021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 5 خرداد

قیمت از 12,960,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 6 خرداد

قیمت از 11,460,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 7 خرداد

قیمت از 11,460,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 12 خرداد

قیمت از 15,650,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 14 خرداد

قیمت از 15,650,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 13 خرداد

قیمت از 15,650,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا ویژه بهار تا پایان خرداد 1401

قیمت از 12,490,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور بلغارستان(وارنا) 26 خرداد

قیمت از 17,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بلغارستان(وارنا) 2تیر

قیمت از 18,495,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی کوالالامپور و لنکاوی

قیمت از 26,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی کوالالامپور و لنکاوی

قیمت از 26,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی کوالالامپور سنگاپور

قیمت از 29,310,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور کوالالامپور

قیمت از 22,120,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 7,550,000 تومان

3 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 8,150,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 9,650,000 تومان

5 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 10,150,000 تومان

6 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 11,150,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بدروم 5 خرداد

قیمت از 9,900,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور

تور دیدیم بهار 1401 ( پرواز ایران ایرتور )

قیمت از 9,900,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور

تور ازمیر 12 خرداد

قیمت از 12,380,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 19 خرداد

قیمت از 10,380,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 26 خرداد

قیمت از 10,880,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی کوش آداسی + ازمیر 5 خرداد

قیمت از 11,295,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 5 خرداد

قیمت از 10,900,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 12 خرداد

قیمت از 12,210,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 12 خرداد

قیمت از 14,080,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 5 خرداد

قیمت از 10,990,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 19 خرداد

قیمت از 12,080,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 26 خرداد

قیمت از 12,580,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور گرجستان(تفلیس 3 شب) بهار1401

قیمت از 7,340,000 تومان

3 شب

قشم ایر

تور گرجستان(تفلیس 4 شب) بهار1401

قیمت از 7,940,000 تومان

4 شب

قشم ایر

تور گرجستان(تفلیس 5 شب) بهار1401

قیمت از 8,540,000 تومان

5 شب

قشم ایر

لحظه آخری
تور مارماریس 6 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 12و13و14 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 12و13و14 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 19و20و21خرداد

قیمت از 17,300,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 19و20و21خرداد

قیمت از 17,300,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 12و13و14 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 19و20و21خرداد

قیمت از 17,300,000 تومان

6 شب

معراج

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ازمیر 12 خرداد

قیمت از 12,830,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور چشمه بهار 1401

قیمت از 12,695,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا بهار 1401

قیمت از 12,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول + کوش آداسی (ترکیش)بهار 1401

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم بهار 1401

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم بهار1401

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم بهار 1401

قیمت از 13,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی بهار 1401

قیمت از 11,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول بدروم بهار 1401

قیمت از 12,750,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 14,600,000 تومان

8 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 12,600,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 13,600,000 تومان

7 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 11,490,000 تومان

5 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر مارماریس بهار 1401

قیمت از 12,790,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور بلغارستان بهار 1401

قیمت از 450 یورو

4 شب

ترکیش

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 28,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 25,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 25,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 24,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب و 4 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 18,990,000 تومان

3 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب و 4 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 18,990,000 تومان

3 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب و 4 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 17,990,000 تومان

3 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 20,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 20,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 19,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

زیباترین جزایر اروپا کدامند

گردشگری م.مقیمی 23 فروردین ، 1400 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
زیباترین جزایر اروپایی کم نیستند. قاره اروپا که به قاره سبز معروف است، زیباترین جزیره های یونان، ایتالیا، فرانسه و... را شامل می شود. در این مطلب بهترین و زیباترین جزایر اروپا را بررسی می کنیم.

زیباترین جزایر اروپا

جزایر دیدنی متعددی در جهان وجود دارند که بعضی هایشان کوچک و بعضی هایشان بزرگ هستند. برخی از این جزیره ها در نزدیکی خشکی قرار گرفته اند و بعضی هایشان در میانه یک اقیانوس واقع شده اند. بعضی از این جزیره ها به خاطر طبیعت بکری که دارند، معروف شده اند و بعضی هایشان به خاطر معماری جالبشان. با ما همراه باشید تا با هم با زیباترین جزایر اروپا آشنا شویم و کمی درباره این جزایر زیبا و توریستی با شما صحبت کنیم.

