صفحه اصلی
تور آنتالیا (13و14اردیبهشت)

انتخاب تاریخ تور

2 تاریخ

تور آنتالیا (13و14اردیبهشت)

دانلود پکیچ
شروع سفر
از تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
به سمت آنتالیا, فرودگاه آنتالیا
نوع سفر: هوایی پرواز (Economy) ایرلاین:
پگاسوسپگاسوس
مدت پرواز: 3 ساعت
6 شب اقامت در آنتالیا
پایان سفر
از آنتالیا, فرودگاه آنتالیا
به سمت تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
نوع سفر: هوایی پرواز (Economy) ایرلاین:
پگاسوسپگاسوس
مدت پرواز: 3 ساعت

انتخاب هتل

29 پیشنهاد
 • قیمت 2 تخته
  32,550,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  43,050,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  16,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  23,370,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  36,330,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  49,350,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  16,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  24,210,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  38,850,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  53,550,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  16,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  25,050,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  41,370,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  58,170,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  16,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  25,470,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  41,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  58,590,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  16,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  26,310,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  42,630,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  59,850,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  16,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  25,890,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  47,250,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  66,150,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  16,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  27,570,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  49,350,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  65,310,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  16,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  27,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  50,610,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  73,710,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  16,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  28,410,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  50,610,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  73,750,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  16,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  28,760,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  51,030,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  74,550,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  16,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  28,410,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  52,710,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  80,850,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  16,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  28,830,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  53,550,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  78,750,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  16,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  29,250,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  53,550,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  78,750,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  16,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  29,250,000تومان
belek
 • قیمت 2 تخته
  55,230,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  77,910,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  16,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  22,967,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  55,650,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  84,210,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  16,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  30,090,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  57,750,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  82,950,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  16,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  30,510,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  57,750,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  85,050,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  16,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  30,510,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  58,590,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  86,730,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  16,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  30,930,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  59,010,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  87,990,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  16,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  39,750,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  59,010,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  80,430,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  16,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  30,930,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  59,290,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  70,350,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  16,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  28,410,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  62,370,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  84,630,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  16,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  41,010,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  66,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  92,190,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  16,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  33,450,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  71,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  108,570,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  16,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  34,430,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  90,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  126,210,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  16,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  40,170,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  112,350,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  178,290,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  16,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  46,890,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  139,230,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  200,970,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  16,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  54,870,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  143,850,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  206,850,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  16,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  56,550,000تومان

اطلاعات تور

توضیحات
 • پکیج آنتالیا 6 شب، پرواز13و14اردیبهشت پروازمستقیم فرودگاه آنتالیا 


  خدمات سفر: بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس(مستقیم)/6 شب و 7 روزاقامت در هتل طبق سرویس هتل / ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی / لیدر فارسی زبان / تحویل اتاق به محض ورود مسافر

  توضیحات:

  مدارک لازم: اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار 

  هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی است

  شرایط اقساط:
  **تورها بصورت اقساط 3الی 6 ماه و تا سقف 30 میلیون تومان قابل فروش است .
  **به ازاء هر ماه 5% به مبلغ تور اضافه خواهد شد.
  **چک ضمانت به مبلغ کل اقساط.
  **داشتن دست چک به نام خود مسافر الزامی می باشد

  در صورت درخواست هتل های دیگر با ما تماس بگیرید
  شماره تماس:  02188507190 - 02143638
  پشتبانی 24 ساعته: 09195925160

جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات