021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 5 خرداد

قیمت از 12,960,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 6 خرداد

قیمت از 11,460,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 7 خرداد

قیمت از 11,460,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 12 خرداد

قیمت از 15,650,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 14 خرداد

قیمت از 15,650,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 13 خرداد

قیمت از 15,650,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا ویژه بهار تا پایان خرداد 1401

قیمت از 12,490,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور بلغارستان(وارنا) 26 خرداد

قیمت از 17,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بلغارستان(وارنا) 2تیر

قیمت از 18,495,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی کوالالامپور و لنکاوی

قیمت از 26,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی کوالالامپور و لنکاوی

قیمت از 26,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی کوالالامپور سنگاپور

قیمت از 29,310,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور کوالالامپور

قیمت از 22,120,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 7,550,000 تومان

3 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 8,150,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 9,650,000 تومان

5 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 10,150,000 تومان

6 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 11,150,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بدروم 5 خرداد

قیمت از 9,900,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور

تور دیدیم بهار 1401 ( پرواز ایران ایرتور )

قیمت از 9,900,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور

تور ازمیر 12 خرداد

قیمت از 12,380,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 19 خرداد

قیمت از 10,380,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 26 خرداد

قیمت از 10,880,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی کوش آداسی + ازمیر 5 خرداد

قیمت از 11,295,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 5 خرداد

قیمت از 10,900,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 12 خرداد

قیمت از 12,210,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 12 خرداد

قیمت از 14,080,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 5 خرداد

قیمت از 10,990,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 19 خرداد

قیمت از 12,080,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 26 خرداد

قیمت از 12,580,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور گرجستان(تفلیس 3 شب) بهار1401

قیمت از 7,340,000 تومان

3 شب

قشم ایر

تور گرجستان(تفلیس 4 شب) بهار1401

قیمت از 7,940,000 تومان

4 شب

قشم ایر

تور گرجستان(تفلیس 5 شب) بهار1401

قیمت از 8,540,000 تومان

5 شب

قشم ایر

لحظه آخری
تور مارماریس 6 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 12و13و14 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 12و13و14 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 19و20و21خرداد

قیمت از 17,300,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 19و20و21خرداد

قیمت از 17,300,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 12و13و14 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 19و20و21خرداد

قیمت از 17,300,000 تومان

6 شب

معراج

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ازمیر 12 خرداد

قیمت از 12,830,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور چشمه بهار 1401

قیمت از 12,695,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا بهار 1401

قیمت از 12,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول + کوش آداسی (ترکیش)بهار 1401

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم بهار 1401

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم بهار1401

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم بهار 1401

قیمت از 13,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی بهار 1401

قیمت از 11,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول بدروم بهار 1401

قیمت از 12,750,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 14,600,000 تومان

8 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 12,600,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 13,600,000 تومان

7 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 11,490,000 تومان

5 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر مارماریس بهار 1401

قیمت از 12,790,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 28,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 25,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 25,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 24,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب و 4 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 18,990,000 تومان

3 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب و 4 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 18,990,000 تومان

3 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب و 4 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 17,990,000 تومان

3 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 20,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 20,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 19,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

سفر به ترکیه از مرز خوی (مرز رازی)

گردشگری م.مقیمی 20 خرداد ، 1400 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
مرز رازی و سفر زمینی به ترکیه اخیرا از استقبال خوبی برخوردار شده است. در ادامه سعی می کنیم که به سوالات شما درباره سفر به ترکیه از مرز رازی یا مرز خوی پاسخ دهیم.

سفر زمینی از مرز خوی (مرز رازی)

جدیدا ایرانیان از سفر زمینی به ترکیه استقبال زیادی می کنند. در این میان خیلی از مسافران ترجیح می دهند که از مرز خوی راهی ترکیه شوند. اگر شما هم به دنبال سفر زمینی به ترکیه هستید و می خواهید بدانید که چگونه می توانید از مرز خوی یا در واقع همان مرز رازی به ترکیه سفر کنید، این مطلب را از دست ندهید. در ادامه سعی می کنیم که به همه سوالات شما درباره سفر به ترکیه از مرز خوی پاسخ دهیم.

سفر به ترکیه از مرز خوی (مرز رازی)

شهر خوی کجای ایران است؟

قبل از هر چیزی بهتر است که با هم این را بررسی کنیم که شهر خوی کجای ایران است. شهر خوی که 807 کیلومتر با شهر تهران فاصله دارد، یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی محسوب می شود. این شهر مرزی که نزدیک ترین شهر به مرز رازی است، یک شهر کوچک است که حدودا 198 هزار نفر جمعیت دارد.

فاصله خوی تا مرز رازی چقدر است؟

حالا شاید این سوال برایتان پیش آمده باشد که شهر خوی به عنوان نزدیک ترین شهر به مرز رازی چقدر با این مرز فاصله دارد. در جواب باید به شما بگوییم که مرز رازی در فاصله 66 کیلومتری شهر خوی واقع شده است و حدودا 1 ساعت و 10 دقیقه زمان می برد تا شما بتوانید فاصله خوی تا مرز رازی را طی کنید.

چگونه می توان به مرز رازی رفت؟

شما بعد از رسیدن به شهر خوی می توانید با یک تاکسی و یا با ماشین شخصی خودتان از خوی به مرز رازی بروید. نکته اولی که باید بدانید، این است که جاده خوی تا مرز رازی کوهستانی و پیچ در پیچ است و اگر شما بخواهید خودتان در مسیر آن رانندگی کنید، باید دقت زیادی در حین رانندگی داشته باشید تا مشکلی در جاده برایتان پیش نیاید. نکته دوم اینکه در مرز رازی یک پارکینگ روباز وجود دارد که در صورت تمایل می توانید ماشین خود را در آنجا پارک کنید و بقیه مسیر را با تاکسی ها، ون ها یا اتوبوس ها طی کنید. البته این را هم بگوییم که در صورت تمایل و با کاپوتاژ کردن خودرو خود، می توانید با ماشین از مرز رازی عبور کنید و وارد کشور ترکیه شوید.

فاصله مرز رازی تا شهرهای ترکیه چقدر است؟

همان طور که می دانید، بیشتر کسانی که از مرز خوی راهی ترکیه میشوند، قصد سفر به شهر وان یعنی نزدیک ترین شهر ترکیه به مرز رازی را دارند. در حقیقت شهر وان در فاصله 102 کیلومتری مرز رازی واقع شده است و شما به راحتی می توانید فاصله مرز رازی تا وان را با یک ون یا ماشین خودتان ظرف مدت 1 ساعت و 15 دقیقه طی کنید. لازم به ذکر است که فاصله وان تا آنتالیا 1589 کیلومتر، تا استانبول 1641 کیلومتر، تا کوش آداسی 1898 کیلومتر، تا ازمیر 1864 کیلومتر، تا قونیه 1307 کیلومتر، تا آنکارا 1274 کیلومتر و تا کاپادوکیا 1061 کیلومتر است. با این اوصاف اگر شما بخواهید از مرز رازی به شهرهای توریستی ترکیه (به جز شهر وان) سفر کنید، راه درازی را بعد از عبور از مرز رازی در پیش دارید.

اگر قصد سفر به ترکیه را دارید به شما تور استانبول و همچنین بررسی قیمت تور آنتالیا را پیشنهاد می کنیم. با رزرو این پکیج های گردشگری می توانید در هزینه های خود صرفه جویی کنید و سفر کم هزینه تری داشته باشید. همچنین در ایام نوروز نیز پکیج های ارزان برای تور زمینی آنتالیا برقرار است.

ساعت کار مرز رازی چگونه است؟

مرز رازی در همه روزهای هفته از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر باز است و شما حتی در روزهای جمعه هم می توانید برای سفر به ترکیه به این مرز مراجعه داشته باشید. تنها نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید، این است که اگر در روز سفر شما به ترکیه مرز شلوغ باشد، معطلیتان در این مرز زیاد می شود. پس بهتر است که خیلی دیر به مرز رازی مراجعه نکنید تا بتوانید با موفقیت از مرز عبور کنید و یک وقت کارتان به فردا موکول نشود. چراکه در این صورت مجبور می شوید که دوباره از مرز رازی به شهر خوی برگردید و شب را در این شهر بگذرانید و دوباره صبح روز فردا راهی مرز رازی شوید.

مرز رازی در چه ساعاتی از روز باز است

عبور از مرز رازی چقدر زمان می برد؟

خوب است این را بدانید که مرز رازی در روزهای تعطیلات رسمی ایرانیان خیلی شلوغ می شود و معمولا در این روزها صف طولانی در بخش ورودی مرز رازی شکل می گیرد. با این حساب اگر شما هم می خواهید در روزهای تعطیل از مرز خوی به ترکیه سفر کنید، باید انتظار این شلوغی را داشته باشید. گفتنی است که معمولا در روزهای عادی کار عبور از مرز رازی ظرف مدت 30 دقیقه انجام می شود. اما در روزهای تعطیل ممکن است که این زمان انتظار تا 4 و حتی 5 ساعت هم طول بکشد. پس بهتر است که برای اینکه خیالتان راحت باشد، سفر خود به شهر خوی و مرز رازی را به گونه ای برنامه ریزی کنید که قبل از ظهر به مرز رازی برسید تا با آرامش از مرز رازی عبور کنید.

سخن نهایی

در آخر اینکه بهتر است قبل از اینکه سفر زمینی به ترکیه را آغاز کنید، یک اپلیکیشن مسیریابی برای گوشی خود نصب کنید و به کمک آن بهترین مسیر دسترسی به مرز رازی را از شهر خودتان پیدا کنید. امیدواریم که با خواندن این مطلب سوالی در ذهنتان درباره سفر به ترکیه از مرز خوی باقی نمانده باشد و بتوانید با آگاهی بیشتری از مرز خوی راهی ترکیه شوید. اگر احیانا تصمیمتان بر این بود که همراه با تور ترکیه سفر کنید، می توانید با همکاران ما در آژانس هواپیمایی پرواز خارجی مهرپرواز تماس بگیرید تا بهترین تورهای ارزان ترکیه و تورهای ارزان زمینی ترکیه را به شما معرفی کنیم.


درباره سفر از مرز رازی بیشتر بخوانید:

کدام مرز ایران برای سفر زمینی به ترکیه بهتر است؟

مرز ترکیه کی باز می شود؟

هزینه های سفر به وان

مقالات پربازدید