زیباترین جزیره های یونان

به دلیل اینکه جزیره های یونان بسیار دیدنی و بکر هستند، در این قسمت ابتدا به بهترین جزایر یونان می پردازیم و زیباترین جزیره های یونان را بررسی می کنیم. سپس در ادامه به بهترین جزیره های ایتالیا، فرانسه و... می پردازیم.

سانتورینی زیباترین جزیره یونان

جزیره سانتورینی را به عنوان عاشقانه ترین جزیره یونان می شناسند. کمتر جزیره ای در دنیا یافت می شود که سواحلی به زیبایی سواحل جزیره سانتورینی داشته باشد. سواحلی که در میان دریای آن ها آتشفشان های فعال وجود دارد و آب دریای آن ها کاملا زلال است. جالب است بدانید که خیلی از زوج های یونانی و همین طور زوج های خارجی برای برگزاری مراسم عروسی یا ماه عسل خود به سانتورینی سفر می کنند و همه از آن به عنوان یک جزیره رومانتیک یاد می کنند.

جزیره سانتورینی در یونان@@

نمایی از جزیره سانتورینی در یونان

جزیره رودس در یونان

جزیره رودس نه تنها از نگاه کسانی که به دنبال آرامش کردن و ریلکس کردن در سواحل آرام یک جزیره زیبا هستند، بلکه از نظر کسانی که عاشق هیجان هستند نیز یک جزیره دیدنی است. جزیره رودس تپه های سرسبز و دره های زیبایی دارد که جذابیت آن را دو چندان کرده اند. این جزیره هم ویژگی جزایر سنتی و هم ویژگی های جزایر مدرن، مجهز و توریستی را دارد و به همین دلیل طیف زیادی از توریستان با سلیقه های مختلف شیفته سفر به جزیره رودس هستند. در این جزیره دیدنی در اروپا جاذبه های گردشگری، اماکن تاریخی و باستانی و اماکن فرهنگی مختلفی برای بازدید وجود دارد و از هر نظر می توان از آن به عنوان یکی از زیباترین جزایر اروپا یاد کرد.

جزیره رودس در یونان

زیباترین جزیره های ایتالیا و سایر نقاط اروپا

در این قسمت به بررسی زیباترین جزیره های ایتالیا، فرانسه، پرتغال، اسپانیا و سایر نقاط اروپا می پردازیم. گفتنی است که شما می توانید با تور ارزان در مهرپرواز سفر ارزانی به این مناطق داشته باشید.

جزیره کاپری در ایتالیا

جزیره کاپری به این دلیل که آب و هوای معتدلی دارد و همین طور به این خاطر که زیبایی سحرآمیزی دارد، در دنیا معروف شده است.. این جزیره در طی قرن های مختلف همیشه و همیشه مورد توجه هنرمندان و نویسندگان زیادی بوده است و افراد زیادی تا به حال در آثار مختلفشان از زیبایی این جزیره تعریف و تمجید کرده اند. جذابیت این جزیره به خاطر تاریخ و طبیعت ارزشمند جزیره و همین طور فرهنگ غنی مردمان آن است و همه این ها با هم باعث شده که جزیره کاپری به عنوان یکی از دیدنی ترین جزایر اروپا به دنیا معرفی شود.

جزیره کاپری در ایتالیا

جزیره کرس در فرانسه

جزیره کرس محبوبیتش نزد توریستان را مدیون طبیعت زیبایش است. طبیعت این جزیره با وجود دریا و کوهستان هایی که دارد، فوق العاده است. چراکه در سواحل جزیره کرس صخره هایی به چشم می خورد که شکوه خارق العاده ای به سواحل این جزیره داده اند. همین مساله باعث شده که جزیره کرس به یکی از محبوب ترین جزایر اروپا برای سفر و عکاسی تبدیل شود.

جزیره کرس در فرانسه

جزیره مالت

مالت نام یک جزیره بسیار زیباست که در مجمع الجزایری به همین نام قرار گرفته است. این جزیره یکی از جذاب ترین جزایر توریستی اروپاست. به این دلیل که اولا جزیره مالت طبیعت زیبایی دارد و دوما اینکه معماری ساختمان هایی که در جزیره مالت وجود دارند، بسیار قابل توجه است. خانه های قدیمی این جزیره که در کنار سواحل این جزیره قرار گرفته اند، با وجود سادگی که دارند، جذابیت سواحل مالت را بسیار زیاد کرده اند.

