تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی 6شب (بهار 1403)

دانلود پکیچ

انتخاب هتل

18 پیشنهاد
 • قیمت 2 تخته
  26,470,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  30,930,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  19,470,000تومان
 • قیمت نوزاد
  1,990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,470,000تومان
به دلیل نوسانات نرخ با کانتر مربوطه با شماره 02143638 تماس بگیرید.
 • قیمت 2 تخته
  27,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  33,300,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  19,950,000تومان
 • قیمت نوزاد
  1,990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,470,000تومان
به دلیل نوسانات نرخ با کانتر مربوطه با شماره 02143638 تماس بگیرید.
 • قیمت 2 تخته
  28,520,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  34,080,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  20,120,000تومان
 • قیمت نوزاد
  1,990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,470,000تومان
به دلیل نوسانات نرخ با کانتر مربوطه با شماره 02143638 تماس بگیرید.
 • قیمت 2 تخته
  29,570,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  35,660,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  20,470,000تومان
 • قیمت نوزاد
  1,990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,470,000تومان
به دلیل نوسانات نرخ با کانتر مربوطه با شماره 02143638 تماس بگیرید.
 • قیمت 2 تخته
  30,960,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  37,760,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  20,940,000تومان
 • قیمت نوزاد
  1,990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,470,000تومان
به دلیل نوسانات نرخ با کانتر مربوطه با شماره 02143638 تماس بگیرید.
 • قیمت 2 تخته
  31,840,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  39,070,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  21,230,000تومان
 • قیمت نوزاد
  1,990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,470,000تومان
به دلیل نوسانات نرخ با کانتر مربوطه با شماره 02143638 تماس بگیرید.
 • قیمت 2 تخته
  32,010,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  39,330,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  21,290,000تومان
 • قیمت نوزاد
  1,990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,470,000تومان
به دلیل نوسانات نرخ با کانتر مربوطه با شماره 02143638 تماس بگیرید.
 • قیمت 2 تخته
  32,710,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  40,380,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  21,520,000تومان
 • قیمت نوزاد
  1,990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,470,000تومان
به دلیل نوسانات نرخ با کانتر مربوطه با شماره 02143638 تماس بگیرید.
 • قیمت 2 تخته
  33,060,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  40,910,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  21,640,000تومان
 • قیمت نوزاد
  1,990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,470,000تومان
به دلیل نوسانات نرخ با کانتر مربوطه با شماره 02143638 تماس بگیرید.
 • قیمت 2 تخته
  35,160,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  44,050,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  22,340,000تومان
 • قیمت نوزاد
  1,990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,470,000تومان
به دلیل نوسانات نرخ با کانتر مربوطه با شماره 02143638 تماس بگیرید.
 • قیمت 2 تخته
  36,210,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  45,630,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  22,690,000تومان
 • قیمت نوزاد
  1,990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,470,000تومان
به دلیل نوسانات نرخ با کانتر مربوطه با شماره 02143638 تماس بگیرید.
 • قیمت 2 تخته
  36,740,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  46,410,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  22,860,000تومان
 • قیمت نوزاد
  1,990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,470,000تومان
به دلیل نوسانات نرخ با کانتر مربوطه با شماره 02143638 تماس بگیرید.
 • قیمت 2 تخته
  39,360,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  50,350,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  23,740,000تومان
 • قیمت نوزاد
  1,990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,470,000تومان
به دلیل نوسانات نرخ با کانتر مربوطه با شماره 02143638 تماس بگیرید.
 • قیمت 2 تخته
  40,060,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  51,400,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  23,970,000تومان
 • قیمت نوزاد
  1,990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,470,000تومان
به دلیل نوسانات نرخ با کانتر مربوطه با شماره 02143638 تماس بگیرید.
 • قیمت 2 تخته
  40,410,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  51,920,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  24,090,000تومان
 • قیمت نوزاد
  1,990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,470,000تومان
به دلیل نوسانات نرخ با کانتر مربوطه با شماره 02143638 تماس بگیرید.
 • قیمت 2 تخته
  40,930,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  52,710,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  24,260,000تومان
 • قیمت نوزاد
  1,990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,470,000تومان
به دلیل نوسانات نرخ با کانتر مربوطه با شماره 02143638 تماس بگیرید.
 • قیمت 2 تخته
  41,280,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  53,240,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  24,380,000تومان
 • قیمت نوزاد
  1,990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,470,000تومان
به دلیل نوسانات نرخ با کانتر مربوطه با شماره 02143638 تماس بگیرید.
 • قیمت 2 تخته
  45,130,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  59,010,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  25,660,000تومان
 • قیمت نوزاد
  1,990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,470,000تومان
به دلیل نوسانات نرخ با کانتر مربوطه با شماره 02143638 تماس بگیرید.

اطلاعات تور

توضیحات
 • تور ترکیبی ازمیر کوش آداسی 6شب (بهار 1403)

  خدمات تور:
  بلیط رفت و برگشت پرواز ایران ایرتور ، ترانسفر فرودگاهی، اقامت در هتل طبق سرویس هتل، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی

  توضیحات :
  مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس درخواست کننده می باشد

  هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی است

  شرایط اقساط:
  **تورها بصورت اقساط 3الی 6 ماه و تا سقف 30 میلیون تومان قابل فروش است .
  **به ازاء هر ماه 5% به مبلغ تور اضافه خواهد شد.
  **چک ضمانت به مبلغ کل اقساط.
  **داشتن دست چک به نام خود مسافر الزامی می باشد

  در صورت درخواست هتل های دیگر با ما تماس بگیرید
  شماره تماس:  02188507190 - 02143638
  پشتبانی 24 ساعته: 09195925160


جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات