021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 11 آذر

قیمت از 15,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 12 آذر

قیمت از 15,440,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 17 آذر

قیمت از 14,440,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 18 آذر

قیمت از 15,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 19 آذر

قیمت از 14,440,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 24 آذر

قیمت از 14,530,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 25 آذر

قیمت از 15,730,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 26 آذر

قیمت از 14,530,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 11 آذر

قیمت از 13,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 18 آذر

قیمت از 13,940,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 25 آذر

قیمت از 14,030,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور قونیه ویژه 19 آذر ویژه بزرگداشت مولانا

قیمت از 18,990,000 تومان

4 شب

پگاسوس

تور قونیه ویژه 24 آذر ویژه بزرگداشت مولانا

قیمت از 20,990,000 تومان

4 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب) آذر 1401

قیمت از 22,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب) دی ماه 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب) آذر 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب) دی ماه 1401

قیمت از 18,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب) آذر 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب) دی ماه 1401

قیمت از 18,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 به 23 آذر

قیمت از 32,760,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا از 15 به 23 آذر

قیمت از 32,680,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

لحظه آخری
تور دبی آذر 1401 (4 شب)

قیمت از 11,690,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 به 23 آذر

قیمت از 38,450,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 به 23آذر

قیمت از 37,260,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 15 به 23 آذر

قیمت از 36,500,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی آذر 1401

قیمت از 10,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی دی ماه 1401

قیمت از 8,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم دی ماه 1401

قیمت از 12,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم آذر 1401

قیمت از 14,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس آذر 1401

قیمت از 14,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس دی ماه 1401

قیمت از 12,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور استانبول (3شب) 12 آذر

قیمت از 5,600,000 تومان

3 شب

ایران آسمان

تور استانبول (4شب) 11 آذر

قیمت از 6,150,000 تومان

4 شب

ایران آسمان

تور استانبول (5شب) 12 آذر

قیمت از 7,110,000 تومان

5 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 16 آذر

قیمت از 10,480,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور ازمیر 23 آذر

قیمت از 10,680,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور ازمیر 30 آذر

قیمت از 10,680,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 16 آذر

قیمت از 8,940,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 23 آذر

قیمت از 9,640,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 30 آذر

قیمت از 9,640,000 تومان

6 شب

قشم ایر

لحظه آخری
تور دبی 15 آذر (4 شب)

قیمت از 12,410,000 تومان

4 شب

فلایدبی

تور ترکیبی استانبول آلانیا دی ماه 1401

قیمت از 12,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا آذر 1401

قیمت از 14,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم دی ماه 1401

قیمت از 8,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم آذر 1401

قیمت از 10,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم دی ماه 1401

قیمت از 9,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم آذر 1401

قیمت از 11,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم دی ماه 1401

قیمت از 12,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم آذر 1401

قیمت از 14,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی آذر 1401

قیمت از 10,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی دی ماه 1401

قیمت از 8,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 17 و 24 آذر

قیمت از 24,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 17 و 24 آذر

قیمت از 23,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 1و8 دی جشن کریسمس

قیمت از 28,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 1و8 دی جشن کریسمس

قیمت از 31,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور پوکت 1 دی (کریسمس)

قیمت از 34,660,000 تومان

7 شب

سلام ایر

تور پوکت 8 دی (کریسمس)

قیمت از 39,920,000 تومان

7 شب

سلام ایر

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب) دی ماه 1401

قیمت از 13,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب) آذر 1401

قیمت از 15,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

برج جمیرا دبی با طرح اثر انگشت حاکم دبی

گردشگری م.مقیمی 15 شهریور ، 1400 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
برج جمیرا دبی یا جمیره در حال ساخت در امارات است که با الهام از اثر انگشت حاکم دبی طراحی شده است. این برج دیزاین خاصی دارد و از زیباترین آسمان خراش های جهان است.

برج جمیرا دبی (جمیره) با طرح اثر انگشت حاکم دبی

شاید باورش برایتان سخت باشد، اما در حال حاضر یک پروژه به نام پروژه برج جمیرا دبی یا جمیره در حال ساخت در امارات است که با الهام از اثر انگشت حاکم دبی طراحی شده است. برجی که دیزاین منحصر به فردی دارد و وقتی که افتتاح شود، مسلما در لیست زیباترین آسمان خراش های جهان جای می گیرد. با ما همراه باشید تا کمی درباره برج جمیرا دبی که به آن برج جمیره نیز گفته می شود، با شما صحبت کنیم و یک سری اطلاعات خاص و جالب درباره برج اثر انگشت حاکم دبی به شما ارائه کنیم. مطمئن باشید که شما هم با خواندن این مطلب غافل گیر می شوید و شما هم به این باور می رسید که دبی به شدت در حال پیشرفت است.

برج جمیرا دبی با طرح اثر انگشت حاکم دبی

علت ساختن یک برج با طرح اثر انگشت حاکم دبی

اگر برایتان سوال پیش آمده که چرا باید یک برج در دبی با طرح اثر انگشت حاکم دبی ساخته شود، باید این را به شما بگوییم که با این کار می خواهند که از شیخ محمد بن راشد برای تاثیری که بر توسعه و پیشرفت امارات داشته است، قدردانی کنند. هولدینگ دبی شرکتی است که روند ساخت این برج زیبا و شاخص در دبی را پیگیری می کند و به نظر می رسد که شاهکار بی نظیری از این شرکت قرار است به زودی در دبی افتتاح شود. البته این را هم بگوییم که هولدینگ دبی کار طراحی و ساخت برج جمیرا را انجام نداده است و دیزاین آن توسط یک تیم طراحی آمریکایی انجام شده است.

طراحی برج جمیرا دبی با الهام از اثر انگشت حاکم دبی

اگر به تصاویر سه بعدی برج جمیرا دبی دقت کنید، این را می بینید که در قسمت پایه برج جمیره دبی، یک دریاچه وجود دارد که دقیقا با طرح اثر انگشت حاکم دبی ساخته شده است. این یعنی برج جمیرا دبی به گونه ای طراحی شده است که گویی این برج از اثر انگشت حاکم دبی بر افراشته شده است تا به صورت سمبلیک این را نشان دهد که پیشرفت ها و زیبایی های دبی و در کل کشور امارات برگرفته از تاثیر حضور حاکم دبی هستند و این حاکم دبی است که در توسعه های این شهر و این کشور نقش دارد. قسمت جالب ماجرا اینجاست که شما وقتی می توانید طرح اثر انگشت حاکم دبی را در قسمت پایه این برج ببینید که از داخل سکوهای دید برج و از ارتفاعات این برج به پایین نگاه کنید.

طراحی قسمت های مختلف برج جمیرا دبی

این برج زیبا که شبیه به فرم بیضی به نظر می رسد، از دو پوسته مجزا تشکیل شده است که در قسمت بالایی برج به یکدیگر می رسند و طراحی آن ها بر اساس واحه های زیبای دبی انجام شده است و رد و نقش تپه های شنی دبی در آن ها دیده می شود. جذابیت برج جمیرا به این است که ظرافت بسیار خاصی در طراحی و دیزاین آن به کار گرفته شده است و بسیار هنرمنده طراحی شده است. با این حساب مشخص است که این برج زیبا که قرار است در سال 2023 افتتاح شود، ظاهر خط آسمان دبی را به کل تغییر می دهد و با حضورش شهر دبی را زیباتر از قبل می کند. 

طراحی قسمت های مختلف برج جمیرا دبی

مشخصات برج جمیرا دبی با طرح اثر انگشت حاکم دبی

برج جمیره دبی قرار است که یک برج 550 متری در منطقه الصفوح دبی باشد و چندین و چند سکوی دید برای دیدن چشم انداز شهر دبی داشته باشد. یکی از نکات جالبی که درباره برج جمیرا دبی وجود دارد، این است که نمای آن قرار است که به صورت دیجیتالی طراحی شود تا اگر جشن خاصی یا فستیوال مهمی در دبی در حال برگزاری بود و یا رویداد خاصی در امارات یا در کشورهای دیگر جهان رخ داد، بتوانند به مناسبت آن فستیوال یا آن رویداد تصاویر دیجیتالی خاصی را بر روی نمای این برج زیبا به نمایش بگذارند.

سخن نهایی

نظرتان درباره ساخت این برج زیبا در دبی چیست؟ به نظرتان ایده ساخت برج جمیرا دبی با طرح اثر انگشت حاکم دبی ایده جالبی بوده است؟ شما هم دوست دارید که وقتی که این برج افتتاح شد، به دبی سفر کنید و از این آسمان خراش منحصر به فرد با طرح اثر انگشت حاکم دبی دیدن کنید؟ خوشحال می شویم که نظرات ارزشمندتان را با ما و دیگر همراهان وب سایت آژانس مسافرتی مهرپرواز در میان بگذارید. شما همچنین می توانید برای رزرو تور ارزان دبی با در تماس باشید.


درباره دبی بیشتر بخوانید:

حقایق جالب درباره دبی که تاکنون نمی دانستید

حمل و نقل عمومی در دبی

چقدر پول با خودمان به دبی ببریم؟

مقالات پربازدید