021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 18 آذر

قیمت از 16,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 19 آذر

قیمت از 13,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 24 آذر

قیمت از 14,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 25 آذر

قیمت از 16,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 26 آذر

قیمت از 15,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 1 دی

قیمت از 17,420,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 2 دی

قیمت از 17,920,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 3 دی

قیمت از 17,420,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 18 آذر

قیمت از 12,760,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 25 آذر

قیمت از 13,760,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 2 دی

قیمت از 16,260,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور قونیه ویژه 19 آذر ویژه بزرگداشت مولانا

قیمت از 18,990,000 تومان

4 شب

پگاسوس

تور قونیه ویژه 24 آذر ویژه بزرگداشت مولانا

قیمت از 20,990,000 تومان

4 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب) آذر 1401

قیمت از 22,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب) دی ماه 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب) آذر 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب) دی ماه 1401

قیمت از 18,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب) آذر 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب) دی ماه 1401

قیمت از 18,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 13 به 21 دی

قیمت از 32,680,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

لحظه آخری
تور دبی آذر 1401 (4 شب)

قیمت از 11,690,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 13 به 21 دی

قیمت از 36,500,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی آذر 1401

قیمت از 10,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی دی ماه 1401

قیمت از 8,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم دی ماه 1401

قیمت از 12,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم آذر 1401

قیمت از 14,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس آذر 1401

قیمت از 14,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس دی ماه 1401

قیمت از 12,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 23 آذر

قیمت از 9,780,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور ازمیر 30 آذر

قیمت از 10,780,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 23 آذر

قیمت از 8,720,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 30 آذر

قیمت از 9,720,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور ترکیبی استانبول آلانیا دی ماه 1401

قیمت از 12,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا آذر 1401

قیمت از 14,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم دی ماه 1401

قیمت از 8,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم آذر 1401

قیمت از 10,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم دی ماه 1401

قیمت از 9,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم آذر 1401

قیمت از 11,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم دی ماه 1401

قیمت از 12,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم آذر 1401

قیمت از 14,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی آذر 1401

قیمت از 10,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی دی ماه 1401

قیمت از 8,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 17 و 24 آذر

قیمت از 24,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 17 و 24 آذر

قیمت از 23,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 1و8 دی جشن کریسمس

قیمت از 28,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 1و8 دی جشن کریسمس

قیمت از 31,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور پوکت 8 دی (کریسمس)

قیمت از 40,250,000 تومان

7 شب

سلام ایر

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب) دی ماه 1401

قیمت از 13,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب) آذر 1401

قیمت از 15,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تور گرجستان (تفلیس 4 شب و 5 روز ) ویژه ژانویه

قیمت از 17,460,000 تومان

4 شب

وارش

تور گرجستان ( باتومی 4 شب و 5 روز )

قیمت از 7,280,000 تومان

4 شب

وارش

تور گرجستان ( باتومی 4 شب و 5 روز )

قیمت از 7,280,000 تومان

4 شب

وارش

بهترین صرافی های استانبول برای تبدیل دلار به لیر

گردشگری م.مقیمی 04 خرداد ، 1400 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
بهترین صرافی های استانبول کدام است که نرخ بهتری را برای تبدیل ارز ارائه می دهد. در این مطلب می گوییم که تبدیل دلار به لیر در کدام از صرافی استانبول مقرون به صرفه است.

در کدام صرافی استانبول تبدیل دلار به لیر را انجام دهیم؟

اگر می خواهید با خوتان به استانبول دلار ببرید، خواندن این مطلب قبل از سفرتان به استانبول از واجبات است. می پرسید چرا؟ چون ما در این مطلب می خواهیم به شما بگوییم که کدام صرافی های استانبول نرخ بهتری را برای تبدیل ارز به شما ارائه می کنند و بهترین صرافی استانبول کدام است؟ در ادامه به شما می گوییم که تبدیل دلار به لیر در کدامیک از صرافی های استانبول برای توریستان مقرون به صرفه تر است. پس ادامه مطلب را از دست ندهید تا با هم بررسی کنیم که صرافی های محله سلطان احمد بهترند یا صرافی های محله تکسیم یا صرافی های بازار بزرگ استانبول؟ اما قبل از اینکه به ادامه مطلب برسیم، این را باید به شما بگوییم که به هیچ عنوان تبدیل دلار به لیره در فرودگاه های استانبول برای شما مقرون به صرفه نیست.