جزیره مالت@@@

جزایر آزور در پرتغال

در اقیانوس اطلس یک مجمع الزایر به نام آزور وجود دارد که جزایر آن جزء محبوب ترین جزایر اروپا هستند. این جزایر طبیعت بسیار سرسبز و زیبایی دارند و دریاچه هایی را در خود جای داده اند که آرامش جزیره ها را دو چندان کرده اند. اگر شما هم عاشق یک طبیعت بکر و آرام هستید، مطمئنا شیفته جزایر آزور پرتغال می شوید.

جزایر آزور در پرتغال

جزیره هوار در کرواسی

جزیره هوار از همه جهت به عنوان یک مقصد گردشگری ایده آل در اروپا شناخته می شود. این جزیره معماری زیبا، طبیعت جذاب و آب و هوای معتدلی دارد و با همه این اوصاف می توان از آن به عنوان یک جزیره رویایی و شاید هم یک جزیره افسانه ای یاد کرد. این جزیره یکی از محبوب ترین جزیره های اروپایی برای اقامت زوج های جوان و خانواده هاست و محیط بسیار شاد و جالبی دارد.

جزیره هوار در کرواسی

جزایر مادیرا در پرتغال

مادیرا نام یک جزیره نیست. بلکه این نام به 8 جزیره مختلف داده شده است که هر کدام از دیگری دیدنی تر هستند. بعضی از این جزایر غیر قابل سکونت و بعضی هایشان مسکونی هستند. اما وجه مشترکی که همه آن ها دارند، این است که همگی طبیعت بسیار زیبایی دارند. این جزیره ها جاذبه های گردشگری مختلفی برای کشف کردن دارند و تجربه سفر به آن ها با تجربه سفر به هر جزیره اروپایی دیگری متفاوت است و تنوع جاذبه های طبیعی در آن ها به شکل باور نکردنی زیاد است.

جزایر مادیرا در پرتغال@

جزیره ایبیزا در اسپانیا

ایبیزا دو پارک ملی جذاب دارد که طبیعتشان بسیار تحسین بر انگیز است. در این دو پارک ملی جاذبه های طبیعتی مختلفی وجود دارد که از جمله آن ها می توان به دریاچه های نمک، سواحل زیبا، صخره های شگفت انگیز و درختان بسیار کهن اشاره کرد. اگر کسی عاشق طبیعت گردی و کشف جاذبه های طبیعی متفاوت و گاه عجیب و غریب باشد، شیفته جزیره ایبیزا در اسپانیا می شود.

جزیره ایبیزا در اسپانیا

جزیره مایورکا در اسپانیا

مایورکا به خاطر سواحل و خلیج های زیبایی که دارد و همین طور امکانات تفریحی مختلفی که برای بازی گلف و ورزش های آبی دارد، بین توریستان محبوب شده است. البته این جزیره دلایل دیگری نیز برای محبوبیت دارد که از جمله آن ها می توان به تمیزی جزیره و تمیزی دریای آن اشاره کرد. همه این ها باعث شده که جیره مایورکا به یک مقصد گردشگری ایده آل برای تجربه تفریحات آبی مختلف مثل غواصی، موج سواری، ماهیگیری و قایق سواری تبدیل شود. 

جزیره مایورکا در اسپانیا

راستی شما دوست دارید که از کدامیک از این جزایر دیدنی در اروپا دیدن کنید؟ اگر فقط یک حق انتخاب داشتید، کدامیک از این جزایر را برای سفر انتخاب می کردید؟ نظرات ارزشمندتان را برای ما بنویسید. برای رزرو تورهای عادی و لحظه آخری و همین طور اخذ ویزای شینگن می توانید با ما در آژانس هواپیمایی مهر پرواز تماس بگیرید.


درباره جزیره های زیبا در دنیا بیشتر بخوانید:

بزرگترین جزیره ایران در خلیج فارس

زیباترین جزایر اقیانوس هند

دانستنی های جالب درباره جزیره بورا بورا

مقالات پربازدید