021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 17 آذر

قیمت از 14,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 18 آذر

قیمت از 16,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 19 آذر

قیمت از 13,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 24 آذر

قیمت از 14,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 25 آذر

قیمت از 16,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 26 آذر

قیمت از 15,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 18 آذر

قیمت از 12,760,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 25 آذر

قیمت از 13,760,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور قونیه ویژه 19 آذر ویژه بزرگداشت مولانا

قیمت از 18,990,000 تومان

4 شب

پگاسوس

تور قونیه ویژه 24 آذر ویژه بزرگداشت مولانا

قیمت از 20,990,000 تومان

4 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب) آذر 1401

قیمت از 22,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب) دی ماه 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب) آذر 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب) دی ماه 1401

قیمت از 18,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب) آذر 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب) دی ماه 1401

قیمت از 18,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 13 به 21 دی

قیمت از 32,680,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

لحظه آخری
تور دبی آذر 1401 (4 شب)

قیمت از 11,690,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 13 به 21 دی

قیمت از 36,500,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی آذر 1401

قیمت از 10,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی دی ماه 1401

قیمت از 8,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم دی ماه 1401

قیمت از 12,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم آذر 1401

قیمت از 14,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس آذر 1401

قیمت از 14,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس دی ماه 1401

قیمت از 12,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 16 آذر

قیمت از 10,300,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور ازمیر 23 آذر

قیمت از 9,780,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور ازمیر 30 آذر

قیمت از 10,780,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 16 آذر

قیمت از 8,720,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 23 آذر

قیمت از 8,720,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 30 آذر

قیمت از 9,720,000 تومان

6 شب

قشم ایر

لحظه آخری
تور دبی 15 آذر (4 شب)

قیمت از 12,410,000 تومان

4 شب

فلایدبی

تور ترکیبی استانبول آلانیا دی ماه 1401

قیمت از 12,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا آذر 1401

قیمت از 14,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم دی ماه 1401

قیمت از 8,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم آذر 1401

قیمت از 10,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم دی ماه 1401

قیمت از 9,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم آذر 1401

قیمت از 11,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم دی ماه 1401

قیمت از 12,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم آذر 1401

قیمت از 14,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی آذر 1401

قیمت از 10,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی دی ماه 1401

قیمت از 8,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 17 و 24 آذر

قیمت از 24,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 17 و 24 آذر

قیمت از 23,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 1و8 دی جشن کریسمس

قیمت از 28,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 1و8 دی جشن کریسمس

قیمت از 31,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور پوکت 8 دی (کریسمس)

قیمت از 40,250,000 تومان

7 شب

سلام ایر

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب) دی ماه 1401

قیمت از 13,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب) آذر 1401

قیمت از 15,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تور گرجستان (تفلیس 4 شب و 5 روز ) ویژه ژانویه

قیمت از 17,460,000 تومان

4 شب

وارش

تور گرجستان ( باتومی 4 شب و 5 روز )

قیمت از 7,280,000 تومان

4 شب

وارش

تور گرجستان ( باتومی 4 شب و 5 روز )

قیمت از 7,280,000 تومان

4 شب

وارش

بهترین زمان برای سفر به شهرهای مختلف روسیه

گردشگری م.مقیمی 11 آبان ، 1400 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
بهترین زمان سفر به مسکو و سنت پترزبورگ از نکات مهم سفر به کشور سرد روسیه است. بهترین زمان و فصل برای سفر به روسیه را در این مطلب بررسی کرده ایم.

بهترین زمان سفر به مسکو و سنت پترزبورگ

اگر تا به حال به روسیه سفر نکرده اید، باید به شما بگوییم که روسیه واقعا کشور سردی است. اما با این حال به قدری کشور جذابی است که ارزشش را دارد که حتی در سردترین ماه سال به آن سفر کنید و حداقل برای یک بار تجربه سفر به روسیه را در زندگیتان کسب کنید. اما انتخاب بهترین زمان سفر به روسیه نکته مهمی است. اگر شما هم می خواهید برای این سفر فراموش نشدنی برنامه ریزی کنید، این مطلب را از دست ندهید تا کمی درباره آب و هوای روسیه و بهترین زمان سفر به شهرهای توریستی روسیه یعنی مسکو و سنت پترزبورگ با شما صحبت کنیم.

