021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 19 آذر

قیمت از 13,550,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 24 آذر

قیمت از 14,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 25 آذر

قیمت از 16,050,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 26 آذر

قیمت از 15,350,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 1 دی

قیمت از 17,420,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 2 دی

قیمت از 17,920,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 3 دی

قیمت از 17,420,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 25 آذر

قیمت از 13,760,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا 2 دی

قیمت از 16,260,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور قونیه ویژه 19 آذر ویژه بزرگداشت مولانا

قیمت از 18,990,000 تومان

4 شب

پگاسوس

تور قونیه ویژه 24 آذر ویژه بزرگداشت مولانا

قیمت از 20,990,000 تومان

4 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب) آذر 1401

قیمت از 22,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تور ترکیبی استانبول آنتالیا(8شب) دی ماه 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

8 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب) آذر 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(6شب) دی ماه 1401

قیمت از 18,600,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب) آذر 1401

قیمت از 20,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(7شب) دی ماه 1401

قیمت از 18,600,000 تومان

7 شب

پگاسوس

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 29,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا 13 به 21 دی

قیمت از 32,680,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

لحظه آخری
تور دبی آذر 1401 (4 شب)

قیمت از 11,690,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت 15 آذر به 10 دی

قیمت از 35,110,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا 15 آذر به 10 دی

قیمت از 33,900,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان (دهلی آگرا جیپور)

قیمت از 24,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک 13 به 21 دی

قیمت از 36,500,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی آذر 1401

قیمت از 10,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول کوش آداسی دی ماه 1401

قیمت از 8,490,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم دی ماه 1401

قیمت از 12,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی استانبول بدروم آذر 1401

قیمت از 14,750,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس آذر 1401

قیمت از 14,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی ازمیر مارماریس دی ماه 1401

قیمت از 12,290,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 23 آذر

قیمت از 9,780,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور ازمیر 30 آذر

قیمت از 10,780,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 23 آذر

قیمت از 8,720,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور کوش آداسی 30 آذر

قیمت از 9,720,000 تومان

6 شب

قشم ایر

تور ترکیبی استانبول آلانیا دی ماه 1401

قیمت از 12,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا آذر 1401

قیمت از 14,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم دی ماه 1401

قیمت از 8,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم آذر 1401

قیمت از 10,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم دی ماه 1401

قیمت از 9,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم آذر 1401

قیمت از 11,490,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم دی ماه 1401

قیمت از 12,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم آذر 1401

قیمت از 14,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی آذر 1401

قیمت از 10,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی دی ماه 1401

قیمت از 8,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 17 و 24 آذر

قیمت از 24,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 17 و 24 آذر

قیمت از 23,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 1و8 دی جشن کریسمس

قیمت از 28,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور سریلانکا (کلمبو بنتوتا) 1و8 دی جشن کریسمس

قیمت از 31,990,000 تومان

6 شب

ایرعربیا

تور پوکت 8 دی (کریسمس)

قیمت از 40,250,000 تومان

7 شب

سلام ایر

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب) دی ماه 1401

قیمت از 13,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تورترکیبی استانبول آنتالیا(5شب) آذر 1401

قیمت از 15,490,000 تومان

5 شب

پگاسوس

تور گرجستان (تفلیس 4 شب و 5 روز ) ویژه ژانویه

قیمت از 17,460,000 تومان

4 شب

وارش

تور گرجستان ( باتومی 4 شب و 5 روز )

قیمت از 7,280,000 تومان

4 شب

وارش

تور گرجستان ( باتومی 4 شب و 5 روز )

قیمت از 7,280,000 تومان

4 شب

وارش

بهترین مراکز خرید مسکو در روسیه

گردشگری م.مقیمی 28 تیر ، 1401 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
مسکو یکی از پایتخت های خرید در دنیاست و مراکز خریدش توجه توریست ها را به خود جلب می کند. بهترین مراکز خرید مسکو در روسیه را در این مطلب به شما معرفی کنیم.

بهترین مراکز خرید مسکو در روسیه کدامند؟

مسکو یکی از پایتخت های خرید در دنیاست. شهری که همیشه نام آن در صدر بهترین شهرهای جهان برای خرید بوده است و مراکز خریدش همیشه توجه توریست های سراسر دنیا را به خود جلب کرده است. پس اگر شما هم عاشق خرید هستید، باید راهی مسکو شوید و لذت گشت و گذار در میان بهترین مراکز خرید مسکو را بچشید. با ما همراه باشید تا یکی یکی بهترین مراکز خرید مسکو در روسیه را به شما معرفی کنیم. 

