انتخاب تاریخ تور

4 تاریخ

تور قبرس شمالی 6شب ( نوروز1403 )

دانلود پکیچ
شروع سفر
از تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
به سمت قبرس شمالی, فرودگاه بین‌المللی ارجان
نوع سفر: هوایی پرواز (Economy) ایرلاین:
فری‌بردفری‌برد
مدت پرواز: 3 ساعت و 30 دقیقه
6 شب اقامت در قبرس شمالی
پایان سفر
از قبرس شمالی, فرودگاه بین‌المللی ارجان
به سمت تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
نوع سفر: هوایی پرواز (Economy) ایرلاین:
فری‌بردفری‌برد
مدت پرواز: 3 ساعت و 30 دقیقه

انتخاب هتل

13 پیشنهاد
 • قیمت 2 تخته
  45,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  55,790,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  38,890,100تومان
 • قیمت نوزاد
  2,590,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  28,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  52,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  65,990,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  39,490,000تومان
 • قیمت نوزاد
  2,590,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  28,990,000تومان
GARDEN
 • قیمت 2 تخته
  54,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  68,490,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  40,390,000تومان
 • قیمت نوزاد
  2,590,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  28,990,000تومان
STD
 • قیمت 2 تخته
  59,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  77,890,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  42,790,000تومان
 • قیمت نوزاد
  2,590,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  28,990,000تومان
STD
 • قیمت 2 تخته
  61,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  78,290,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  43,790,000تومان
 • قیمت نوزاد
  2,590,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  28,990,000تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته
  64,490,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  82,790,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  48,090,000تومان
 • قیمت نوزاد
  2,590,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  28,990,000تومان
BUNG
 • قیمت 2 تخته
  65,990,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  83,790,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  50,490,000تومان
 • قیمت نوزاد
  2,590,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  28,990,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  66,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  85,290,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  48,990,000تومان
 • قیمت نوزاد
  2,590,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  28,990,000تومان
MAIN
 • قیمت 2 تخته
  67,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  86,290,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  51,290,000تومان
 • قیمت نوزاد
  2,590,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  28,990,000تومان
STD
 • قیمت 2 تخته
  68,190,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  90,090,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  50,490,000تومان
 • قیمت نوزاد
  2,590,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  28,990,000تومان
DLX GARDEN
 • قیمت 2 تخته
  71,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  102,790,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  52,990,000تومان
 • قیمت نوزاد
  2,590,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  28,990,000تومان
STD
 • قیمت 2 تخته
  72,790,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  93,690,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  53,790,000تومان
 • قیمت نوزاد
  2,590,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  28,990,000تومان
SEA VIEW
 • قیمت 2 تخته
  73,090,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  98,490,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  52,990,000تومان
 • قیمت نوزاد
  2,590,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  28,990,000تومان
DLX SEA

اطلاعات تور