021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 18 آذر

قیمت از 16,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 19 آذر

قیمت از 13,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 24 آذر

قیمت از 14,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 25 آذر

قیمت از 16,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 26 آذر

قیمت از 15,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 1 دی

قیمت از 17,420,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 2 دی

قیمت از 17,920,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 3 دی

قیمت از 17,420,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 18 آذر

قیمت از 12,760,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 25 آذر

قیمت از 13,760,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 2 دی

قیمت از 16,260,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور قونیه ویژه 19 آذر ویژه بزرگداشت مولانا

قیمت از 18,990,000 تومان

4 شب

پگاسوس

تور قونیه ویژه 24 آذر ویژه بزرگداشت مولانا

قیمت از 20,990,000 تومان

4 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب) آذر 1401

قیمت از 22,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب) دی ماه 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب) آذر 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب) دی ماه 1401

قیمت از 18,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب) آذر 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب) دی ماه 1401

قیمت از 18,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 13 به 21 دی

قیمت از 32,680,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

لحظه آخری
تور دبی آذر 1401 (4 شب)

قیمت از 11,690,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 13 به 21 دی

قیمت از 36,500,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی آذر 1401

قیمت از 10,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی دی ماه 1401

قیمت از 8,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم دی ماه 1401

قیمت از 12,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم آذر 1401

قیمت از 14,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس آذر 1401

قیمت از 14,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس دی ماه 1401

قیمت از 12,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 23 آذر

قیمت از 9,780,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور ازمیر 30 آذر

قیمت از 10,780,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 23 آذر

قیمت از 8,720,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 30 آذر

قیمت از 9,720,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور ترکیبی استانبول آلانیا دی ماه 1401

قیمت از 12,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا آذر 1401

قیمت از 14,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم دی ماه 1401

قیمت از 8,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم آذر 1401

قیمت از 10,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم دی ماه 1401

قیمت از 9,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم آذر 1401

قیمت از 11,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم دی ماه 1401

قیمت از 12,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم آذر 1401

قیمت از 14,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی آذر 1401

قیمت از 10,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی دی ماه 1401

قیمت از 8,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 17 و 24 آذر

قیمت از 24,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 17 و 24 آذر

قیمت از 23,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 1و8 دی جشن کریسمس

قیمت از 28,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 1و8 دی جشن کریسمس

قیمت از 31,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور پوکت 8 دی (کریسمس)

قیمت از 40,250,000 تومان

7 شب

سلام ایر

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب) دی ماه 1401

قیمت از 13,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب) آذر 1401

قیمت از 15,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تور گرجستان (تفلیس 4 شب و 5 روز ) ویژه ژانویه

قیمت از 17,460,000 تومان

4 شب

وارش

تور گرجستان ( باتومی 4 شب و 5 روز )

قیمت از 7,280,000 تومان

4 شب

وارش

تور گرجستان ( باتومی 4 شب و 5 روز )

قیمت از 7,280,000 تومان

4 شب

وارش

راهنمای سفر بهاری به تفلیس گرجستان

راهنمای سفر م.مقیمی 06 دی ، 1400 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
تفلیس گرجستان برای سفر در بهار و نوروز به معنای واقعی کلمه شگفت انگیز است. با ما همراه باشید و راهنمای سفر بهاری به تفلیس گرجستان را مطالعه کنید.

راهنمای سفر در فصل بهار به تفلیس گرجستان

بهارها در تفلیس گرجستان به معنای واقعی کلمه شگفت انگیز هستند. اگر شما هم برنامه این را دارید که عید نوروز امسال را در تفلیس گرجستان سپری کنید، با ما همراه باشید و این راهنمای سفر بهاری به تفلیس گرجستان را مطالعه کنید. در ادامه نکاتی را درباره سفر به گرجستان در فصل بهار خدمتتان عرض می کنیم که مطمئنا برای سفرتان به گرجستان در این فصل راهگشا هستند. با ما همراه باشید.

راهنمای سفر بهاری تفلیس گرجستان

فصل بهار در تفلیس گرجستان از چه زمانی شروع می شود؟

از اواسط اسفند به بعد، کم کم هوای بهاری در تفلیس احساس می شود. در نتیجه اگر شما برای عید نوروز به تفلیس گرجستان سفر کنید، می توانید از هوای بهاری و مطبوع این شهر لذت ببرید. البته مشخص است که هوای تفلیس تا اواسط اردیبهشت آنقدرها گرم نمی شود و در نتیجه در ایام نوروز هنوز خنکی هوا احساس می شود. اما از اواخر اردیبهشت به بعد، دمای هوای تفلیس گرجستان به وضوح گرمتر می شود و کم کم باران های تفلیس نیز بیشتر می شوند و در نتیجه از این زمان به بعد طبیعت گرجستان از همیشه سرسبزتر می شود.

