021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 19 آذر

قیمت از 13,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 24 آذر

قیمت از 14,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 25 آذر

قیمت از 16,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 26 آذر

قیمت از 15,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 1 دی

قیمت از 17,420,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 2 دی

قیمت از 17,920,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 3 دی

قیمت از 17,420,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 25 آذر

قیمت از 13,760,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 2 دی

قیمت از 16,260,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور قونیه ویژه 19 آذر ویژه بزرگداشت مولانا

قیمت از 18,990,000 تومان

4 شب

پگاسوس

تور قونیه ویژه 24 آذر ویژه بزرگداشت مولانا

قیمت از 20,990,000 تومان

4 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب) آذر 1401

قیمت از 22,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب) دی ماه 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب) آذر 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب) دی ماه 1401

قیمت از 18,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب) آذر 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب) دی ماه 1401

قیمت از 18,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 13 به 21 دی

قیمت از 32,680,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

لحظه آخری
تور دبی آذر 1401 (4 شب)

قیمت از 11,690,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 13 به 21 دی

قیمت از 36,500,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی آذر 1401

قیمت از 10,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی دی ماه 1401

قیمت از 8,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم دی ماه 1401

قیمت از 12,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم آذر 1401

قیمت از 14,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس آذر 1401

قیمت از 14,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس دی ماه 1401

قیمت از 12,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 23 آذر

قیمت از 9,780,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور ازمیر 30 آذر

قیمت از 10,780,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 23 آذر

قیمت از 8,720,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 30 آذر

قیمت از 9,720,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور ترکیبی استانبول آلانیا دی ماه 1401

قیمت از 12,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا آذر 1401

قیمت از 14,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم دی ماه 1401

قیمت از 8,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم آذر 1401

قیمت از 10,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم دی ماه 1401

قیمت از 9,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم آذر 1401

قیمت از 11,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم دی ماه 1401

قیمت از 12,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم آذر 1401

قیمت از 14,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی آذر 1401

قیمت از 10,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی دی ماه 1401

قیمت از 8,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 17 و 24 آذر

قیمت از 24,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 17 و 24 آذر

قیمت از 23,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 1و8 دی جشن کریسمس

قیمت از 28,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 1و8 دی جشن کریسمس

قیمت از 31,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور پوکت 8 دی (کریسمس)

قیمت از 40,250,000 تومان

7 شب

سلام ایر

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب) دی ماه 1401

قیمت از 13,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب) آذر 1401

قیمت از 15,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تور گرجستان (تفلیس 4 شب و 5 روز ) ویژه ژانویه

قیمت از 17,460,000 تومان

4 شب

وارش

تور گرجستان ( باتومی 4 شب و 5 روز )

قیمت از 7,280,000 تومان

4 شب

وارش

تور گرجستان ( باتومی 4 شب و 5 روز )

قیمت از 7,280,000 تومان

4 شب

وارش

معرفی بهترین مراکز خرید تفلیس گرجستان

گردشگری م.مقیمی 14 دی ، 1400 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
مراکز خرید بزرگ و دیدنی تفلیس گرجستان فروشگاه های ارزان و خوبی برای خرید لباس دارند و هم تفریحات و رستوران های بی نظیری دارند که آن ها را بررسی می کنیم.

مراکز خرید ارزان در تفلیس گرجستان

مطمئنا شما هم در طول سفر به تفلیس گرجستان دلتان می خواهد که خرید کنید، با همسفرانتان تفریح کنید و غذاهای خوشمزه نوش جان کنید! اگر شما هم به دنبال چنین سفری هستید، بهتر است که زمانی که در تفلیس گرجستان در اختیار دارید را به بازدید از اماکنی اختصاص دهید که همه این ها را در کنار هم داشته باشند! جاهایی که در آن ها بتوانید هم خرید کنید، هم تفریح کنید و هم رستوران گردی کنید. خبر خوبی که برایتان داریم، این است که در تفلیس 4 مرکز خرید بزرگ و دیدنی وجود دارد که هم فروشگاه های خوبی برای خرید لباس دارند، هم اماکن تفریحی درجه یکی دارند و هم رستوران های بی نظیری را در خود جای داده اند. می پرسید کدام مراکز خرید؟ پس بهتر است که ادامه مطلب را از دست ندهید تا با بهترین مراکز خرید ارزان تفلیس در گرجستان آشنا شوید.

