021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 17 آذر

قیمت از 14,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 18 آذر

قیمت از 16,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 19 آذر

قیمت از 13,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 24 آذر

قیمت از 14,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 25 آذر

قیمت از 16,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 26 آذر

قیمت از 15,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 1 دی

قیمت از 17,420,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 2 دی

قیمت از 17,920,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 3 دی

قیمت از 17,420,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 18 آذر

قیمت از 12,760,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 25 آذر

قیمت از 13,760,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 2 دی

قیمت از 16,260,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور قونیه ویژه 19 آذر ویژه بزرگداشت مولانا

قیمت از 18,990,000 تومان

4 شب

پگاسوس

تور قونیه ویژه 24 آذر ویژه بزرگداشت مولانا

قیمت از 20,990,000 تومان

4 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب) آذر 1401

قیمت از 22,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب) دی ماه 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب) آذر 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب) دی ماه 1401

قیمت از 18,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب) آذر 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب) دی ماه 1401

قیمت از 18,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 13 به 21 دی

قیمت از 32,680,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

لحظه آخری
تور دبی آذر 1401 (4 شب)

قیمت از 11,690,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 13 به 21 دی

قیمت از 36,500,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی آذر 1401

قیمت از 10,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی دی ماه 1401

قیمت از 8,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم دی ماه 1401

قیمت از 12,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم آذر 1401

قیمت از 14,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس آذر 1401

قیمت از 14,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس دی ماه 1401

قیمت از 12,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 16 آذر

قیمت از 10,300,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور ازمیر 23 آذر

قیمت از 9,780,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور ازمیر 30 آذر

قیمت از 10,780,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 16 آذر

قیمت از 8,720,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 23 آذر

قیمت از 8,720,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 30 آذر

قیمت از 9,720,000 تومان

6 شب

قشم ایر

لحظه آخری
تور دبی 15 آذر (4 شب)

قیمت از 12,410,000 تومان

4 شب

فلایدبی

تور ترکیبی استانبول آلانیا دی ماه 1401

قیمت از 12,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا آذر 1401

قیمت از 14,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم دی ماه 1401

قیمت از 8,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم آذر 1401

قیمت از 10,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم دی ماه 1401

قیمت از 9,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم آذر 1401

قیمت از 11,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم دی ماه 1401

قیمت از 12,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم آذر 1401

قیمت از 14,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی آذر 1401

قیمت از 10,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی دی ماه 1401

قیمت از 8,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 17 و 24 آذر

قیمت از 24,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 17 و 24 آذر

قیمت از 23,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 1و8 دی جشن کریسمس

قیمت از 28,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 1و8 دی جشن کریسمس

قیمت از 31,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور پوکت 8 دی (کریسمس)

قیمت از 40,250,000 تومان

7 شب

سلام ایر

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب) دی ماه 1401

قیمت از 13,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب) آذر 1401

قیمت از 15,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تور گرجستان (تفلیس 4 شب و 5 روز ) ویژه ژانویه

قیمت از 17,460,000 تومان

4 شب

وارش

تور گرجستان ( باتومی 4 شب و 5 روز )

قیمت از 7,280,000 تومان

4 شب

وارش

تور گرجستان ( باتومی 4 شب و 5 روز )

قیمت از 7,280,000 تومان

4 شب

وارش

بزرگترین چرخ و فلک جهان در دبی

گردشگری م.مقیمی 13 آبان ، 1400 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
بزرگترین چرخ و فلک جهان یعنی چرخ و فلک عین دبی به تازگی در دبی افتتاح شده است و بزرگترین چرخ و فلک دنیا است. در این مطلب به بررسی این جاذبه از دبی می پردازیم.

بزرگترین چرخ و فلک دنیا در دبی

دبی شهری است که هر سال با ساخت سازه های مختف مرزهای تکنولوژی، معماری، خیال و تصور و خلاقیت را کنار می زند. این ویژگی دبی را می توان در "عین دبی" که به عنوان بزرگترین چرخ و فلک دنیا شناخته می شود، به راحتی به چشم دید. با ما همراه باشید تا با هم بیشتر با عین دبی آشنا شویم. چرخ و فلکی که به تازگی در دبی افتتاح شده است و عنوان بزرگترین چرخ و فلک جهان را به خودش اختصاص داده و باعث شگفتی همگان شده است. 