هوای تفلیس گرجستان در فصل بهار به چه صورت است؟

تفلیس گرجستان از آن شهرهایی است که زمستان های سرد و تابستان های بسیار گرمی را تجربه می کند و در نتیجه بهارهایش بسیار مطبوع هستند و در آن ها نه خبری از سرمای زمستان و نه خبری از گرمای تابستان است. در فصل بهار می توانید انتظار این را داشته باشید که دمای هوای تفلیس در طول روز بین 11 تا 23 درجه سانتیگراد متغیر باشد. البته مسلم است که شب های بهاری در تفلیس به نسبت روزها کمی خنک تر هستند و شما باید انتظار یک افت دما را در طول شب داشته باشید. نکته دیگری که باید درباره آب و هوای تفلیس در فصل بهار بدانید، این است که هوای این شهر در این فصل کمی پیشبینی ناپذیر است و حتما باید این را گوشه ذهنتان داشته باشید.

هوای تفلیس گرجستان در فصل بهار به چه صورت است

چه وسایلی را برای سفر بهاری به تفلیس گرجستان در چمدان قرار دهیم؟

از آنجایی که احتمالش هست که در فصل بهار در تفلیس باران ببارد، بهتر است که یک چتر مسافرتی در چمدانتان داشته باشید و اگر برایتان ممکن بود، یک کت بارانی نازک هم در چمدانتان قرار دهید. اگر قرار است که داخل خود شهر تفلیس اقامت کنید، در فصل بهار به کفش های ضد آب نیازی پیدا نمی کنید. اما اگر قرار است که در پارک های ملی یا کوهستان های اطراف تفلیس طبیعت گردی یا کوهنوردی کنید، ایده بدی نیست که یک کفش ضد آب نیز برای سفر بهاری به گرجستان همراهتان داشته باشید.

چه لباس هایی برای سفر بهاری به تفلیس گرجستان مناسب هستند؟

شما می توانید لباس هایی مثل شلوار جین و ژاکت یا تیشرت آستین بلند را برای سفر بهاری به تفلیس در چمدانتان قرار دهید. البته این را هم بگوییم که در طول روزهای بهاری تفلیس، هوا گرم می شود. در نتیجه بهتر است که زیر ژاکت یا لباس آستین بلندتان یک لباس نازک هم تنتان کنید تا هر وقت لازم شد، آن ژاکت، سوییشرت یا لباس آستین بلند را در بیاورید. در کل به شما توصیه می کنیم که پیشبینی دمای هوای تفلیس را در طول آن هفته ای که قرار است در تفلیس اقامت داشته باشید، مطالعه کنید و نسبت به آن لباس هایتان را برای سفر بهاری به تفلیس انتخاب کنید. چراکه ممکن است در زمان اقامت بهاری شما در تفلیس، هوای این شهر خنک تر یا گرمتر باشد و نیاز به لباس های دیگری پیدا کنید.

چه لباس هایی برای سفر بهاری به تفلیس گرجستان مناسب هستند

سفر بهاری به تفلیس گرجستان چه مزایا و معایبی دارد؟

خوبی سفر بهاری به تفلیس این است که اولا تعداد توریستان در این فصل در تفلیس کمتر است، قیمت ها مناسب تر هستند و تعداد و تنوع تورها و هتل ها نیز بیشتر است. یک مزیت دیگری که سفر بهاری به تفلیس دارد، این است که شما می توایند از طبیعت زیبای این شهر در این فصل استفاده کنید و تفریحاتی مثل طبیعت گردی را تجربه کنید. ضمنا می توانید در جشن های جالب بهاری تفلیس گرجستان شرکت کنید و در کل سفر خوب و به یادماندنی را به مقصد تفلیس تجربه کنید. از معایب سفر بهاری به تفلیس نیز می توان به این مساله اشاره کرد که هوای تفلیس در فصل بهار متغیر است و این باعث می شود که بستن چمدان برای سفر بهاری به تفلیس کمی چالش برانگیزتر باشد. این را هم بگوییم که بارش باران در ماه می یعنی از اواسط اردیبهشت تا اواسط خرداد به نسبت زیاد است و این مورد هم یکی از معایب سفر به تفلیس در ماه می محسوب می شود.

سفر بهاری به تفلیس گرجستان چه مزایا و معایبی دارد

برای رزرو تور گرجستان نوروز 1401 و همچنین تور ارزان گرجستان در سایر ایام سال می توانید با همکاران ما در آژانس مسافرتی مهرپرواز تماس بگیرید.


درباره گرجستان بیشتر بخوانید:

هزینه سفر به گرجستان

اپلیکیشن های سفر به گرجستان

فاصله ایران تا گرجستان زمینی

مقالات پربازدید