بهترین زمان سفر به روسیه

نواحی شمالی و شرقی روسیه سردترین نقاط این کشور هستند. این مناطق معمولا در اوایل فصل بهار چ گل آلود و در فصل زمستان سرد و یخی هستند. در نتیجه اواخر فصل بهار، فصل تابستان و همین طور اوایل فصل پاییز فصل های خوبی برای سفر به روسیه هستند. مخصوصا فصل تابستان که هوای روسیه در آن به گرمترین حالت خودش می رسد و در نتیجه در فصل تابستان شرایط برای سفر سرمایی ها به روسیه ایده آل می شود.

برای اینکه بهتر دستتان بیاید که باید چه فصلی را برای سفر به روسیه انتخاب کنید، در ادامه مطلب با ما همراه باشید تا هوای مسکو و سنت پترزبورگ را جداگانه بررسی کنیم و ببینیم که بهترین زمان سفر به هر کدام از این شهرهای توریستی در روسیه چه زمانی است.

بهترین زمان سفر به روسیه

بهترین زمان سفر به سنت پترزبورگ

اواسط اردیبهشت تا اواسط مهر بهترین زمان برای سفر به سنت پترزبورگ است. این شهر که در شمال غرب روسیه قرار گرفته است، در اواسط خرداد تا اواسط تیر از همیشه جذاب تر می شود. به این دلیل که در ماه ژوئن فستیوال شب های سفید در سنت پترزبورگ برگزار می شود و این شهر با این جشنواره از همیشه هیجان انگیزتر می شود.  اصولا از اوایل خرداد ماه، دمای هوای سنت پترزبورگ به 15 درجه سانتگیراد می رسد و از این زمان به بعد نمایش ها، کنسرت ها و برنامه های تفریحی در سنت پترزبورگ آغاز می شوند. چند هفته بعد هم که فستیوال شب های سفید سنت پترزبورگ شروع می شود، برنامه های تفریحی سنت پترزبورگ بیشتر و متنوع تر می شوند و در نتیجه این زمان از سال زمان ایده آلی برای سفر به سنت پترزبورگ به حساب می آید.

اما اگر احیانا شرکت در برنامه های تفریحی برایتان اهمیت چندانی ندارد و بازدید از موزه ها و جاهای دیدنی سنت پترزبورگ برایتان جالب تر است، می توانید در ماه مهر و آبان به سنت پترزبورگ سفر کنید. چراکه در این زمان که دمای هوای سنت پترزبورگ معمولا بین 2 تا 11 درجه سانتیگراد است، هم صف های موزه های سنت پترزبورگ کوتاه تر می شوند و هم اینکه در کل هزینه تفریح در سنت پترزبورگ و هزینه سفر به این شهر کمتر می شود.  

بهترین زمان سفر به سنت پترزبورگ

بهترین زمان برای سفر به مسکو

اگر برنامه تان برای سفر به روسیه این است که در شهر مسکو اقامت کنید، باید این را بدانید که این شهر در فصل زمستان دمای میانگین 10- درجه تا 0 درجه، در فصل تابستان دمای میانگین 18 تا 30 درجه، در فصل بهار دمای میانگین 20 درجه و در فصل پاییز دمای میانگین 2- درجه تا 12 درجه سانتیگراد را تجربه می کند. البته همه این دماها به صورت میانگین گفته شوند و ممکن است که هوای مسکو سردتر یا حتی گرمتر از این اعداد و ارقام هم باشد. مثلا در ماه فوریه پیش می آید که هوای مسکو حتی تا 25- درجه سانتیگراد هم پایین تر بیاید و به معنای واقعی کلمه هوای یخی را تجربه کند.

یک مورد دیگر اینکه در فصل بهار که برف ها و یخ ها شروع به آب شدن می کنند، خیلی از خیابان ها و مناطق مسکو گل آلود می شوند. با همه این اوصاف باید بگوییم که بهترین زمان سفر به مسکو فصل تابستان است که به نسبت هوای مسکو گرمتر است.

از آن طرف فصل پاییز نیز فصل خوبی برای سفر به مسکو محسوب می شود. چراکه در این فصل هزینه سفر به مسکو کمتر از فصل تابستان است و برای کسانی که خیلی سرمایی نیستند، فرصت خوبی برای سفر به مسکو محسوب می شود. برای رزرو تور ارزان روسیه می توانید با همکاران ما در آژانس هواپیمایی مهرپرواز تماس بگیرید.


درباره روسیه بیشتر بخوانید:

چگونه ارزان به روسیه سفر کنیم؟

هزینه های سفر به مسکو روسیه

حقایق جذاب در مورد سوچی روسیه که شما را هم به تعجب وا می دارند

مقالات پربازدید