بزرگترین چرخ و فلک دنیا در دبی

لوکیشن چرخ و فلک عین دبی

عین دبی در جزیره بلو واترز دبی ساخته شده است. از زمانی که برنامه ساخت آن اعلام شد، همه توجه ها به آن جلب شد و همه مبهوت تصاویر شبیه سازی شده آن شدند و خیلی ها در دنیا منتظر تکمیل ساخت عین دبی بودند. حالا هم که عین دبی افتتاح شده است، بیش از پیش در دنیا غوغا به پا کرده است و خیلی از توریستان برای دیدن این چرخ و فلک و سوار شدن در آن بیش از پیش برای سفر به دبی مشتاق شده اند.

زمان افتتاح چرخ و فلک دبی

بزرگترین چرخ و فلک دنیا در دبی بعد از حدود 6 سال در تاریخ 29 مهر 1400 به بهره برداری رسید. این یعنی شما از این به بعد می توانید با سفر به دبی و خرید بلیط عین دبی تجربه دیدن نمای دبی از داخل کابین های بزرگترین چرخ و فلک دنیا را کسب کنید.

معنی نام چرخ و فلک عین دبی چیست؟

شاید برایتان سوال پیش آمده باشد که که چرا نام این چرخ و فلک در دبی را عین دبی گذاشته اند. ماجرا از این قرار است که "عین" در زبان عربی به معنای "چشم" در زبان فارسی و "eye" در زبان انگلیسی است. در واقع نام بزرگترین چرخ و فلک دنیا در دبی، "چشم دبی" است. لازم به ذکر است که چنین نامی برای چرخ و فلک های دیگر دنیا نیز به کار گرفت می شود و برای مثال به چرخ و فلک لندن عنوان چشم لندن را داده اند. به این دلیل که از داخل کابین ها و محفظه های این چرخ و فلک ها می توان نمای تازه ای از شهر را دید.

قیمت بلیط چرخ و فلک دبی چقدر است؟

قیمت بلیط بزرگترین چرخ و فلک دنیا در دبی از 130 درهم تا 4700 درهم است. نکته اینجاست که بلیط 130 درهمی یک بلیط تک نفره در یک کابین مشترک با افراد دیگر است و شامل خدمات خاصی نمی شود. اما بلیط 4700 درهمی متعلق به یک کابین اختصاصی است که در آن برای مهمان نوشیدنی سرو می شود. در این میان بلیط های دیگری هم با ارزش های مختلف وجود دارند که هر کدامشان شرایط، ویژگی ها و خدمات خاص خودشان را دارند.

ابعاد بزرگترین چرخ و فلک جهان

عین دبی 250 متر ارتفاع دارد و این یعنی چرخ و فلک دبی از هر چرخ و فلک دیگری در جهان ارتفاع دارد. مثلا چرخ و فلک لاس وگاس 168 متر، چرخ و فلک سنگاپور 16 متر، چرخ و فلک ستاره نانچانگ چین 160 متر و چرخ و فلک لندن 135 متر ارتفاع دارد. 

ابعاد عین دبی، بزرگترین چرخ و فلک دنیا

تجربه سوار شدن در بزرگترین چرخ و فلک جهان

چرخ و فلک دبی یک تفاوت بزرگ با خیلی دیگر از چرخ و فلک های معمولی دنیا دارد. اینکه کابین های چرخ و فلک دبی بسیار بزرگ هستند و افراد متعددی در آن ها جای می گیرند. در واقع عین دبی 48 محفظه دارد که شما می توانید سوار آن ها شوید. نکته اینجاست که این 48 محفظه در کنار هم ظرفیت حدود 1400 نفر را دارند. در نتیجه مشخص است که سوار شدن در چنین چرخ و فلکی و بودن در کنار این همه افراد مختلف، تجربه بسیار خاصی است.

قسمت جالب ماجرا اینجاست که اگر شما سوار این چرخ و فلک شوید، حدودا 48 دقیقه در این چرخ و فلک خواهید بود و می توانید در این 48 دقیقه نماهای مختلفی از شهر را تماشا کنید. ضمن اینکه می توانید به صفحات دیجیتالی موجود در کابینتان نگاه کنید و اطلاعات مربوط به جاهای دیدنی که از آن بالا تماشا می کنید را مشاهده کنید. 
برای رزرو تور ارزان دبی می توانید با همکاران ما در آژانس مسافرتی مهرپرواز تماس بگیرید.


درباره دبی بیشتر بخوانید:

راهنمای سفر به دبی

حقایق جالب درباره دبی که تاکنون نمی دانستید

برج جمیرا دبی با طرح اثر انگشت حاکم دبی

مقالات پربازدید