صفحه اصلی
تور آنتالیا 1 تیر (پرواز قشم ایر)
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

تور آنتالیا 1 تیر (پرواز قشم ایر)

دانلود PDF همکاران دانلود پکیچ
شروع سفر
از تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
به سمت آنتالیا, فرودگاه دنیزلی
نوع سفر: هوایی پرواز (Economy) ایرلاین:
قشم ایرقشم ایر
مدت پرواز: 3 ساعت
7 شب اقامت در آنتالیا
پایان سفر
از آنتالیا, فرودگاه دنیزلی
به سمت تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
نوع سفر: هوایی پرواز (Economy) ایرلاین:
قشم ایرقشم ایر
مدت پرواز: 3 ساعت

انتخاب هتل

50 پیشنهاد
 • قیمت 2 تخته
  19,260,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  26,550,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  13,920,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  22,330,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  30,780,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  15,840,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  30,260,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  48,560,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  28,760,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  35,770,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  52,660,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  22,360,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  36,920,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  61,880,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  22,750,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  37,560,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  63,160,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  36,060,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  39,220,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  58,420,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  23,900,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  39,780,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  67,590,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  24,370,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  39,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  68,020,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  24,280,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  44,220,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  69,940,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  26,590,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  46,140,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  80,310,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  27,360,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  46,520,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  71,480,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  28,380,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  46,900,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  71,480,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  27,740,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  51,130,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  90,300,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  30,040,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  51,640,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  86,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  30,170,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  52,280,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  92,600,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  30,430,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  54,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  96,440,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  31,580,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
village room
 • قیمت 2 تخته
  54,200,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  96,440,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  31,580,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  56,120,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  100,280,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  32,350,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  57,660,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  94,520,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  33,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  58,040,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  104,120,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  33,500,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  59,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  104,380,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  34,140,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  60,410,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  108,090,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  34,840,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  60,860,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  97,210,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  34,910,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  61,880,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  99,130,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  35,420,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  61,880,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  109,880,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  35,420,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  63,800,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  115,640,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  36,190,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  64,950,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  109,880,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  36,960,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  66,100,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  120,250,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  37,720,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  66,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  121,030,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  37,540,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  67,260,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  102,200,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  38,110,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  68,020,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  107,580,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  38,490,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  74,170,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  135,610,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  41,180,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  74,170,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  136,380,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  41,560,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  75,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  114,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  42,330,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  80,700,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  115,260,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  44,640,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  83,000,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  139,830,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  45,790,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  85,300,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  158,650,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  46,940,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  87,610,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  163,260,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  86,110,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  88,760,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  134,840,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  48,860,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  91,450,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  170,940,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  50,400,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  96,440,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  138,680,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  52,700,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  104,500,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  197,050,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  56,540,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  106,420,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  153,660,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  57,690,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  106,810,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  154,420,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  58,080,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  111,030,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  210,100,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  60,000,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  136,760,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  249,270,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  72,670,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  167,220,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  296,250,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  88,280,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  184,760,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  270,780,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  64,220,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  236,600,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  418,620,000تومان
 • قیمت کودک با تخت
  122,970,000تومان
 • قیمت کودک بدون تخت
  11,000,000تومان

اطلاعات تور

توضیحات
 • تور آنتالیا1تیر ماه(پرواز قشم ایر)


  خدمات سفر:
   بلیط رفت و برگشت پرواز قشم ایر(مستقیم)/6 شب و 7 روزاقامت در هتل طبق سرویس هتل / ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی / لیدر فارسی زبان / تحویل اتاق به محض ورود مسافر

  توضیحات:

  مدارک لازم: اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار 

  هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی است

  شرایط اقساط:
  **تورها بصورت 50 درصد نقد و مابقی اقساط 3الی 10 ماه میباشد .
  **به ازاء هر ماه 5% به مبلغ تور اضافه خواهد شد.
  **چک ضمانت به مبلغ کل اقساط.

  در صورت درخواست هتل های دیگر با ما تماس بگیرید
  شماره تماس:  02188507190 - 02143638
  پشتبانی 24 ساعته: 09195925160

جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات