021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 5 خرداد

قیمت از 12,960,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 6 خرداد

قیمت از 11,460,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 7 خرداد

قیمت از 11,460,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 12 خرداد

قیمت از 15,650,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 14 خرداد

قیمت از 15,650,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 13 خرداد

قیمت از 15,650,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا ویژه بهار تا پایان خرداد 1401

قیمت از 12,490,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور بلغارستان(وارنا) 26 خرداد

قیمت از 17,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بلغارستان(وارنا) 2تیر

قیمت از 18,495,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی کوالالامپور و لنکاوی

قیمت از 26,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی کوالالامپور و لنکاوی

قیمت از 26,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی کوالالامپور سنگاپور

قیمت از 29,310,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور کوالالامپور

قیمت از 22,120,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 7,550,000 تومان

3 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 8,150,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 9,650,000 تومان

5 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 10,150,000 تومان

6 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 11,150,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بدروم 5 خرداد

قیمت از 9,900,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور

تور دیدیم بهار 1401 ( پرواز ایران ایرتور )

قیمت از 9,900,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور

تور ازمیر 12 خرداد

قیمت از 12,380,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 19 خرداد

قیمت از 10,380,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 26 خرداد

قیمت از 10,880,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی کوش آداسی + ازمیر 5 خرداد

قیمت از 11,295,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 5 خرداد

قیمت از 10,900,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 12 خرداد

قیمت از 12,210,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 12 خرداد

قیمت از 14,080,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 5 خرداد

قیمت از 10,990,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 19 خرداد

قیمت از 12,080,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 26 خرداد

قیمت از 12,580,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور گرجستان(تفلیس 3 شب) بهار1401

قیمت از 7,340,000 تومان

3 شب

قشم ایر

تور گرجستان(تفلیس 4 شب) بهار1401

قیمت از 7,940,000 تومان

4 شب

قشم ایر

تور گرجستان(تفلیس 5 شب) بهار1401

قیمت از 8,540,000 تومان

5 شب

قشم ایر

لحظه آخری
تور مارماریس 6 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 12و13و14 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 12و13و14 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 19و20و21خرداد

قیمت از 17,300,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 19و20و21خرداد

قیمت از 17,300,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 12و13و14 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 19و20و21خرداد

قیمت از 17,300,000 تومان

6 شب

معراج

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ازمیر 12 خرداد

قیمت از 12,830,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور چشمه بهار 1401

قیمت از 12,695,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا بهار 1401

قیمت از 12,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول + کوش آداسی (ترکیش)بهار 1401

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم بهار 1401

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم بهار1401

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم بهار 1401

قیمت از 13,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی بهار 1401

قیمت از 11,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول بدروم بهار 1401

قیمت از 12,750,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 14,600,000 تومان

8 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 12,600,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 13,600,000 تومان

7 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 11,490,000 تومان

5 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر مارماریس بهار 1401

قیمت از 12,790,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 28,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 25,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 25,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 24,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب و 4 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 18,990,000 تومان

3 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب و 4 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 18,990,000 تومان

3 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب و 4 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 17,990,000 تومان

3 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 20,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 20,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 19,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

نکات مهم برای سفر به مارماریس

گردشگری م.مقیمی 02 تیر ، 1400 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
سفر به مارماریس نکات مهمی دارد که در این مطلب بررسی می کنیم. از وسایل نقلیه این شهر گرفته تا صرافی های آن و حتی اسکناس ها و سکه هایی که در این شهر استفاده می شوند را می توانید در این مطلب بخوانید.

سفر به مارماریس و نکات مهم آن

اگر می خواهید به مارماریس سفر کنید، این مطلب بسیار برای شما مفید است. ما در این مطلب تمام نکات مهم درباره سفر به مارماریس را به شما می گوییم و در مورد هر آنچه که به سفر به مارماریس مربوط است، از وسایل نقلیه این شهر گرفته تا صرافی های آن و حتی اسکناس ها و سکه هایی که در این شهر استفاده می شوند، با شما صحبت می کنیم. پس با ما همراه باشید.

وسایل حمل و نقل عمومی مارماریس

در مارماریس یک سری مینی بوس محلی وجود دارد که خود مردم مارماریس به آن ها دلموش می گویند. مینی بوس ها و اتوبوس های مارماریس با رنگ های مختلف از هم تفکیک شده اند و بر اساس رنگشان می توان متوجه شد که در چه مسیری تردد دارند. مثلا مینی بوس های سبز رنگ داخل شهر مارماریس تردد می کنند، اتوبوس های نارنجی رنگ بین مارماریس و ایچملر در رفت و آمد هستند، اتوبوس های زرشکی رنگ بین مارماریس و بلدیبی تردد می کنند، اتوبوس های آبی رنگ مخصوص مسیر مارماریس به آرموتالان هستند و در آخر اتوبوس های مسیر مارماریس به خلیج یالانجی صورتی رنگ هستند. ضمن اینکه یک سری تاکسی زردرنگ نیز در مارماریس در رتف و آمد هستند که با تاکسی متر کار می کنند و کرایه مسیرهایشان بر اساس مقدار کیلومتری که با آن ها طی می کنید، تعیین می شود. البته توصیه ما به شما این است که در صورت امکان از همان اتوبوس ها و مینی بوس های مارماریس برای تردد استفاده کنید و خیلی به دنبال استفاده از تاکسی های گران قیمت این شهر نباشید.

بانک ها و صرافی های مارماریس

بانک های مارماریس در روزهای وسط هفته از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر باز هستند و فقط بین ساعات 12 تا 1:30 ظهر برای ناهار تعطیل می شوند.ضمن اینکه بعضی از اتوبوس ها در روزهای شنبه نیز که در واقع روز آخر هفته تلقی می شود، تا نیمه روز باز هستند. از آن طرف صرافی های مارماریس همه روزه تا ساعت 11 شب باز هستند. ضمن اینکه خیلی از هتل های مارماریس نیز غرفه صرافی دارند و امکان تبدیل ارز در آن صرافی ها نیز برای توریستان مهیا شده است. اما بهتر است که از صرافی های داخل هتل ها استفاده نکنید و به جای آن ها، به صرافی های داخل شهر مراجعه کنید.

آب شهری در مارماریس

آب شهری در مارماریس و منطقه ایچملر حاوی کلر است و به همین دلیل بهتر است که در مارماریس و ایچملر از آب معدنی برای نوشیدن استفاده کنید. اگر هم می خواهید از آب شهری استفاده کنید، حتما باید آن را قبل از استفاده بجوشانید.

شماره های اضطراری مارماریس

توصیه ما به شما این است که قبل از سفر به مارمایس، شماره های اضطراری این شهر را در جایی یادداشت کنید تا اگر به هر دلیلی به تماس با آن ها در این شهر نیاز پیدا کردید، دنبال شماره آن ها نگردید. شما می توانید برای تماس با آتشنشانی مارماریس با شماره 110، برای تماس با پلیس مارماریس با شماره 155، برای تماس با آمبولانس مارماریس با شماره 112 و برای تماس با گارد ساحلی مارماریس به شماره 158 تماس بگیرید. لازم به ذکر است که در مارمایس هم بیمارستان های دولتی و هم بیمارستان های خصوصی وجود دارد و اصولا پزشک های این شهر به زبان انگلیسی مسلط هستند و شما می توانید در صورت امکان با این زبان با آن ها صحبت کنید. 

اختلاف ساعت مارماریس با تهران

ساعت مارماریس همیشه با تهران نیم ساعت فاصله دارد. نکته اینجاست که ساعت ما در تهران در 6 ماه اول سال یعنی از اول فروردین تا آخر شهریور نیم ساعت جلوتر از ساعت مارماریس است و از آن طرف در 6 ماه دوم سال یعنی از اول مهر تا آخر اسفند، ساعت ما نیم ساعت عقب تر از ساعت مارماریس را نشان می دهد.

شدت آفتاب در مارماریس

دمای هوا و همین طور شدت آفتاب در فصل تابستان در مارماریس زیاد می شود و شما حتما باید در زمان اقامت در مارماریس از کم ضد آفتاب استفاده کنید. ضمن اینکه شما در فصل تابستان باید در مارماریس میزان زیادی آب بنوشید تا بدنتان دهیدراته نشود. اگر هم احیانا می خواهید با فرزندتان به مارماریس سفر کنید، حتما باید کلاه آفتابگیر سر او بگذارید و به او بیشتر در طول روز آب دهید تا از بیمار شدن او در این شهر جلوگیری کنید.

شدت آفتاب در مارماریس@@@

اسکناس ها و سکه های مارماریس

در مارماریس همانند دیگر شهرهای ترکیه از ارز لیره استفاده می شود. در این شهر اسکناس های 5، 10، 20، 50، 100 و 200 لیره ای و همین طور سکه های 1، 10، 25 و 50 کوروسی و البته سکه های 1 لیره ای وجود دارد. لازم به ذکر است که هر 100 کوروس با هم تشکیل 1 لیره را می دهند و این یعنی کوروس پول خرد مردم مارماریس و دیگر شهرهای ترکیه است.

حشره های مارمارس

در مارماریس مثل هر شهر ساحلی دیگری حشره زیاد وجود دارد. اگر می خواهید خواب راحتی در این شهر داشته باشید، بهتر است که حتما اسپری های ضد حشره را در طول این سفر همراهتان داشته باشید و مدام از آن روی سطح بدنتان اسپری کنید تا حشره ها نتوانند آرامش شما را در مارماریس به هم بزنند.

امیدواریم که این نکات کاربردی برای سفر به مارماریس برای شما هم کارآمد باشند و هر کدامشان بتوانند به شما در جهت تجربه سفری لذت بخش به مقصد مارماریس کمک کنند. برای رزرو پکیج تور مارماریس می توانید با همکاران ما در آژانس مسافرتی مهرپرواز تماس بگیرید.


درباره مارماریس بیشتر بخوانید:

هزینه سفر به مارماریس

نزدیک ترین فرودگاه به مارماریس کجاست؟

بهترین زمان سفر به مارماریس

مقالات پربازدید