مرکز خرید ایست پوینت تفلیس

اولین مرکز خریدی که می خواهیم در موردش صحبت کنیم، یک مرکز خرید بسیار مدرن و نوساز است که حدودا 15 دقیقه با مرکز شهر تفلیس فاصله دارد. به جرئت می توان گفت که مرکز خرید ایست پوینت با توجه به معماری جذاب و فروشگاه های متنوعی که دارد، بهترین مرکز خرید تفلیس برای تفریح و خرید است. این مرکز خرید وسیع و بزرگ انواع و اقسام فروشگاه ها را در خود جای داده است و به قدری تنوع لباس ها و اجناس دیگر در آن زیاد است که محال است کسی دست خالی از آن بیرون بیاید.

از فروشگاه های این مرکز خرید عالی در تفلیس که بگذریم، باید بگوییم که مرکز خرید ایست پوینت برای تفریح نیز یک مکان فوق العاده است. در این مرکز خرید در تفلیس انواع و اقسام اماکن تفریحی وجود دارد. از جمله این اماکن تفریحی می توان به سالن بولینگ ایست پوینت به عنوان بزرگترین سالن بولینگ گرجستان، شهربازی فوکوس موکوس، سینمای آی مکس ایست پوینت و انواع و اقسام رستوران ها اشاره کرد.

 مرکز خرید ایست پوینت تفلیس

مرکز خرید تفلیس مال

مرکز خرید تفلیس مال اولین مرکز خریدی بود که با استانداردهای بین المللی در منطقه قفقاز ساخته شد. یکی از مواردی که باعث محبوبیت تفلیس مال شده، این است که دسترسی به آن از هر نقطه ای در شهر تفلیس گرجستان ساده و آسان است. این مرکز خرید 4 طبقه ای بیش از 250 فروشگاه دارد که همیشه جدیدترین و به روزترین لباس ها برای فروش در آن ها موجود است.

در طبقه آخر تفلیس مال نیز یک سینما و یک شهربازی وجود دارد که در صورت تمایل می توانید از امکانات آن ها استفاده کنید. لازم به ذکر است که مرکز خرید تفلیس مال یک فودکورت درجه یک دارد که شما می توانید انواع غذاها و دسرها را در آن ها نوش جان کنید. با وجود همه این ها، می توان گفت که تفلیس مال یکی از آن مراکز خرید تفلیس است که همه توریست ها باید از آن بازدید داشته باشند.

مرکز خرید تفلیس مال

مرکز خرید گالریا تفلیس

گالریا که در قلب شهر تفلیس قرار گرفته است، یکی از محبوب ترین مراکز خرید تفلیس محسوب می شود. جالب است بدانید که این مرکز خرید با این هدف ساخته شد که به صنعت گردشگری شهر تفلیس گرجستان کمک کند و باید این را بگوییم که واقعا هم کارش را به خوبی انجام داد و تاثیرش را بر روی گردشگری تفلیس گذاشت.

مرکز خرید گالریا مثل دیگر مراکز خرید این لیست یک سینما بزرگ دارد که اتفاقا محبوب ترین قسمت مرکز خرید گالریا تفلیس به حساب می آید. ما اصولا بازدید از مرکز خرید گالریا تفلیس را به همه گردشگران این شهر پیشنهاد می کنیم. به خاطر اینکه لوکیشن آن بسیار خوب است و شما به راحتی می توانید به آن دسترسی پیدا کنید و خریدتان را انجام دهید.

مرکز خرید گالریا تفلیس

مرکز خرید سیتی مال تفلیس

سیتی مال به عنوان یکی دیگر از معروف ترین مراکز خرید تفلیس، 200 فروشگاه، یک فودکورت و یک شهربازی را در خود جای داده است. اگر می خواهید برای خرید لباس به سیتی مال مراجعه کنید، باید بدانید که وسعت این مرکز خرید از هر سه مرکز خرید دیگر این لیست کوچکتر است. اما با این حال بازدید از آن می تواند منجر به یک خرید شیرین و به یادماندنی شود. چراکه فروشگاه های خوبی در این مرکز خرید قرار گرفته اند. در آخر اینکه این مرکز خرید یک هایپرمارکت به نام گودویل نیز دارد که اتفاقا به عنوان قدیمی ترین هایپرمارکت کشور گرجستان شناخته می شود.

مرکز خرید سیتی مال تفلیس


برای رزرو تور ارزان گرجستان و تفلیس می توانید با همکاران ما در آژانس هواپیمایی مهرپرواز تماس بگیرید.


درباره گرجستان بیشتر بخوانید:

اپلیکیشن های سفر به گرجستان

چگونه با 300 دلار و یا کمتر 10 روز در گرجستان اقامت کنیم؟

آشنایی با پارک های تفلیس در تور گرجستان

مقالات پربازدید