021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 5 خرداد

قیمت از 12,960,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 6 خرداد

قیمت از 11,460,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 7 خرداد

قیمت از 11,460,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 12 خرداد

قیمت از 15,650,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 14 خرداد

قیمت از 15,650,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 13 خرداد

قیمت از 15,650,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا ویژه بهار تا پایان خرداد 1401

قیمت از 12,490,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور بلغارستان(وارنا) 26 خرداد

قیمت از 17,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بلغارستان(وارنا) 2تیر

قیمت از 18,495,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی کوالالامپور و لنکاوی

قیمت از 26,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی کوالالامپور و لنکاوی

قیمت از 26,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی کوالالامپور سنگاپور

قیمت از 29,310,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور کوالالامپور

قیمت از 22,120,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 7,550,000 تومان

3 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 8,150,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 9,650,000 تومان

5 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 10,150,000 تومان

6 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 11,150,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بدروم 5 خرداد

قیمت از 9,900,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور

تور دیدیم بهار 1401 ( پرواز ایران ایرتور )

قیمت از 9,900,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور

تور ازمیر 12 خرداد

قیمت از 12,380,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 19 خرداد

قیمت از 10,380,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 26 خرداد

قیمت از 10,880,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی کوش آداسی + ازمیر 5 خرداد

قیمت از 11,295,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 5 خرداد

قیمت از 10,900,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 12 خرداد

قیمت از 12,210,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 12 خرداد

قیمت از 14,080,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 5 خرداد

قیمت از 10,990,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 19 خرداد

قیمت از 12,080,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 26 خرداد

قیمت از 12,580,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور گرجستان(تفلیس 3 شب) بهار1401

قیمت از 7,340,000 تومان

3 شب

قشم ایر

تور گرجستان(تفلیس 4 شب) بهار1401

قیمت از 7,940,000 تومان

4 شب

قشم ایر

تور گرجستان(تفلیس 5 شب) بهار1401

قیمت از 8,540,000 تومان

5 شب

قشم ایر

لحظه آخری
تور مارماریس 6 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 12و13و14 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 12و13و14 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 19و20و21خرداد

قیمت از 17,300,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 19و20و21خرداد

قیمت از 17,300,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 12و13و14 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 19و20و21خرداد

قیمت از 17,300,000 تومان

6 شب

معراج

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ازمیر 12 خرداد

قیمت از 12,830,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور چشمه بهار 1401

قیمت از 12,695,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا بهار 1401

قیمت از 12,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول + کوش آداسی (ترکیش)بهار 1401

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم بهار 1401

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم بهار1401

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم بهار 1401

قیمت از 13,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی بهار 1401

قیمت از 11,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول بدروم بهار 1401

قیمت از 12,750,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 14,600,000 تومان

8 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 12,600,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 13,600,000 تومان

7 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 11,490,000 تومان

5 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر مارماریس بهار 1401

قیمت از 12,790,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 28,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 25,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 25,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 24,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب و 4 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 18,990,000 تومان

3 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب و 4 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 18,990,000 تومان

3 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب و 4 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 17,990,000 تومان

3 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 20,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 20,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 19,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

راهنمای تبدیل پول و ارز تایلند در سفر

راهنمای سفر م.مقیمی 10 خرداد ، 1400 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
قبل از اینکه به تایلند سفر کنید، بهتر است که کمی با ارز تایلند آشنا شوید و ببینید که در تایلند چه اسکناس هایی وجود دارد و ارزش بات چقدر است که بررسی کرده ایم.

پول و ارز تایلند در سفر 

قبل از اینکه به تایلند سفر کنید، بهتر است که کمی با ارز تایلند آشنا شوید و ببینید که در تایلند چه اسکناس هایی وجود دارد و ارزش بات چقدر است؟ ما در این مطلب می خواهیم چند نکته مهم درباره ارز تایلند به شما بگوییم، برایتان شرح دهیم که بهتر است با خودتان به تایلند بات ببرید یا دلار و باید چگونه پول خود را در تایلند چنج کنید؟ پس با ما همراه باشید و این مطلب کاربردی درباره پول تایلند در سفر را با دقت مطالعه کنید.

در تایلند چه اسکناس هایی وجود دارد؟

همان طور که می دانید، اسم ارز تایلند "بات" است. در این کشور سکه های 1 باتی، 2 باتی، 5 باتی و 10 باتی و همین طور اسکناس های 20 باتی، 50 باتی، 100 باتی و 1000 باتی وجود دارد. نکته اول اینکه شما باید در تایلند حواستان به اسکناس هایتان باشد تا یک وقت اسکناس های 100 باتی و 1000 باتی را با هم اشتباه نگیرید و اشتباها یک وقت به جای 100 بات به فروشنده یا هر شخص دیگری، اسکناس 1000 باتی ندهید. نکته دیگری که باید بدانید، این است که بیشترین سکه و اسکناسی که در تایلند با آن ها مواجه می شوید، سکه 10 باتی و اسکناس 100 باتی است. در واقع این سکه و این اسکناس کاربرد بیشتری در تایلند دارند و احتمال شما هم در طول سفر به تایلند مدام با آن ها سر و کار خواهید داشت. 

