صفحه اصلی
هتل کالیما ریزورت اند اسپا پوکت

هتل کالیما ریزورت اند اسپا پوکت

Kalima Resort And Spa Hotel Phuket

  • هتل کالیما ریزورت اند اسپا پوکت-مهرپرواز
  • هتل کالیما ریزورت اند اسپا پوکت-مهرپرواز-87
  • هتل کالیما ریزورت اند اسپا پوکت-مهرپرواز-5944
  • هتل کالیما ریزورت اند اسپا پوکت-مهرپرواز-4781
  • هتل کالیما ریزورت اند اسپا پوکت-مهرپرواز-80

امکانات هتـل

هتل کالیما ریزورت اند اسپا پوکت

هتل های مشابه