021-88507190
تورهای ويژه مهرپرواز
تور آنتالیا 5 خرداد

قیمت از 12,960,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 6 خرداد

قیمت از 11,460,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 7 خرداد

قیمت از 11,460,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 12 خرداد

قیمت از 15,650,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 14 خرداد

قیمت از 15,650,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آنتالیا 13 خرداد

قیمت از 15,650,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور آلانیا ویژه بهار تا پایان خرداد 1401

قیمت از 12,490,000 تومان

6 شب

پگاسوس

تور بلغارستان(وارنا) 26 خرداد

قیمت از 17,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بلغارستان(وارنا) 2تیر

قیمت از 18,495,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی کوالالامپور و لنکاوی

قیمت از 26,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی کوالالامپور و لنکاوی

قیمت از 26,960,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی کوالالامپور سنگاپور

قیمت از 29,310,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پاتایا

قیمت از 23,240,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور پاتایا

قیمت از 22,850,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور کوالالامپور

قیمت از 22,120,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی بانکوک پوکت

قیمت از 25,190,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور ترکیبی پوکت پاتایا از 3 خرداد

قیمت از 25,870,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,995,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور هندوستان 30 اردیبهشت تا 31 خرداد

قیمت از 19,395,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بانکوک

قیمت از 22,340,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 7,550,000 تومان

3 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 8,150,000 تومان

4 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 9,650,000 تومان

5 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 10,150,000 تومان

6 شب

ماهان ایر

تور استانبول بهار 1401

قیمت از 11,150,000 تومان

7 شب

ماهان ایر

تور بدروم 5 خرداد

قیمت از 9,900,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور

تور دیدیم بهار 1401 ( پرواز ایران ایرتور )

قیمت از 9,900,000 تومان

6 شب

ایران ایرتور

تور ازمیر 12 خرداد

قیمت از 12,380,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 19 خرداد

قیمت از 10,380,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ازمیر 26 خرداد

قیمت از 10,880,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور ترکیبی کوش آداسی + ازمیر 5 خرداد

قیمت از 11,295,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 5 خرداد

قیمت از 10,900,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور بدروم 12 خرداد

قیمت از 12,210,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 12 خرداد

قیمت از 14,080,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 5 خرداد

قیمت از 10,990,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 19 خرداد

قیمت از 12,080,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور کوش آداسی 26 خرداد

قیمت از 12,580,000 تومان

6 شب

ایران آسمان

تور گرجستان(تفلیس 3 شب) بهار1401

قیمت از 7,340,000 تومان

3 شب

قشم ایر

تور گرجستان(تفلیس 4 شب) بهار1401

قیمت از 7,940,000 تومان

4 شب

قشم ایر

تور گرجستان(تفلیس 5 شب) بهار1401

قیمت از 8,540,000 تومان

5 شب

قشم ایر

لحظه آخری
تور مارماریس 6 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 12و13و14 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 12و13و14 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 19و20و21خرداد

قیمت از 17,300,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 19و20و21خرداد

قیمت از 17,300,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 12و13و14 خرداد

قیمت از 13,580,000 تومان

6 شب

معراج

لحظه آخری
تور مارماریس 19و20و21خرداد

قیمت از 17,300,000 تومان

6 شب

معراج

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

قبرس شمالی ویژه بهار 1401

قیمت از 18,090,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ازمیر 12 خرداد

قیمت از 12,830,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور چشمه بهار 1401

قیمت از 12,695,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آلانیا بهار 1401

قیمت از 12,890,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول + کوش آداسی (ترکیش)بهار 1401

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر بدروم بهار 1401

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی کوش آداسی بدروم بهار1401

قیمت از 9,990,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول دیدیم بهار 1401

قیمت از 13,500,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی بهار 1401

قیمت از 11,390,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول بدروم بهار 1401

قیمت از 12,750,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 14,600,000 تومان

8 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 12,600,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 13,600,000 تومان

7 شب

ترکیش

تور ترکیبی استانبول آنتالیا بهار 1401

قیمت از 11,490,000 تومان

5 شب

ترکیش

تور ترکیبی ازمیر مارماریس بهار 1401

قیمت از 12,790,000 تومان

6 شب

ترکیش

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 28,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 25,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 25,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 24,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب مسکو + 3 شب سنت پترزبورگ) از 10 خرداد

قیمت از 27,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب و 4 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 18,990,000 تومان

3 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب و 4 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 18,990,000 تومان

3 شب

نوردویند

تور روسیه(3 شب و 4 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 17,990,000 تومان

3 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 20,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 20,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

تور روسیه(6 شب و 7 روز مسکو)از 13 خرداد

قیمت از 19,990,000 تومان

6 شب

نوردویند

یک فروشگاه بدون صندوق و صندوق دار در دبی افتتاح شد

اخبار م.مقیمی 17 شهریور ، 1400 زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
دبی بار دیگر با افتتاح اولین فروشگاه بدون صندوق دار یک قدم به آینده نزدیک تر شد. این فروشگاهی که در موردش صحبت می کنیم، هیچ گونه صندوق و صندوق داری ندارد و واضح تر بگوییم، حتی هیچ فروشنده ای هم ندارد.