در تایلند چه اسکناس هایی وجود دارد

پول خرد تایلند چه نام دارد؟

خوب است این را بدانید که هر بات به 100 ساتانگ تقسیم می شود. این یعنی هر ساتانگ یک صدم بات ارزش دارد. در کشور تایلند فقط سکه های 25 و 50 ساتانگی وجود دارد که در واقع معادل یک چهارم و یک دوم بات هستند. البته این را هم بگوییم که ساتانگ ارزش خیلی کمی دارد و به همین دلیل این روزها مردم کمتر از سکه 25 یا 50 ساتانگی استفاده می کنند. اما به هر حال بهتر است که این دو سکه را هم بشناسید تا اگر کسی به شما سکه ساتانگ تحویل داد، بدانید که دقیقا چه ارزشی دارد.

برای سفر به تایلند دلار بهتر است یا بات؟

شما به دو دلیل بهتر است که با خودتان به تایلند دلار ببرید. اول اینکه پیدا کردن ارز بات در صرافی های ایران به آسانی پیدا کردن ارز دلار نیست. دوم اینکه کارمزد تبدیل ریال به بات زیاد است و اصلا برای شما مقرون به صرفه نیست که بخواهید از ایران بات تهیه کنید. پس بهتر است که برای تهیه بات به صرافی های خود کشور تایلند مراجعه کنید. اما بهتر است که در مورد چنج کردن پول در تایلند چند نکته را بدانید که در ادامه آن ها را هم برایتان بیان می کنیم.

بهترین راه برای چنج کردن پول در تایلند چیست؟

هم در فرودگاه های تایلند و هم در خیلی از خیابان های اصلی داخل شهرهای تایلند، صرافی های متعددی وجود دارد. اما نکته اینجاست که اصولا چنج کردن پول در فرودگاه های تایلند برای توریستان مقرون به صرفه نیست و برای مسافران بهتر است که پول خود را در صرافی های داخل شهرهای تایلند چنج کنند. با این حساب شما به عنوان توریست برای سفر به تایلند و چنج کردن پول دو راه حل پیش رو دارید. اول اینکه اگر برایتان مقدور است مقدار کمی بات که برای چند ساعت اول اقامتتان در تایلند کافی باشد را از ایران تهیه کنید تا بعدا در تایلند بدون اینکه عجله ای داشته باشید و سر فرصت، یک صرافی خوب داخل شهر پیدا کنید و از آن صرافی بات تهیه کنید یا اینکه فقط مقدار کمی از دلارتان را در فرودگاه تایلند به بات تهیه کنید تا با آن پول تاکسی فرودگاه تا هتل را بدهید و بعد که فرصت شد، بقیه دلارهایتان را در صرافی های داخل شهر تبدیل کنید. البته اگر تور تایلند شما خدمات ترانسفر را داشته باشد، این مشکل هم برایتان حل می شود و در بدو ورود به بات برای پرداخت کرایه تاکسی نیاز پیدا نخواهید کرد.

بهترین راه برای چنج کردن پول در تایلند چیست@

ارزش بات چقدرا ست؟ هر دلار معادل چند بات است؟

همان طور که می دانید قیمت ارز در هر روز با روز دیگر متفاوت است، اما برای اینکه یک حدود دستتان بیاید، باید بگوییم که امروز که ما این مطلب را برایتان نوشته ایم، هر دلار به اندازه حدودا 31 بات ارزش دارد. این یعنی شما می توانید هر دلارتان را در تایلند به حدودا 31 بات تبدیل کنید.

چه نکاتی را باید برای چنج کردن پول در تایلند رعایت کنید؟

به شما توصیه می کنیم که یک اپلیکیشن که قیمت به روز ارزها در آن قابل مشاهده است، برای گوشی تلفن همراه خود دانلود کنید. در این صورت می توانید مطمئن شوید که در روزی که شما در تایلند قصد تبدیل دلار به بات را دارید، دقیقا هر دلار معادل چند بات است. نکته دیگر اینکه در صرافی های تایلند از شما برای چنج کردن پول یک مدرک شناسایی درخواست می کنند. پس بهتر است که بدون پاسپورت خود برای چنج کردن پول به صرافی های تایلند مراجعه نکنید تا کارتان راه بیفتد و به خاطر اینه گذرنامه تان همراهتان نیست، در صرافی های تایلند معطل نشوید. نکته دیگر اینکه اگر در تایلند پولتان اضافه آمد، در همان تایلند بات را به دلار تبدیل کنید و بقیه پولتان را به دلار به ایران برگردانید. البته می توانید کم کم در تایلند دلارهایتان را به بات تبدیل کنید تا اگر پولتان اضافه ماند، به دلار باشد و دوباره مجبور نشوید بقیه پولتان را برای برگرداندن در ایران از بات به دلار چنج کنید.

سوال دیگری درباره ارز تایلند دارید؟ اگر هر سوالی دارید، با ما در بخش نظرات در میان بگذارید. برای رزرو تور تایلند می توانید با همکاران ما در آژانس هواپیمایی مهرپرواز تماس بگیرید.


درباره تایلند بیشتر بخوانید:

هزینه های سفر به تایلند

ارزان ترین زمان سفر به تایلند

سفر به سنگاپور بهتر است یا تایلند؟

مقالات پربازدید