انتخاب تاریخ تور

14 تاریخ

تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

دانلود پکیچ
شروع سفر
از تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
به سمت آنتالیا, فرودگاه آنتالیا
نوع سفر: هوایی پرواز (Economy) ایرلاین:
پگاسوسپگاسوس
مدت پرواز: 3 ساعت
2 شب اقامت در آنتالیا
از آنتالیا, فرودگاه آنتالیا
به سمت استانبول, فرودگاه جدید استانبول
نوع سفر: هوایی پرواز (Economy) ایرلاین:
پگاسوسپگاسوس
مدت پرواز: 1 ساعت
3 شب اقامت در استانبول
پایان سفر
از استانبول, فرودگاه جدید استانبول
به سمت تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
نوع سفر: هوایی پرواز (Economy) ایرلاین:
ماهانماهان
مدت پرواز: 3 ساعت

انتخاب هتل

9 پیشنهاد
 • قیمت 2 تخته
  50,305,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  58,655,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  46,130,000تومان
 • قیمت نوزاد
  2,990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  36,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  55,525,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  69,095,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  48,910,000تومان
 • قیمت نوزاد
  2,990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  36,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  57,610,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  73,270,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  49,610,000تومان
 • قیمت نوزاد
  2,990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  36,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  60,745,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  79,535,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  51,350,000تومان
 • قیمت نوزاد
  2,990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  36,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  63,180,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  84,410,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  52,390,000تومان
 • قیمت نوزاد
  2,990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  36,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  65,965,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  89,975,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  53,435,000تومان
 • قیمت نوزاد
  2,990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  36,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  68,050,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  94,150,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  55,175,000تومان
 • قیمت نوزاد
  2,990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  36,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  69,095,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  96,240,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  55,525,000تومان
 • قیمت نوزاد
  2,990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  36,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  81,275,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  120,250,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  61,440,000تومان
 • قیمت نوزاد
  2,990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  31,990,000تومان

اطلاعات تور