021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 6 خرداد

قیمت از 11,460,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 7 خرداد

قیمت از 11,460,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 12 خرداد

قیمت از 15,650,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 14 خرداد

قیمت از 15,650,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 13 خرداد

قیمت از 15,650,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا ویژه بهار تا پایان خرداد 1401

قیمت از 12,490,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور بلغارستان(وارنا) 26 خرداد

قیمت از 17,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بلغارستان(وارنا) 2تیر

قیمت از 18,495,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی کوالالامپور و لنکاوی

قیمت از 26,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی کوالالامپور و لنکاوی

قیمت از 26,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی کوالالامپور سنگاپور

قیمت از 29,310,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور کوالالامپور

قیمت از 22,120,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 7,550,000 تومان

3 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 8,150,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 9,650,000 تومان

5 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 10,150,000 تومان

6 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 11,150,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور دیدیم بهار 1401 ( پرواز ایران ایرتور )

قیمت از 9,900,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور

تور ازمیر 12 خرداد

قیمت از 12,380,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 19 خرداد

قیمت از 10,380,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 26 خرداد

قیمت از 10,880,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 12 خرداد

قیمت از 12,210,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 12 خرداد

قیمت از 14,080,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 19 خرداد

قیمت از 12,080,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 26 خرداد

قیمت از 12,580,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور گرجستان(تفلیس 3 شب) بهار1401

قیمت از 7,340,000 تومان

3 شب

قشم ایر

تور گرجستان(تفلیس 4 شب) بهار1401

قیمت از 7,940,000 تومان

4 شب

قشم ایر

تور گرجستان(تفلیس 5 شب) بهار1401

قیمت از 8,540,000 تومان

5 شب

قشم ایر

لحظه آخری
تور مارماریس 6 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 12و13و14 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 12و13و14 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 19و20و21خرداد

قیمت از 17,300,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 19و20و21خرداد

قیمت از 17,300,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 12و13و14 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 19و20و21خرداد

قیمت از 17,300,000 تومان

6 شب

معراج

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ازمیر 12 خرداد

قیمت از 12,830,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور چشمه بهار 1401

قیمت از 12,695,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا بهار 1401

قیمت از 12,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول + کوش آداسی (ترکیش)بهار 1401

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم بهار 1401

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم بهار1401

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم بهار 1401

قیمت از 13,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی بهار 1401

قیمت از 11,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول بدروم بهار 1401

قیمت از 12,750,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 14,600,000 تومان

8 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 12,600,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 13,600,000 تومان

7 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 11,490,000 تومان

5 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر مارماریس بهار 1401

قیمت از 12,790,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 28,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 25,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 25,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 24,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب و 4 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 18,990,000 تومان

3 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب و 4 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 18,990,000 تومان

3 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب و 4 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 17,990,000 تومان

3 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 20,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 20,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 19,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

از کدام شهر قبرس دیدن کنیم؟

گردشگری م.مقیمی 11 آبان ، 1400 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
زیباترین شهرهای قبرس برای مسافران این کشور اهمیت زیادی دارد. در ادامه شهرهای دیدنی قبرس و شهرهای توریستی قبرس که در بین گردشگران معروف هستند را معرفی می کنیم.

معرفی زیباترین شهرهای قبرس

قبرس که درست در جنوب ترکیه قرار گرفته است، یک کشور بسیار دیدنی است که شهرهای جذاب مختلفی دارد. ما امروز می خواهیم با هم یک گشت مجازی در بخش های مختلف قبرس بزنیم و ببینیم که زیباترین شهرهای توریستی قبرس کدام شهرها هستند. اگر شما هم نمی دانید که باید از کدام شهر قبرس دیدن کنید، این مطلب را از دست ندهید.

شهرهای دیدنی قبرس

در ادامه شهرهای دیدنی قبرس و شهرهای توریستی آن را به شما معرفی خواهیم کرد.

فاماگوستا

یک شهر در شرق قبرس وجود دارد که با نام فاماگوستا شناخته می شود. فاماگوستا یک شهر ساحلی است که عمیق ترین بندر جزیره در آن قرار گرفته است. همین باعث شده که کشتی های کروز متعددی در مسیرشان در فاماگوستا نیز توقف می کنند. این شهر زیبا جاذبه های گردشگری مختلفی نیز دارد و از این ها گذشته، سواحل بسیار دیدنی نیز دارد. 

