انتخاب تاریخ تور

14 تاریخ

تور ترکیبی آنتالیا+استانبول (نوروز1403)

دانلود پکیچ
شروع سفر
از تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
به سمت آنتالیا, فرودگاه آنتالیا
نوع سفر: هوایی پرواز (Economy) ایرلاین:
پگاسوسپگاسوس
مدت پرواز: 3 ساعت
2 شب اقامت در آنتالیا
از آنتالیا, فرودگاه آنتالیا
به سمت استانبول, فرودگاه جدید استانبول
نوع سفر: هوایی پرواز (Economy) ایرلاین:
پگاسوسپگاسوس
مدت پرواز: 1 ساعت
3 شب اقامت در استانبول
پایان سفر
از استانبول, فرودگاه جدید استانبول
به سمت تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
نوع سفر: هوایی پرواز (Economy) ایرلاین:
ماهانماهان
مدت پرواز: 3 ساعت

انتخاب هتل

9 پیشنهاد
 • قیمت 2 تخته
  46,805,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  55,155,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  42,630,000تومان
 • قیمت نوزاد
  2,990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  33,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  52,025,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  65,595,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  45,410,000تومان
 • قیمت نوزاد
  2,990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  33,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  54,110,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  69,770,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  46,110,000تومان
 • قیمت نوزاد
  2,990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  33,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  57,245,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  76,035,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  47,850,000تومان
 • قیمت نوزاد
  2,990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  33,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  59,680,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  80,910,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  48,890,000تومان
 • قیمت نوزاد
  2,990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  33,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  62,465,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  86,475,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  49,935,000تومان
 • قیمت نوزاد
  2,990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  33,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  64,550,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  90,650,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  51,675,000تومان
 • قیمت نوزاد
  2,990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  33,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  65,595,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  92,740,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  52,025,000تومان
 • قیمت نوزاد
  2,990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  33,490,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  77,775,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  116,750,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  57,940,000تومان
 • قیمت نوزاد
  2,990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  28,490,000تومان

اطلاعات تور