021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 17 آذر

قیمت از 14,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 18 آذر

قیمت از 16,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 19 آذر

قیمت از 13,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 24 آذر

قیمت از 14,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 25 آذر

قیمت از 16,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 26 آذر

قیمت از 15,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 18 آذر

قیمت از 12,760,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 25 آذر

قیمت از 13,760,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور قونیه ویژه 19 آذر ویژه بزرگداشت مولانا

قیمت از 18,990,000 تومان

4 شب

پگاسوس

تور قونیه ویژه 24 آذر ویژه بزرگداشت مولانا

قیمت از 20,990,000 تومان

4 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب) آذر 1401

قیمت از 22,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب) دی ماه 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب) آذر 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب) دی ماه 1401

قیمت از 18,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب) آذر 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب) دی ماه 1401

قیمت از 18,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 13 به 21 دی

قیمت از 32,680,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

لحظه آخری
تور دبی آذر 1401 (4 شب)

قیمت از 11,690,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 13 به 21 دی

قیمت از 36,500,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی آذر 1401

قیمت از 10,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی دی ماه 1401

قیمت از 8,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم دی ماه 1401

قیمت از 12,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم آذر 1401

قیمت از 14,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس آذر 1401

قیمت از 14,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس دی ماه 1401

قیمت از 12,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 16 آذر

قیمت از 10,300,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور ازمیر 23 آذر

قیمت از 9,780,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور ازمیر 30 آذر

قیمت از 10,780,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 16 آذر

قیمت از 8,720,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 23 آذر

قیمت از 8,720,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 30 آذر

قیمت از 9,720,000 تومان

6 شب

قشم ایر

لحظه آخری
تور دبی 15 آذر (4 شب)

قیمت از 12,410,000 تومان

4 شب

فلایدبی

تور ترکیبی استانبول آلانیا دی ماه 1401

قیمت از 12,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا آذر 1401

قیمت از 14,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم دی ماه 1401

قیمت از 8,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم آذر 1401

قیمت از 10,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم دی ماه 1401

قیمت از 9,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم آذر 1401

قیمت از 11,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم دی ماه 1401

قیمت از 12,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم آذر 1401

قیمت از 14,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی آذر 1401

قیمت از 10,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی دی ماه 1401

قیمت از 8,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 17 و 24 آذر

قیمت از 24,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 17 و 24 آذر

قیمت از 23,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 1و8 دی جشن کریسمس

قیمت از 28,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 1و8 دی جشن کریسمس

قیمت از 31,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور پوکت 8 دی (کریسمس)

قیمت از 40,250,000 تومان

7 شب

سلام ایر

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب) دی ماه 1401

قیمت از 13,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب) آذر 1401

قیمت از 15,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تور گرجستان (تفلیس 4 شب و 5 روز ) ویژه ژانویه

قیمت از 17,460,000 تومان

4 شب

وارش

تور گرجستان ( باتومی 4 شب و 5 روز )

قیمت از 7,280,000 تومان

4 شب

وارش

تور گرجستان ( باتومی 4 شب و 5 روز )

قیمت از 7,280,000 تومان

4 شب

وارش

ارزانترین مناطق استانبول برای خرید خانه

گردشگری م.مقیمی 06 مهر ، 1400 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
امروز می خواهیم ارزانترین مناطق استانبول برای خرید خانه را به شما معرفی کنیم و حدود قیمت واحدهای آپارتمانی آن ها را نیز بیان می کنیم.

ارزانترین منطقه های استانبول برای خرید خانه و آپارتمان

اگر شما هم دوست دارید که یک ملک خوب در استانبول برای خودتان بخرید و در این شهر سرمایه گذاری کنید، اما بودجه تان برای خرید خانه در مناطق معروف مرکز شهر استانبول کافی نیست، این مطلب را از دست ندهید. ما امروز می خواهیم ارزانترین مناطق استانبول برای خرید خانه را به شما معرفی کنیم و حدود قیمت واحدهای آپارتمانی آن ها را نیز بیان می کنیم. این مناطقی که در ادامه در موردشان صحبت می کنیم، با اینکه در مرکز شهر استانبول قرار نگرفته اند، اما شرایط خوبی برای خرید ملک دارند و مناطق مناسبی برای سرمایه گذاری و یا حتی اقامت هستند.

ارزانترین مناطق استانبول برای خرید خانه

منطقه کورت کوی استانبول

منطقه کورت کوی در بخش آسیایی استانبول قرار گرفته است و حدودا 42 کیلومتر با میدان تکسیم که میدان معروفی در بخش اروپایی استانبول است، فاصله دارد. این منطقه یکی از شلوغ ترین و پرجمعیت ترین مناطق استانبول است. نکته جالبی که درباره منطقه کورت کوی وجود دارد، این است که با اینکه خانه هایش ارزان هستند، اما آپارتمان های بسیار لوکسی در آن برای فروش وجود دارد.

این منطقه مدت هاست که مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است و به همین دلیل خانه ها و آپارتمان های لاکچری و سطح بالایی در آن ساخته شده است. خبر خوب اینکه شما در منطقه کورت کوی می توانید خانه های لوکس را با قیمت بسیار مناسب (از 185 هزار لیره بالا) خریداری کنید.

منطقه پیندیک استانبول

منطقه پیندیک که یکی از مناطق آسیایی استانبول است، با میدان معروف تکسیم در بخش اروپایی استانبول حدود 36 کیلومتر فاصله دارد. خوبی منطقه پیندیک به این است که تنوع خانه ها در آن بسیار زیاد است و همیشه بازار خرید و فروش ملک در آن پر رونق است. مزیت دیگر این منطقه این است که در نزدیکی دریا قرار گرفته است و مزیت سومش هم این است که خانه های ارزانی دارد.

این منطقه یکی از بهترین مناطق استانبول برای سرمایه گذاری است و مجموعه های آپارتمانی متعددی در آن در حال ساخت هستند. لازم به ذکر است که قیمت خانه های منطقه پیندیک استانبول از 195 هزار لیره شروع می شود و مسلم است که قیمت هر آپارتمان بسته به لوکیشن و متراژی که دارد، تعیین می شود.

منطقه بیلیک دوزو استانبول

منطقه بیلیک دوزو یکی از ارزانترین مناطق استانبول برای خرید ویلا و همین طور واحد آپارتمانی است در حقیقت در این منطقه هم ویلاهای زیبا و هم برج های مسکونی مدرن وجود دارد و شما می توانید با داشتن حداقل 192 هزار لیره سرمایه در این منطقه به دنبال یک خانه مناسب بگردید. این منطقه که حدودا 39 کیلومتر با میدان تکسیم استانبول فاصله دارد، یکی از بهترین گزینه های موجود برای خرید ملک ارزان در بخش اروپایی استانبول است. اگر برای شما هم مهم است که حتما لوکیشن خانه تان در استانبول در بخش اروپایی باشد، می توانید به شکل جدی تری درباره خرید آپارتمان در منطقه بیلیک دوزو فکر کنید.

منطقه بیلیک دوزو استانبول

منطقه باشاک شهیر استانبول

باشاک شهیر یکی دیگر از ارزانترین مناطق اروپایی استانبول برای خرید ملک است. باشاک شهیر که حدودا 28 کیلومتر با میدان تکسیم استانبول فاصله دارد، منطقه ای است که هم سرمایه گذاران ترکیه و هم سرمایه گذاران خارجی از خرید ملک در آن استقبال می کنند.

این منطقه در سال های خیر نظر قدیمی ترین و بزرگترین کمپانی های ساخت و ساز ترکیه را به خود جلب کرده است و مشخص است که نتیجه این شده که در حال حاضر آپارتمان های بسیار خوبی برای فروش در آن وجود دارد.

همین باعث شده که امکان خرید واحدهای آپارتمانی با کیفیت که از استانداردهای بالایی برخوردار هستند، با قیمت مناسب در این منطقه مهیا شود. قیمت خانه ها در اینم نطقه از 385 هزار لیره شروع می شود و شما اگر چنین سرمایه ای داشته باشید، می توانید یک خانه بسیار لاکچری را در این منطقه ارزان در استانبول برای خودتان خریداری کنید.

سخن پایانی

راستی اگر شما هم منطقه خوب و ارزانی را در استانبول برای خرید ملک می شناسید، خوشحال می شویم که نظرات و تجربیات ارزشمندتان را با ما و دیگر همراهان وب سایت مهرپرواز در میان بگذارید. برای رزرو تور استانبول می توانید با همکاران ما در آژانس هواپیمایی مهرپرواز تماس بگیرید.


درباره استانبول بیشتر بخوانید:

اقامت و پاسپورت ترکیه از طریق خرید ملک

قیمت خانه در استانبول چقدر است؟

راهنمای خرید خانه در آنتالیا

مقالات پربازدید