صفحه اصلی
تور آنتالیا (16و17و18 فروردین)
در حال حاضر این تور ارائه نمی‌شود.

تور آنتالیا (16و17و18 فروردین)

دانلود PDF همکاران دانلود پکیچ
شروع سفر
از تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
به سمت آلانیا, فرودگاه قاضی پاشا
نوع سفر: هوایی پرواز (Economy) ایرلاین:
پگاسوسپگاسوس
مدت پرواز: 3 ساعت
6 شب اقامت در آلانیا
پایان سفر
از آنتالیا, فرودگاه آنتالیا
به سمت تهران, فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
نوع سفر: هوایی پرواز (Economy) ایرلاین:
پگاسوسپگاسوس
مدت پرواز: 3 ساعت

انتخاب هتل

29 پیشنهاد
 • قیمت 2 تخته
  28,015,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  36,065,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  20,765,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  28,905,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  38,955,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  20,755,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  30,115,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  40,965,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  21,155,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  30,915,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  38,955,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  21,555,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  31,315,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  44,585,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  21,555,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  31,715,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  43,575,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  21,755,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  33,195,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  46,125,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  22,165,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  33,325,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  48,205,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  21,965,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  33,725,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  46,995,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  22,365,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  34,135,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  43,775,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  22,365,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  34,135,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  49,805,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  22,365,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  37,345,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  53,025,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  23,565,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  40,565,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  53,425,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  24,775,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  42,175,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  55,835,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  25,175,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  42,575,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  62,275,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  24,775,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  42,655,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  65,345,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  27,715,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  42,975,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  62,675,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  30,805,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  44,185,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  59,055,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  25,575,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  45,315,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  65,955,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  26,185,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  45,785,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  67,095,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  32,815,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  46,195,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  68,305,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  25,985,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  49,005,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  73,125,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  26,785,000تومان
belek
 • قیمت 2 تخته
  51,015,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  69,105,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  27,585,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  53,225,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  84,715,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  28,195,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  53,425,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  72,725,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  28,395,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  57,445,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  78,755,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  38,045,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  66,295,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  92,015,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  42,465,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  76,205,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  125,115,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  35,095,000تومان
 • قیمت 2 تخته
  96,245,000تومان
 • قیمت 1 تخته
  158,955,000تومان
 • قیمت نوزاد
  990,000تومان
 • کودک 2تا6 سال
  14,900,000تومان
 • کودک 6تا12 سال
  41,195,000تومان

اطلاعات تور

توضیحات
 • پکیج آنتالیا 6 شب، پرواز16و17و18 فروردین پروازمستقیم فرودگاه آنتالیا 


  خدمات سفر: بلیط رفت و برگشت پرواز پگاسوس(مستقیم)/6 شب و 7 روزاقامت در هتل طبق سرویس هتل / ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی / لیدر فارسی زبان / تحویل اتاق به محض ورود مسافر

  توضیحات:

  مدارک لازم: اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار 

  هنگام ثبت نام دریافت 50% مبلغ الزامی است

  شرایط اقساط:
  **تورها بصورت اقساط 3الی 6 ماه و تا سقف 30 میلیون تومان قابل فروش است .
  **به ازاء هر ماه 5% به مبلغ تور اضافه خواهد شد.
  **چک ضمانت به مبلغ کل اقساط.
  **داشتن دست چک به نام خود مسافر الزامی می باشد

  در صورت درخواست هتل های دیگر با ما تماس بگیرید
  شماره تماس:  02188507190 - 02143638
  پشتبانی 24 ساعته: 09195925160

جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات
جزئیات