فاماگوستا

شبه جزیره آکاماس

در غرب قبرس یک شبه جزیره بسیار زیبا قرار گرفته است که به آن آکاماس می گویند. آکاماس به اندازه دیگر شهرهای این لیست معروف نیست و توریستان کمتری دارد. در نتیجه بازدید از آن برای کسانی جالب است که اولا به دنبال آرامش هستند و دوما دوست دارند که از شهرهایی دیدن کنند که از دید عموم توریستان مخفی هستند. آکاماس برای تجربه تفریحاتی مثل طبیعت گردی، دوچرخه سوای در کوهستان و تماشای پرندگان بومی مقصد گردشگری بسیار جالبی است. 

شبه جزیره آکاماس

نیکوزیا

نیکوزیا پایتخت قبرس است. اما جذابیتش به این است که شبیه به پایتت های دیگر دنیا نیست. تفاوت نیکوزیا با دیگر پایتخت های دنیا این است که به دو بخش تقسیم شده است. در واقع این شهر پایتخت دو کشور مختلف است که به یکی از آن ها قبرس شمالی و به دیگری قبرس جنوبی گفته می شود. اگر دوست دارید از یکی از خاص ترین پایتخت های دنیا با یک دنیا جاهای دیدنی مختلف دیدن کنید، حتما باید به نیکوزیا سفر کنید. 

نیکوزیا

پروتاراس

پروتاراس آرامش بخش ترین شهر قبرس است. این شهر که آرامش در فضای آن موج می زند، سواحل بسیار جذابی دارد. اگر تفریحات ساحلی و کسب آرامش در سواحل زیبا برایتان در درجه بالایی از اهمیت قرار دارند، بهتر است که پروتاراس را برای سفر انتخاب کنید. چراکه مطمئنا این شهر ساحلی زیبا شما را هم شگفت زده می کند. 

پروتاراس

لارناکا

بر طبق مدارک تاریخی که موجود هستند، لارناکا قدیمی ترین شهر قبرس است. این شهر تاریخی بیش از 6 هزار سال قدمت دارد و حال و هوای بسیار جذابی دارد. این شهر که بزرگترین فرودگاه جزیره قبرس را در خود جای داده است، شهری است که توریستان زیادی در طول سال به فرودگاه آن پرواز می کنند. اما خیلی ها فقط از آن گذر می کنند و داخل این شهر اقامت نمی کنند. اما توصیه ما به شما این است که اگر گذرتان به لارناکا افتاد، حتما برای تفریح و اقامت در آن وقت بگذارید و مطمئن باشید که شیفته این شهر تاریخی می شوید. 

لارناکا

لیماسول

بعد از نیکوزیا که پایتخت قبرس است، لیماسول به عنوان بزرگتین شهر جزیره قبرس شناخته می شود. این شهر بندری در سال های آخر محبوبیت قابل توجهی نزد توریستان پیدا کرده است و به یکی از توریستی ترین شهرهای قبس تبدیل شده است. لیماسول یک شهر قدیمی دارد که گشت و گذار در آن یکی از بهترین تفریحاتی است که می توانید رد قبرس تجربه کنید. تنوع تفریحات در لیماسول بسیار زیاد است و شما علاوه بر گشت و گذارهای تاریخی در آن، می توانید از تفریحات شبانه و تفریحات جذاب دیگر نیز بهره مند شوید.

پافوس

در نهایت پافوس که در جنوب غرب جزیره قبرس قرار گرفته است، یک شهر بسیار دیدنی است. این شهر به دو قسمت مختلف قرار گرفته است. قسمت پایینی پافوس که به آن کاتو پافوس گفته می شود، بخشی است که هتل های متعدد و اماکن باستانی مختلف در آن قرار گرفته اند. از آن طرف قسمت بالایی پافوس یک منطقه تجاری است که پر از فروشگاه های مختلف و رستوران های جذاب است. به شما توصیه می کنیم که اگر از بازدید از اماکن باستانی خوشتان می آید، از پافوس دیدن کنید. چراکه این شهر به داشتن اماکن باستانی مختلف معروف شده است.

اگر شما هم شهر جذاب و دیدنی دیگری را در قبرس می شناسید، خوشحال می شویم که نظرات و تجربیات ارزشمندتان را با ما و دیگر همراهان آژانس گردشگری مهرپرواز در میان بگذارید. برای رزرو تور قبرس به صورت ارزان می توانید با همکاران ما در آژانس مسافرتی مهرپرواز تماس بگیرید.


درباره قبرس بیشتر بخوانید:

اطلاعات جامع و کامل آب و هوای قبرس

هزینه سفر به قبرس شمالی

6 تا از دیدنی ترین مکان های قبرس

مقالات پربازدید