افتتاح اولین فروشگاه بدون صندوق دار در دبی

دبی بار دیگر با افتتاح اولین فروشگاه بدون صندوق دار یک قدم به آینده نزدیک تر شد. این فروشگاهی که در موردش صحبت می کنیم، هیچ گونه صندوق و صندوق داری ندارد و واضح تر بگوییم، حتی هیچ فروشنده ای هم ندارد. اگر برایتان جالب شده که بدانید این فروشگاه بدون صندوق دبی، بدون فروشنده در دبی چگونه کار می کند، با ما همراه باشید و این مطلب جذاب را از دست ندهید. با خواندن این مطلب می توانید متوجه شوید که فروشنده های آینده در کل دنیا چه شکلی خواهند داشت و مطمئنا از این بابت شگفت زده خواهید شد.

درباره فروشگاه بدون صندوق دار در دبی

دبی همیشه به دنبال ایجاد تجربه های جذاب از خرید برای مشتریان و توریستان است. اتفاقا این فروشگاهی که بدون صندوق دار در دبی به تازگی افتتاح شده است، یک بار دیگر تجربه خرید در دبی را شیرین تر و به یادماندنی تر کرده است. این فروشگاه که در مال آف امارات یا مرکز خرید امارات مال قرار گرفته است، با نام فروشگاه کرفور سیتی (Carrefour City) شناخته می شود و در کل منطقه اولین فروشگاه بدون صندوق دار محسوب می شود و مثال آن نه در امارات و نه در کشورهای اطراف وجود ندارد.

درباره فروشگاه بدون صندوق دار در دبی

نحوه خرید از فروشگاه بدون صندوق دار دبی

فروشگاه بدون صندوق دار در دبی هیچ کانتری برای چک کردن خرید شما ندارد. نحوه خرید از این فروشگاه به این ترتیب است که مشتری ها از اسکن گوشی تلفن همراهشان برای ورود به فروشگاه استفاده می کنند، هر کالایی که مد نظر دارند را از داخل قفسه های فروشگاه بر می دارند و به راحتی از فروشگاه خارج می شوند. در واقع آن ها نیازی نیست که در صف برای حساب کردن خریدشان منتظر بماند و قرار نیست که صورتحساب را به شیوه سنتی به صندوق دار پرداخت کنند.

نحوه کار فروشگاه بدون صندوق دار دبی

قضیه از این قرار است که صورتحساب هر مشتری توسط یک اپلیکیشن به نام (MAF Carrefour ) پرداخت می شود و هر مشتری باید قبل از اینکه وارد این فروشگاه شود، آن را دانلود کند. از طرفی داخل فروشگاه دوربین های متعددی نصب شده است که از طریق هوش مصنوعی متوجه می شوند که مشتری مورد نظر چه کالایی را از داخل قفسه ها برداشته است. در نهایت هم به محض اینکه آن مشتری پایش را از فروشگاه بیرون بگذارد، به صورت اتوماتیک از طریق اپلیکیشنی که در موردش صحبت کردیم، هزینه هر کالا برداشت می شود.

اجناس فروشگاه بدون صندوق دار دبی

اگر برایتان سوال پیش آمده که این فروشگاه بدون صندوق در دبی چه اجناسی برای فروش دارد، باید به شما بگوییم که این فروشگاه بیش از 1300 کالا برای فروش دارد که در میانشان خوراکی های متنوع، انواع نوشیدنی ها، غذاهای آماده و یک سری وسایل ضروری به چشم می خورد. در واقع فروشگاه بدون صندوق دبی یک نوع سوپرمارکت است.

اجناس فروشگاه بدون صندوق دار دبی

قوانین فروشگاه بدون صندوق دار در دبی

در حال حاضر فقط 10 نفر اجازه این را دارند که به صورت همزمان به عنوان مشتری در فروشگاه بدون صندوق دار دبی حضور داشته باشند. البته این قانون به خاطر وجود ویروس کرونا است و مسلما بعد از اینکه شیوع ویروس کرونا کنترل شود، شمار مشتری های همزمان این فروشگاه بیشتر می شود. اما در حال حاضر اگر ظرفیت فروشگاه تکمیل باشد، به مشتری که می خواهد با اسکن بارکد اپلیکیشن خود وارد فروشگاه شود، اعلام می شود که ظرفیت تکمیل است و باید صبر کند تا یک سری از افراد از فروشگاه خارج شوند.

کلام پایانی

در نهایت باید بگوییم که این تکنولوژی برای خرید از فروشگاه بدون صندوق دار به این دلیل وارد دبی شده است که توریستان و شهروندان دبی بتوانند تجربه بهتری از خرید در دبی داشته باشند و زندگیشان آسان تر شود. به نظر می رسد که در آینده ای نه چندان دور، تعداد این فروشگاه ها برای خرید اجناس متنوع در دبی بیش از این می شود و از این گذشته، در شهرهای دیگر جهان نیز ما شاهد فروشگاه های بیشتری به این شکل خواهیم بود. راستی نظر شما درباره این فروشگاه چیست؟ خوشحال می شویم که نظرات ارزشمندتان را با ما و دیگر همراهان وب سایت آژانس هواپیمایی پرواز خارجی مهرپرواز در میان بگذارید. همچنین می توانید برای خرید تور ارزان دبی با ما تماس بگیرید.


درباره دبی بیشتر بخوانید:

برج جمیرا دبی با طرح اثر انگشت حاکم دبی

ارزان ترین فروشگاه ها و مراکز خرید دبی

فصل حراج دبی چه زمانی است؟

مقالات پربازدید