بهترین مراکز خرید مسکو در روسیه

مرکز خرید آویا پارک مسکو

مرکز خرید آویا پارک که در سال 2014 در مسکو افتتاح شده است، 390 هزار متر مربع مساحت دارد و در طول هر ماه حدود 1 میلیون و 500 هزار نفر از فروشگاه های آن دیدن می کنند. این مرکز خرید که در نزدیکی ایستگاه مترو CSKA قرار گرفته است، انواع و اقسام برندها از نایک و آدیداس گرفته تا سفورا و ایکیا را در خود جای داده است و در نتیجه هم برای خرید لباس، هم برای خرید اکسسوری و لوازم آرایشی و بهداشتی و هم برای خرید لوازم خانگی گزینه بسیار مناسبی است. توصیه ما به شما این است که حتما برای بازدید از این مرکز خرید 4 طبقه ای وقت بگذارید و از تک تک 350 فروشگاه موجد در آن با حوصله دیدن کنید.

مرکز خرید مگا بلایا داچا مسکو

مرکز خرید مگا بلایا داچا یک مرکز خرید حدودا 304 هزار متر مربعی است که ماهانه بیش از 3 میلیون بازدیدکننده و مشتری دارد. این مرکز خرید همه جور فروشگاهی دارد و تنوع اجناس در آن بیداد می کند. تصورش را بکنید که این مرکز خرید به قدری بزرگ است که طول نمای آن به 4 کیلومتر می رسد. با این اوصاف مشخص است که در یک مرکز خرید به این بزرگی همه جور کالایی پیدا می شود و مسلم است که هیچ کسی نمی تواند دست خالی از آن خارج شود. این مرکز خرید با 350 فروشگاه و رستوران ها و امااکن تفریحی که دارد، در طول سال توجه حدود 40 میلیون نفر را به خود لب می کند و معمولا همه از بازدید و خرید از آن احساس رضایت می کنند.

مرکز خرید ریوریا مسکو

مرکز خرید ریوریا که به نسبت نوسازتر است، در سال 206 افتتاح شده است. این مرکز خرید حدودا 298 هزار متر مربع مساحت دارد و در خیابانی به نام آوتوزاوودسکایا قرار گرفته است. این مرکز خرید نسبت به دیگر مراکز خرید این لیست حال و هوای آرامتری دارد و شما با آرامش خاطر بیشتری می توانید از فروشگاه های آن خرید کنید. این مرکز خرید خوب در مسکو حدود 260 فروشگاه دارد که یکی از دیگری بهتر هستند. نکته جالب دیگر درباره این مرکز خرید این است که معماری و دیزاین خاصی دارد و بازدید از آن تجربه جالبی است. اگر به دنبال یک مرکز خرید عالی با دسترسی خوب در مسکو هستید، نام مرکز خرید ریوریا را به خاطر بسپارید. شما می توانید با بررسی قیمت تور روسیه از این مراکز خرید دیدن کنید.

مرکز خرید کولومبوس مسکو

مرکز خرید کولومبوس یکی از معروف ترین مراکز خرید مسکو است که در سال 2015 افتتاح شده است. این مرکز خرید با مساحتی بالغ بر 277 هزار متر مربع، در طول هر ماه حدود 2 میلیون نفر مشتری دارد و همیشه شور و حال خاصی در آن احساس می شود. این مرکز خرید دلباز و بزرگ فروشگاه های متنوعی برای خرید لباس های متنوع از جمله لباس بچگانه دارد و یکی از بهترین مراکز خرید مسکو برای خریدهای خانوادگی محسوب می شود. همین موضوع باعث شده که سال به سال محبوبیت مرکز خرید کولومبوس بیشتر شود و هر ساله به تعداد مشتری های این مرکز خرید افزوده شود. اگر از ما می پرسید، بهتر است که شما هم از این مرکز خرید کولومبوس دیدن کنید و گشتی در میان فروشگاه های لباس متنوع این مرکز خرید بزنید.

مرکز خرید یوروپلیس مسکو

مرکز خرید یوروپلیس به عنوان یکی از خاص ترین مراکز خرید مسکو در سال 2009 افتتاح شده است. این مرکز خرید که ماهانه حدود 1 میلیون و 500 هزار نفر مشتری دارد، حدود 241 هزار متر مربع مساحت دارد و مجاورت آن با ایستگاه مترو روستوکینو باعث شده که مسافران و گردشگران بیشتری به بازدید از آن تمایل نشان دهند. این مرکز خربید بیش از 400 شعبه از برندهای مختلف دارد و بدون شک یکی از بهترین گزینه های موجود برای خرید لباس، وازم الکترونیکی و اجناس دیگر در مسکو است. برای رزرو تور مسکو سن پترزبورگ می توانید با همکاران ما در آژانس هواپیمایی پرواز خارجی مهرپرواز تماس بگیرید.

درباره روسیه بیشتر بخوانید:

دیدنی ترین شهرهای روسیه

بهترین زمان سفر به روسیه

هزینه های سفر به مسکو روسیه

مقالات پربازدید