان های دبی است و هم بین اهالی دبی و هم بین توریست ها و مسافران این شهر طرفداران زیادی دارد.

خیابان جمیرا دبی

خیابان جمیرا یکی از دیدنی ترین و زیباترین خیابان های دبی است و چشم انداز بی نظیری به دریا دارد. ساحل این خیابان با شن های طلایی رنگی که دارد، به عنوان یکی از زیباترین سواحل دبی شناخته می شود و با این اوصاف مشخص است که چرا نام خیابان جمیرا را در لیست جالب ترین و جذاب ترین خیابان های دبی جای داده ایم. گذشته از همه این ها جالب تر اینکه یکی از معروف ترین برج های دبی به نام برج العرب در این خیابان زیبا در دبی قرار گرفته است و علاوه بر این ها، چندین و چند پارک، بازار و انواع و اقسام کافه ها و رستوران های محلی و بین المللی در آن وجود دارند.

خیابان دوم دسامبر دبی

خیابان دوم دسامبر که نام آن در گذشته خیابان الدیافه بوده است، یک خیابان بسیار شگفت انگیز است که برای کافه گردی و رستوران گردی شرایط ایده آلی دارد. لازم به ذکر است که هتل های متعددی در این خیابان قرار گرفته اند و در ضمن این خیابان شب های بسیار سرزنده ای نیز دارد. این خیابان به عنوان یکی از محبوب ترین خیابان های دبی برای تفریحات خانوادگی شناخته می شود و از هر جهت خیابان جذابی است.

خیابان المراقبات دبی

آخرین خیابانی که باید به شما معرفی کنیم، خیابانی به نام المراقبات است که در منطقه دیره قرار گرفته است. این خیابان درست به موازات خیابان الرقه که یکی دیگر از زیباترین خیابان های دبی است، قرار گرفته است و به خیلی از جاذبه های گردشگری دبی نزدیک است. در این خیابان می توانید از فروشگاه های مختلف دیدن کنید و یا برای خوردن یک غذای خوشمزه به یکی از کافه ها و رستوران های متعدد آن مراجعه کنید. به شما توصیه می کنیم که اگر زمان کافی داشتید، از این خیابان توریستی در دبی دیدن کنید و مطمئن باشید که در این خیابان به شما هم خوش می گذرد. برای رزرو تور لحظه آخری دبی و سایر تورهای خارجی می توانید با همکاران ما در آژانس هواپیمایی ۲۴ ساعته مهرپرواز تماس بگیرید.


درباره دبی بیشتر بخوانید:

تفریحات ارزان و رایگان دبی

زیباترین برج ها و ساختمان های دبی

4 شهربازی جذاب در مجتمع تفریحی دبی پارک اند ریزورت

مقالات پربازدید