صفحه اصلی
هتل د اشلی پلازا پاتونگ پوکت

هتل د اشلی پلازا پاتونگ پوکت

The Ashlee Plaza Patong Hotel Phuket

  • هتل د اشلی پلازا پاتونگ پوکت-مهرپرواز
  • هتل د اشلی پلازا پاتونگ پوکت-مهرپرواز-7751
  • هتل د اشلی پلازا پاتونگ پوکت-مهرپرواز-3705
  • هتل د اشلی پلازا پاتونگ پوکت-مهرپرواز-3868
  • هتل د اشلی پلازا پاتونگ پوکت-مهرپرواز-1513

امکانات هتـل

هتل د اشلی پلازا پاتونگ پوکت

هتل های مشابه