در کدام صرافی استانبول تبدیل دلار به لیره را انجام دهیم

صرافی های محله سلطان احمد استانبول

نرخ تبدیل ارز دلار به لیر در صرافی های محله سلطان احمد استانبول از نرخ تبدیل ارز صرافی های فرودگاه های استانبول مناسب تر است. اما با این حال نمی توان صرافی های محله سلطان احمد را به عنوان بهترین صرافی های استانبول معرفی کرد. چراکه صرافی های دیگری در این شهر وجود دارند که با نرخ بهتری برای توریستان دلار را به لیر تبدیل می کنند. با این حساب به شما توصیه می کنیم که اگر مبلغی که می خواهید به لیر تبدیل کنید مبلغ کمی است، از همین صرافی های محله سلطان احمد استانبول استفاده کنید. اما اگر پولی که می خواهید آن را تبدیل کنید، بیشتر از چند صد دلار است، اصلا کار تبدیل ارزتان را در صرافی های محله سلطان احمد انجام ندهید. در واقع اگر هتلتان در محله سلطان احمد باشد، می توانید برای تبدیل ارز جزئی به صرافی های این محله در نزدیکی هتلتان مراجعه کنید، اما در غیر این صورت بهتر است که خودتان را به صرافی های دیگر مناطق استانبول که در ادامه آن ها را معرفی می کنیم، برسانید. 

صرافی های محله سلطان احمد استانبول

صرافی های محله تکسیم استانبول

بیشتر صرافی های محله تکسیم در خیابان اصلی این محله یعنی خیابان استقبال قرار گرفته اند. نکته مهمی که درباره این صرافی ها باید بدانید، این است که نرخ تبدیل دلار به لیر در آن ها تقریبا شبیه به نرخ تبدیل دلار به لیر در صرافی های محله سلطان احمد است. این یعنی برای کسانی که برای خرید به محله تکسیم می روند یا در همان محله اقامت دارند، مناسب است که مبلغ کمی را در صرافی های این محله از دلار به لیر تبدیل کنند. اما اگر مبلغ مورد نظرشان زیاد باشد، بهتر است که کار تبدیل ارز را در صرافی های این محله انجام ندهند.

صرافی های بازار بزرگ استانبول

صرافی های بازار بزرگ استانبول بهترین صرافی های استانبول برای تبدیل دلار به لیر هستند. در حقیقت چه مبلغ کمی را برای تبدیل ارز مد نظر داشته باشید و چه بخواهید یک مبلغ هنگفت را از دلار به لیر و یا حتی بالعکس آن تبدیل کنید، بهتر است که به صرافی های بازار بزرگ استانبول مراجعه کنید. چراکه نرخ تبدیلی که صرافان بازار بزرگ به شما اعلام می کنند، کاملا شما را راضی می کند و مسلما تبدیل ارز در این صراف یها برایتان از هر صرافی دیگری در استانبول مقرون به صرفه تر خواهد بود. این را هم بگوییم که صرافان بازار بزرگ در یک راسته مشخص و در کنار هم قرار گرفته اند و  شما این راسته را می توانید در نزدیکی خروجی بازار بزرگ استانبول به سمت منطقه محمودپاشا پیدا کنید. 

نتیجه: بهترین صرافی استانبول کدام است؟

با توجه به مواردی که به آن ها اشاره کردیم، باید بگوییم که نرخ تبدیل ارز در صرافی های بازار بزرگ استانبول از هر جای دیگری بهتر است. بعد از صرافی های این بازار، صرافی های محله تکسیم و سلطان احمد هستند که جزء بهترین صرافی های استانبول هستند. پس اگر برایتان ممکن بود، برای تبدیل دلار به لیر به صرافی های بازار بزرگ مراجعه کنید و اگر از نظرتان دسترسی به بازار بزرگ استانبول سخت بود، یکی از صرافی های محله تکسیم یا سلطان احمد را برای تبدیل دلار به لیر مد نظر بگیرید.

سخن نهایی

در نهایت باید بگوییم که گفته های این مطلب به عنوان پیشنهاد خدمتتان عرض شده اند. اما در نهایت این شما هستید که با مقایسه ای که در صرافی های مختلف استانبول انجام می دهید، باید تصمیم بگیرید که تبدیل ارز دقیقا در کدام صرافی برایتان مقرون به صرفه تر است. برای رزرو تور ارزان استانبول با همکاران ما در آژانس مسافرتی مهرپرواز تماس بگیرید. راستی اگر تجربه ای در زمینه تبدیل ارز در استانبول دارید، با ما در بخش نظرات در میان بگذارید تا بقیه همراهان عزیز وب سایت مهر پرواز نیز از نظرات گوهربار شما استفاده کنند و به شکل بهتری در استانبول کار تبدیل ارز را انجام دهند.


درباره هزینه ها در ترکیه بیشتر بخوانید:

برای سفر به ترکیه بهتر است با خودمان لیر ببریم یا دلار؟

چقدر پول برای خرید در ترکیه کافی است؟

هزینه سفر به استانبول به چه صورت می باشد

مقالات پربازدید